fbpx

เรียนต่ออังกฤษที่ Birkbeck, University of London

เรียนต่ออังกฤษ ที่

Birkbeck, University of London

มหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยและการสอนระดับโลก

Birkbeck, University of London เป็นสถาบันการวิจัยและการสอนระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1823  งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านการเชื่อมโยง กฎเกณฑ์, นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองเข้าด้วยกัน  และยังเป็นส่วนหนึ่งของ University of London ซึ่งเป็นเครือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ชั้นนำของโลก ที่ประกอบด้วย University College London (UCL), King’s College London (KCL), the School of African and Oriental Studies (SOAS) and the London School of Economics and Political Science (LSE)  ทำให้นักเรียนของ Birkbeck สามารถเข้าใช้ห้องสมุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในเครือ University of London

Birkbeck, University of London เป็น campus-based university แห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีความพิเศษในด้านการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของนักเรียนในปัจจุบัน โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนภาคค่ำ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาช่วงกลางวันในการทำงาน หรือสร้างอาชีพ หรือมุ่งเน้นในสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ มหาวิทยาลัยเปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกช่วงวัย จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

Birkbeck, University of London มีแคมปัสตั้งอยู่ในบริเวณ Central London area of Bloomsbury ศูนย์กลางทางวิชาการของลอนดอน ใจกลาง central campus ของ University of London และอยู่ใกล้กับ University of London Colleges แห่งอื่น ๆ อย่าง UCL และ SOAS     และด้วยที่ตั้งอยู่ทําเลใจกลางเมือง ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็ถึง British Museum และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ใน London นอกจากนี้อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของสายช้อปปิ้ง เพราะใช้เวลาเดินเพียง 25 นาที ก็สามารถไปถึง Bond Street ถนนที่มีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย

จุดเด่นของ Birkbeck, University of London

🏅Top 40 in the UK (QS World University Rankings 2024)
🏅London ranked World’s Best University City (QS Best Student Cities 2024)
🏅One of the world’s largest and most highly regarded universities
🏅Top 10 in the UK for Arts and Humanities (THE World University Rankings by Subject 2022)

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ Birkbeck, University of London

 • Arts
 • Management, Business, Marketing, Economics
 • Computer Science, Informatics
 • Law, Criminology
 • Natural Sciences, Psychological Sciences
 • Social Science, History and Philosophy

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ONCAMPUS London ตั้งอยู่ที่ Birkbeck, University of London  โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Pathways ต่าง ๆ ให้น้อง ๆ เลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม ให้มีคุณสมบัติพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ   และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เลือกเรียนกับ ONCAMPUS London ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือโทในหลากหลายสาขากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยในเครือ University of London คือ

🏫 Birkbeck, University of London
🏫 Royal Holloway, University of London
🏫 Goldsmiths, University of London
🏫 Queen Mary, University of London
🏫 Royal Veterinary College, University of London
🏫 St George’s University of London

หลักสูตร Pathways ต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตรก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี Undergraduate Foundation Programme (UFP), International Foundation Programme (IFP), หลักสูตรเรียนปริญญาตรี International Year One (IY1) และ หลักสูตรก่อนเข้าเรียนปริญญาโท Pre-Master’s Programme (PMP)

เตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีด้วยหลักสูตร Undergraduate Foundation Programme (UFP)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่าวชาติที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นโปรแกรม 1 ปี (3 เทอม) ที่เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 1. Business, Economics, Finance and Management pathway
 2. Humanities and Social Sciences pathway
 3. Engineering and Physical Sciences pathway
 4. Life Sciences pathway

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีบางหลักสูตรที่ Birkbeck, University of London ในสาขาวิชา Business, Management, Informatics, Computer Science, Social Sciences, Law, Criminology, Natural and Psychological Sciences

²If you choose Psychology, you will need to study Pure Mathematics as an additional fourth module.
³The module choice here will depend on your chosen degree and Maths ability.

เกณฑ์การรับสมัคร

IELTS requirements

 • 3 เทอม – IELTS 4.5 (แต่ละ Part ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5)
 • 3 เทอม – IELTS 5.0 (คะแนนในพาร์ท writing 5.0 และแต่ละ Part ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5) สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะสมัครเรียนที่ University of London

*มีโปรแกรมเพิ่มเติมหากยังไม่มีระดับภาษาอังกฤษที่กำหนด โปรแกรมนี้ใช้เวลา 4 เทอมโดยเรียนหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ (ELPP) ตามด้วย 3 เทอมของหลักสูตร Foundation ตามที่กำหนด เมื่อสมัครเข้าเรียนปีแรกของระดับปริญญาตรี

Academic requirements

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.5

 

เตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of London ด้วยหลักสูตร International Foundation Programme (IFP)

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรวิชาการ 4 วิชา รวมถึงภาษาอังกฤษ IELTS และทักษะการเรียนต่าง ๆ

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในเครือ University of London

เกณฑ์การรับสมัคร

IELTS requirements

 • 3 เทอม – IELTS 5.5 (คะแนนในพาร์ท writing ไม่น้อยกว่า 5.5 และแต่ละ Part ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0)

Academic requirements

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.0

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่อปริญญาตรีด้วยหลักสูตร International Year One (IY1)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องผ่านการเรียน หลักสูตร Foundation นักเรียนต้องมีความสามารถทางภาษาและผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  เป็นโปรแกรม 1 ปี (2 เทอม) ที่เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

 • BSc Accounting & Finance
 • BSc Accounting & Management
 • BSc Business Management
 • BSc Management
 • BSc Marketing

เกณฑ์การรับสมัคร

IELTS requirements

 • 3 เทอม – IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • 2 เทอม – IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

*การเรียนหลักสูตร 2 หรือ 3 เทอมจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน เมื่อจบเทอมแรกของโปรแกรมเรียนเพิ่มเติม นักเรียนจะต้องได้คะแนนสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรหลักที่เลือกเรียนจากการสอบวัดระดับ IELTS แบบภายใน

Academic requirements

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

 

เตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโทด้วยหลักสูตร Pre-Masters Programme (PMP)

หลักสูตร Pre-Master ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่ง สอง หรือสามเทอม  โปรแกรมนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษในขณะที่เรียนรู้ทักษะการศึกษา และวิธีการวิจัยที่ต้องการในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาโทบางหลักสูตรที่ Birkbeck, University of London ในสาขาวิชา Business, Management, Informatics, Computer Science, Social Sciences, Law, Criminology, Natural and Psychological Sciences

เกณฑ์การรับสมัคร

IELTS requirements

 • 2 เทอม – IELTS 5.5 (แต่ล่ะ Part ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5)

* ถ้าน้อง ๆ ยังไม่มีระดับภาษาอังกฤษที่กำหนด โปรแกรมเพิ่มเติมจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนหรือกันยายน โดยโปรแกรมเรียนเพิ่มเติมนี้จะมีหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ (ELPP) ตามด้วย 2 เทอมของหลักสูตร PMP

Academic requirements

 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ค่าเรียนสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับปริญญา September 2025

 • Undergraduate Foundation Programme (UFP)

Programme dates

Number of terms

Business and Humanities Tuition Fees

Engineering and Life Sciences Tuition fees

Progressing to an undergraduate degree starting in

10 June 2024 – 08 June 2025

4

£28,340

£29,150

September 2025

16 September 2024 – 8 June 2025

3

£21,480

£22,290

September 2025

16 September 2024 – 08 August 2025

4

£28,640

£29,450

September 2025

04 November 2024 – 08 August 2025

3.5

£25,060

£25,870

September 2025

06 January 2025 – 08 August 2025

3

£21,480*

£22,290*

September 2025

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน £450, สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • University of London International Foundation Programme (IFP)

Programme dates

Number of terms

Tuition fees (annually)

Progressing to an undergraduate degree starting in

16 September 2024 – 16 May 2025

3

£22,290

September 2025

โปรแกรมทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน £450, สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 •  International Year One (IY1)

Programme dates

Number of semesters

Tuition fees (annually)

Progressing to Year 2 of an

undergraduate degree in

10 June 2024 – 08 June 2025

3

£28,340

September 2025

16 September 2024 – 08 June 2025

2

£21,480

September 2025

16 September 2024 – 08 August 2025

3

£28,640

September 2025

04 November 2024 – 08 August 2025

2.5

£25,060

September 2025

13 January 2025 – 08 August 2025

2

£21,480*

September 2025

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน £450, สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • Pre-Masters Programme (PMP)

Programme dates

Duration

(note terms and semesters apply depending on Level)

Tuition fee

Progressing to a

Master’s degree starting in

10 June 2024 – 08 June 2025

3 semesters

£28,340

September 2025

16 September 2024 – 08 June 2025

2 semesters

£21,480

September 2025

16 September 2024 – 08 August 2025

3 semesters

£28,640

September 2025

04 November 2024 – 08 August 2025

2.5 semesters

£25,060

September 2025

13 January 2025 – 08 August 2025

2 semesters

£21,480*

September 2025

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน £450, สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

Progression Degrees

หลังจากที่น้อง ๆ สำเร็จการศึกษากับ ONCAMPUS London หลักสูตร Foundation แล้ว สามารถจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาที่ Birkbeck ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

Undergraduate degrees

Business, Economics, Finance and Management

 • BSc (Hons) Accounting
 • BSc (Hons) Accounting and Management
 • BSc (Hons) Accounting and Management with Finance
 • BSc (Hons) Accounting with Finance
 • BSc (Hons) Business
 • BSc (Hons) Business Psychology
 • BSc (Hons) Computing
 • BSc (Hons) Economic and Social Policy
 • BSc (Hons) Economics and Business
 • BSc (Hons) Financial Economics
 • BSc (Hons) Financial Economics with Accounting
 • BSc (Hons) Management
 • BSc (Hons) Marketing
 • BSc International Business

Engineering and Sciences

 • BSc (Hons) Mathematics
 • BSc (Hons) Planetary Science with Astronomy
 • BSc Geology

Humanities and Social Sciences

 • BA (Hons) Arts and Humanities
 • BA (Hons) Classical Studies
 • BA (Hons) Classics
 • BA (Hons) Contemporary History and Politics
 • BA (Hons) English
 • BA (Hons) Film and Media
 • BA (Hons) French Studies
 • BA (Hons) German
 • BA (Hons) Global Cinemas and Screen Arts
 • BA (Hons) Global Politics and International Relations
 • BA (Hons) History
 • BA (Hons) History and Archaeology
 • BA (Hons) History and International Relations
 • BA (Hons) History of Art 
 • BA (Hons) History of Art and Curating
 • BA (Hons) Journalism and Media
 • BA (Hons) Language and Film/Media (French, German, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Language and Global Politics (French, German, Japanese, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Language and History (French, German, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Language and Management (French, German, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Language and Politics (French, German, Japanese, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Linguistics and Language
 • BA (Hons) Media and Culture
 • BA (Hons) Modern Languages (French, German, Japanese, Portuguese, Spanish)
 • BA (Hons) Philosophy
 • BA (Hons) Politics and Government
 • BA (Hons) Politics and Government
 • BA (Hons) Politics, Philosophy and History
 • BA (Hons) Psychosocial Studies
 • BA (Hons) Spanish, Portuguese and Latin American Studies with International Experience
 • BA (Hons) Theatre and Drama Studies
 • BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
 • BSc (Hons) Development and Globalisation
 • BSc (Hons) Social Science
 • LLB (Hons) Law

Life Sciences

 • BA (Hons) Archaeology
 • BSc (Hons) Biomedicine
 • BSc (Hons) Earth Sciences 
 • BSc (Hons) Geography
 • BSc (Hons) Geology
 • BSc (Hons) Planetary Science with Astronomy

 

Postgraduate degrees

Business, Economics, Finance and Management

 • MA Arts Policy and Management
 • MA Arts Policy and Management
 • MSc Accounting and Financial Management 
 • MSc Business Innovation with E-Business
 • MSc Business Innovation with Entrepreneurship and Innovation Management
 • MSc Business Innovation with International Technology Management
 • MSc Business Technologies
 • MSc Corporate Governance and Business Ethics 
 • MSc Corporate Responsibility & Sustainability
 • MSc Economics
 • MSc Education, Power and Social Change
 • MSc Finance
 • MSc Financial Economics
 • MSc Financial Engineering
 • MSc Financial Risk Management
 • MSc Human Resource Development and Consultancy
 • MSc Human Resource Management
 • MSc International Business 
 • MSc International Business and Development 
 • MSc International Business and the European Union
 • MSc International Management
 • MSc International Marketing 
 • MSc Investment Management
 • MSc Management 
 • MSc Management Consultancy and Organisational Change
 • MSc Management with Business Innovation
 • MSc Management with Business Strategy and the Environment
 • MSc Management with Corporate Governance and Business Ethics
 • MSc Management with Creative Industries
 • MSc Management with Human Resource Management
 • MSc Management with International Business
 • MSc Management with International Business and Development
 • MSc Management with Marketing
 • MSc Management with Sport Management
 • MSc Marketing 
 • MSc Marketing Communications 
 • MSc Sport Management
 • MSc Sport Management and Marketing
 • MSc Sport Management and the Business of Football 
 • MSc Sport Management, Governance and Policy
 • MSc Sport Marketing

Engineering and Sciences

 • MA Cognition and Computation
 • MA Medical Humanities
 • MSc Computing Creative Industries
 • MSc Management Creative Industries
 • MSc Advanced Computing Technologies
 • MSc Applied Statistics
 • MSc Cognition and Computation
 • MSc Computer Science
 • MSc Computing for the Financial Services
 • MSc Forensic Psychology
 • MSc Information Systems and Management
 • MSc Information Technology
 • MSc Mathematics
 • MSc Medical Leadership

Humanities and Social Sciences

 • LLM / MA Human Rights
 • LLM Constitutional Politics, Law and Theory
 • LLM International Economic Law
 • LLM International Economic Law, Justice and Development
 • LLM Law General
 • LLM Law, Democracy, and Human Welfare: Global Perspectives
 • LLM Qualifying Law Degree
 • MA / LLM Criminal Law and Criminal Justice
 • MA Applied Linguistics
 • MA Classical Civilisation
 • MA Classics
 • MA Comparative Literature
 • MA Contemporary History and Politics
 • MA Contemporary Literature and Culture
 • MA Creative Producing (for Theatre and Live Performance)
 • MA Creative Writing
 • MA Cultural and Critical Studies
 • MA Culture, Diaspora, Ethnicity
 • MA Developmental Sciences
 • MA Early Modern History
 • MA European History
 • MA Film Curating
 • MA Film, Television and Screen Media
 • MA Film, Television and Screen Media (European Pathway)
 • MA Historical Research
 • MA History of Art
 • MA History of Art with Photography
 • MA History of Ideas
 • MA History of the British Isles
 • MA Intercultural Communication for Business and Professions
 • MA Japanese Cultural Studies
 • MA Journalism
 • MA Language Teaching
 • MA Medieval History
 • MA Medieval Literature and Culture
 • MA Modern and Contemporary Literature
 • MA Museum Cultures
 • MA Philosophy
 • MA Psychoanalysis, History, Culture
 • MA Psychosocial Studies
 • MA Renaissance Studies
 • MA Romantic Studies
 • MA Screenwriting
 • MA Spanish, Portuguese and Latin American Cultural Studies
 • MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
 • MA Text and Performance
 • MA Victorian Studies
 • MA World Cinema
 • MA World History
 • MFA Theatre Directing
 • MSc Accelerated Distance Learning Organizational Behaviour
 • MSc Career Management and Coaching
 • MSc Children, Youth and International Development
 • MSc Development Sciences
 • MSc Developmental Sciences
 • MSc European Politics and Policy
 • MSc Global Governance and Emerging Powers
 • MSc Global Politics
 • MSc Government, Policy and Politics
 • MSc International Security and Global Governance
 • MSc Learning Technologies
 • MSc Middle East in Global Politics: Islam, Conflict and Development
 • MSc Nationalism and Ethnic Conflict
 • MSc Occupational Psychology
 • MSc Organizational Behaviour
 • MSc Politics of Population, Migration and Ecology
 • MSc Psychodynamic Counselling & Psychotherapy with Children and Adolescents
 • MSc Psychodynamic Counselling and Psychotherapy
 • MSc Psychodynamics of Human Development
 • MSc Psychological Research Methods
 • MSc Psychology (part-time conversion course)
 • MSc Public Policy and Management
 • MSc Social Research
 • MSc Social and Political Theory

Life Sciences

 • MA Archaeological Practice
 • MA Classical Archaeology
 • MA Cognitive Neuroscience and Neuropsychology
 • MA Educational Neuroscience
 • MA Gender, Sexuality and Culture
 • MA Social and Cultural Geography
 • MSc Analytical Bioscience
 • MSc Analytical Chemistry
 • MSc Bio-business
 • MSc Bioinformatics with Systems Biology
 • MSc Climate Change
 • MSc Cognitive Neuroscience and Neuropsychology
 • MSc Educational Neuroscience
 • MSc Environment and Sustainability
 • MSc Gender, Sexuality and Society
 • MSc Geographic Information Science
 • MSc Microbiology
 • MSc Structural Molecular Biology

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆได้ที่ Birkbeck, University of London

 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ONCAMPUS ที่ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับทีม I Study UK นะคะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ

ปรึกษาฟรีค่ะ

สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 27th June 2024

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!