ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

istudyuk

York St John Brand Ambassador 2013

  York St John Brand Ambassador Thailand scholarship  2013 มหาวิทยาลัย York St John มอบทุนศึกษาต่อประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (Master degree) ทุกสาขา จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาที่ York St John University สำหรับปีการศึกษา 2013  เป็นทุนค่าเรียนระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้เต็มจำนวน   York St John Brand Ambassador Thailand scholarship 2013 คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย เกรดเฉลี่ย (GPA) 2.8 …
error: Content is protected !!