University of Greenwich เรียนต่อปริญญาโท ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ ลอนดอน

เรียนต่อป.โท ป.ตรี ลอนดอนประเทศอังกฤษ University of Greenwich-London and Medway

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย
University of Greenwich- Leading Modern University เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช

มหาวิทยาลัยกรีนิช(The University of Greenwich) ก่อตั้งปี 1890 ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขตได้แก่ Greenwich, Avery Hill และ Medway สองวิทยาเขตแรกอยู่ในลอนดอน เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน ผลการวิจัย และข้อมูลความรู้มากมาย เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิชมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยอย่างครบครัน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และความชำนาญในหลากหลายแขนงวิชาที่พร้อมให้การดูแลให้คำแนะนำต่างๆอีกทั้งมีอาคารเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และงดงาม เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโทในลอนดอน ณ University of Greenwich-London and Medway

เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2020/2021 แล้วนะคะ ทางมหาวิทยาลัยกรีนิชให้ความสำคัญทั้งด้านวิทยาการสมัยใหม่และความสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าการพาณิชย์ และการทำวิจัย อีกทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศมากมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทรวมถึงธุรกิจต่างๆทั้งในสหราชอาณาจักรและกับนานาประเทศจึงทำให้การเรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich เป็นการเลือกเรียนต่ออังกฤษ มหาวิทยาลัยทันสมัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ปัจจุบัน University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติเลือกมาเรียนต่ออังกฤษ ณ สถาบันนี้มากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง

สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ
University of Greenwich Campus

University of Greenwichมี Campus ใหญ่อยู่ที่ Greenwich อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน และเป็นพื้นที่อาณาเขตบริเวณเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ติดแม่น้ำ Thames ที่มีทัศนียภาพสวยงามและสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของ London อย่างชัดเจน อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดเวลาโลก (GMT) อีกด้วย มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับ Canary Wharf ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของลอนดอนและเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และภาพยนต์ซึ่งดาราระดับโลกมาถ่ายทำที่ Greenwich มากมายอาทิเช่น Johnny Depp, Nicole Kidman และ Jude Law เป็นต้น ทั้งนี้ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที จาก Central London ซึ่งเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน มีหลักสูตรเปิดสอนที่น่าสนใจมาก มาย เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยกรีนิช เรียนต่อประเทศอังกฤษUniversity of Greenwich

มหาวิทยาลัยกรีนิชมีศูนย์ภาษาอังกฤษที่คอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติด้านการเรียนและศึกษาเหมาะสำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการพ้ฒนาภาษาอีกทั้งมีองค์กรนักศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชมรมกีฬาและกิจกรรมมากมาย มากกว่า 50 กิจกรรม และทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นบริการฟรีให้กับนักเรียน และมีบุคลากรคอยช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในขณะศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรต่างๆของ University of Greenwich สำหรับเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Greenwich เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่หลากหลาย ทั้งในระดับ Foundation, ปริญญาตรี (Undergraduate Courses) , ปริญญาโท (Postgraduate Courses) และหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนศึกษาในมหาวิทยาลัย (Pre-sessional English Courses)

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ IELTS 6.0 หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่ IELTS 6.5
เรียนต่อปริญญาตรีลอนดอน อังกฤษหลักสูตร International Year Zero

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่จบวุฒิ ม 5 หรือ ม 6 และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ พี่ๆ แนะนำ หลักสูตร International Year Zero เพิ่มเติม รวมแล้วเป็นเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 4 ปี โดยเริ่มรับนักเรียนนานาชาติที่มี IELTS for UKVI ระดับตั้งแต่ 4.5 (4.0) เริ่มเรียน เดือน มกราคม, มิถุนายน และกันยายนของทุกปี โดยหลักสูตร International Year Zero นั้นดำเนินการสอนโดย University of Greenwich International College #UGIC #IY0Greenwich

เรียนต่อปริญญาตรีลอนดอน อังกฤษหลักสูตร International Year One

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่จบวุฒิ ม 6 และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง โดยต้องการเรียนปูพื้นฐานให้แน่นขึ้นพร้อมทั้งต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษระหว่างเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ พี่ๆ แนะนำ หลักสูตร International Year One  รวมแล้วเป็นเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 3 ปี เช่นเดียวกับการเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษโดยทั่วไป แต่เป็นการเรียนแบบเข้มข้นโดยมีอาจารย์ที่ช่วยดูแลใกล้ชิดและพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเริ่มรับนักเรียนนานาชาติที่มี IELTS for UKVI ระดับตั้งแต่ 4.5 (4.0) เริ่มเรียน เดือน มกราคม, มิถุนายน และกันยายนของทุกปี โดยหลักสูตร International Year One นั้นดำเนินการสอนโดย University of Greenwich International College #UGIC #IY1Greenwich

เรียนต่ออังกฤษหลักสูตร Foundation หรือ International Year Zero และ International Year One ที่ University of Greenwich นี้ เป็นหลักสูตรซึ่งเรียนก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนระดับ Foundation นี้ เหมาะกับน้อง ๆ ที่เรียนต่ออังกฤษและต้องการเรียนต่อในลอนดอนโดยจบการศึกษาระดับ GCSE, IGCSE, GED, มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยน้อย ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งด้าน academic และปรับภาษาพร้อมเพิ่มพูนความรู้ก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในลอนดอน เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่ออังกฤษปริญญาโท Postgraduate programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาโท (London&Medway)
Postgraduate Programmes 2020 at University of Greenwich

Postgraduate Programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2020/2021

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทประเทศอังกฤษ (London&Medway)
Presessional English Course 2020 at University of Greenwich London

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษนี้เป็นหลักสูตร เรียนภาษาทางวิชาการ ก่อนเปิดเทอมเรียนหลักสูตรปริญญา โดยระยะเวลาในการเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน IETLS ของหลักสูตรหลักว่าต้องได้คะแนนเท่าใด และปัจจุบันได้คะแนน IELTS เท่าใด

Pre-sessional Courses ของ University of Greenwichนั้น มีคอร์สเรียนให้เลือกทั้งแบบ 2 สัปดาห์, 5 สัปดาห์, 9 สัปดาห์, 13 สัปดาห์ โดยเรียน 4 วัน คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัส และวันศุกร์เป็นวันที่นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้มีนักเรียนประมาณห้องละ 20 คน

การประเมินผล จะดูทั้งการเข้าเรียน การส่งงาน และผลคะแนนประเมินการเรียน

รายละเอียดการเรียนการสอน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่

• Presentation skills: organising and structuring a presentation; using visuals and vocabulary

• Seminar skills: presenting, developing and supporting an argument; taking your turn

• Academic encounters: reading and writing summaries; vocabulary; discussion

• Academic writing (paraphrasing, coherence, etc.); grammar

• Listening: note taking; understanding organisation

• Project work: using the library; extended reading

• The media and current affairs

Pre-sessional English Courses leading to an IELTS 2020/2021 at University of Greenwich - Summer 2020

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich - Summer 2020 (ค่าเรียน + ที่พักแบบ Standard ราคาอยู่ในวงเล็บนะคะ)

•IELTS 4.5 - 13 Weeks - 1 June to 28 August 2020 - ค่าเรียน £3,300 (£5,700)

•IELTS 5.0 - 9 Weeks - 29 June to 28 August 2020 - ค่าเรียน £2,600 (£4,300)

•IELTS 5.5 - 5 Weeks - 20 July to 21 August 2020 or 29 July to 28 August 2020 - ค่าเรียน £1,600 (£2,550)

•IELTS 6.0 - 2 Weeks - 17 August to 28 August 2020 - ค่าเรียน £600 (£1,020)

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.5 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich

•IELTS 5.5 - 9 Weeks - 29 June to 28 August 2020 - ค่าเรียน £2,600 (£4,300)

•IELTS 6.0 - 5 Weeks - 20 July to 21 August 2020 or 29 July to 28 August 2020 - ค่าเรียน £1,600 (£2,550)

•IELTS 6.5 - 2 Weeks - 17 August to 28 August 2020 - ค่าเรียน £600 (£1,020)

Pre-sessional English Courses leading to an IELTS 2020/2021 at University of Greenwich - Autumn 2020 (วันของปี 2020 ยังไม่ออก ขอแจ้งวันปีที่แล้วในนี้นะคะ)

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich - Autumn 2019

•IELTS 5.0 - 9 Weeks - 7 October to 9 December 2019 - ค่าเรียน £2,600

•IELTS 5.5 - 5 Weeks - 4 November to 9 December 2019 - ค่าเรียน £1,600

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.5 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich

•IELTS 5.5 - 9 Weeks - 7 October to 9 December 2019 - ค่าเรียน £2,600

•IELTS 6.0 - 5 Weeks - 4 November to 9 December 2019 - ค่าเรียน £1,600

ตารางด้านล่างเป็นราคาและวัน pre-sessional English Courses ของมหาวิทยาลัยกรีนิช ปี 2020/2021

เรียต่ออังกฤษ ตารางเรียนพรีเซส Pre-sessional English Course 2020 at University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council Undergraduate programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน
หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาตรี (London&Medway)
Undergraduate Programmes 2020 at University of Greenwich

Undergraduate programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2020/2021

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบปริญญาตรีปี 1 แล้วเปลี่ยนใจต้องการศึกษาต่ออังกฤษ สามารถนำ transcript ปี 1 มาสมัครเรียนต่ออังกฤษปริญญาตรีที่ University of Greenwich ซึ่งมีทั้งในลอนดอนและ Medwayได้ค่ะ หรือน้อง ๆ ที่จบ A-Level, IB, Foundation จากหลากหลายหลักสูตร ก็สามารถส่งอีเมล์เอกสารมาให้พี่ ๆ สมัครได้เช่นกันนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ Read more..

English Language Requirements at University of Greenwich
เรียนต่ออังกฤษสำหรับนักเรียนไทยในลอนดอน - University of Greenwich
IELTS for International Foundation Programme

หลักสูตร International Foundation Programme เริ่มเรียนทั้งเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 4.5 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 4.0

- จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี หรือจบมัธยม 6 หรือมัธยม 5 ที่มีผลการเรียนดี

IELTS for Undergraduate Programme

หลักสูตร ปริญญาตรี, ทั้งหลักสุตรเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.0 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5

- จบ A-Level / Foundation

- หากจบมัธยม 6 ด้วยเกรดสูง ทางมหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี 1

IELTS for Postgraduate Programme

หลักสูตร ปริญญาโท, ทั้งหลักสุตรเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.0 - 6.5 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5 แล้วแต่สาขาวิชาที่เรียน

- จบปริญญาตรี

- บางสาขาวิชาอาจจะมีการขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น MBA อาจจะขอดูรายละเอียดประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาหลังจบการศึกษา (ทำงานแล้ว 2-3 ปี) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) อาจจะขอดู Portfolio ของผลงานเพิ่มเติมและสัมภาษณ์

Tuition Fee for University of Greenwich 2019/2020 ตอนนี้ยังรอราคา 2020 อยู่นะคะ

ค่าเทอมต่อปีสำหรับเรียนต่ออังกฤษทั้ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2019/2020 at University of Greenwich

Faculty of Liberal Arts and Science Fee/Year
Undergraduate £13,000
Postgraduate £13,500
MArch Part 2 £14,500
Postgraduate Diploma £9,000
Postgraduate Certificate £4,500
Year 3 Direct Entry £14,500
Business School Fee/Year
Undergraduate £13,000
Postgraduate £14,500
MBA £15,500
Postgraduate Dual Award £15,000
Postgraduate Diploma £9,700
Postgraduate Certificate £4,850
Year 3 Direct Entry £14,500
Faculty of Education and Health Fee/Year
Undergraduate £13,000
Postgraduate £13,500
Postgraduate Nursing £14,500
Postgraduate Helathcare £14,000
Postgraduate Diploma* £9,000
Postgraduate Certificate* £4,500
Undergraduate Nursing £14,500
Undergraduate Paramedic Science £14,500
Year 3 Direct Entry £14,500
*Excluding PGDE and pgCE programmes which are charged at the standard UG International rate
Faculty of Engineering and Science Fee/Year
Undergraduate* £13,000
Postgraduate* £13,500
Postgraduate Diploma £9,000
Postgraduate Certificate £4,500
Year 3 Direct Entry £14,500
* Fees for Medway School of Pharmacy yet to be confirmed
Pre-sessional English Course* Fee
Two-week English for Academic Purposes* £540
Five-week English for Academic Purposes* £1,500
Nine-week English for Academic Purposes* £2,500
Thirteen-week English for Academic Purposes* £3,200

* หลักสูตรเหล่านี้ ไม่ได้ทุนส่วนลด

ทุนการศึกษา-เรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich
Postgraduate Programmes 2020/2021 at University of Greenwich

ทุนมหาวิทยาลัยกรีนิชมอบให้กับนักเรียนที่จ่ายค่าเทอมเองเท่านั้น ไม่สามารถนำเป็นส่วนลดกับนักเรียนที่ได้ทุนใดๆ สำหรับทุปีการศึกษา 2019-2020 ทางมหาวิทยาลัยกำลังสรุปรายละเอียด

ส่วนลด ค่าใช้จ่ายค่าเรียน (%) โดยไม่สามารถนำไปหักจากค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าเทอม

นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5% ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก หากชำระค่าเทอมทั้งหมดภายในเดือนกันยายน (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนช่วงกันยายน) หรือ ชำระค่าเทอมภายในเดือนมกราคม (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนช่วงมกราคม)

- ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าหอพักนักเรียนและหลักสูตรคอร์สเตรียมภาษา Pre-sessional English Course สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ

ที่พักของมหาวิทยาลัยกรีนิช
University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

ที่พักของมหาวิทยาลัย University of Greenwich มีหลากหลายทางเลือกตามความต้องการของนักเรียน โดยเป็นแบบหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Avery Hill, Greenwich และ Medway

ราคาค่าที่พัก(ปอนด์) ต่อสัปดาห์ ราคานี้เป็นราคาที่พักสำหรับปีการศึกษา 2020/2021ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยกรีนิชแบ่งตามประเภทของที่พัก ในแต่ละแคมปัส

 - Greenwich Accommodation Cutty Sark Hall En-suite study bedrooms from £169.05/week (£6,762.00 for 40 weeks) to - £182.49/week (£7,299.60 for 40 weeks) Daniel Defoe Hall Studios and studio-style 2-bedroom flats from £157.99/week (£6,319.60 for 40 weeks) to - £287.49/week (£11,499.60 for 40 weeks) En-suite study bedrooms from £191.31/week (£7,652.40 for 40 weeks) to - £222.11/week (£8,884.40 for 40 weeks) Devonport House En-suite study bedrooms for £164.01/week (£6,560.40 for 40 weeks) to - £180.67/week (£7,226.80 for 40 weeks) McMillan Student Village Studio flats from £112.61/week (£4,504.40 for 40 weeks) - £215.98 (£8,639.20 for 40 weeks) En-suite study bedrooms for £162.47/week (£6,498.80 for 40 weeks)

- Avery Hill Accommodation

Avery Hill accommodation Study bedrooms from £118.37/week Study bedrooms from £118.37/week (£4,734.80 for 40 weeks) to - £141.96/week (£5,678.40 for 40 weeks) En-suite study bedrooms from £167.02/week (£6,680.80 for 40 weeks) to - £173.32/week (£6,932.80 for 40 weeks)

- Medway Accommodation

En-suite study bedrooms for £144.27/week (£5,770.80 for 40 weeks) - £159.74 (£6,389.60 for 40 weeks)

University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

Useful links at University of Greenwich
Pre-sessional English Courses
Undergraduate Courses
Postgraduate Courses
Tuition Fees for International Students 2019/20
หอพักมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ
เรียนต่ออังกฤษ ลอนดอนมกราคม January Intake at University of Greenwich กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

January Intake at University of Greenwich

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @iStudyUK

เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า University of Greenwich มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK Updated 27th February 2020

British Council - Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร CENTRAL Tower (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 089-170-8699, 091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

No Responses

error: Content is protected !!