fbpx

University of Greenwich เรียนต่อปริญญาโท ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ ลอนดอน

เรียนต่อป.โท ป.ตรี ลอนดอนประเทศอังกฤษ

University of Greenwich - London and Medway

 

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย

University of Greenwich- Leading Modern University เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช

มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ก่อตั้งปี 1890 ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขตได้แก่ Greenwich, Avery Hill และ Medway สองวิทยาเขตแรกอยู่ในลอนดอน เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน ผลการวิจัย และข้อมูลความรู้มากมาย เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิชมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยอย่างครบครัน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และความชำนาญในหลากหลายแขนงวิชาที่พร้อมให้การดูแลให้คำแนะนำต่าง ๆ อีกทั้งมีอาคารเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และงดงาม เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโทในลอนดอน ณ University of Greenwich-London and Medway

เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2024/2025 แล้วนะคะ ทางมหาวิทยาลัยกรีนิชให้ความสำคัญทั้งด้านวิทยาการสมัยใหม่และความสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าการพาณิชย์ และการทำวิจัย อีกทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศมากมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและกับนานาประเทศจึงทำให้การเรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich เป็นการเลือกเรียนต่ออังกฤษ มหาวิทยาลัยทันสมัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ปัจจุบัน University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติเลือกมาเรียนต่ออังกฤษ ณ สถาบันนี้มากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง

สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ

University of Greenwich Campus

University of Greenwich มี Campus ใหญ่อยู่ที่ Greenwich อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน และเป็นพื้นที่อาณาเขตบริเวณเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ติดแม่น้ำ Thames ที่มีทัศนียภาพสวยงามและสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของ London อย่างชัดเจน อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดเวลาโลก (GMT) อีกด้วย มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับ Canary Wharf ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของลอนดอนและเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และภาพยนต์ซึ่งดาราระดับโลกมาถ่ายทำที่ Greenwich มากมายอาทิเช่น Johnny Depp, Nicole Kidman และ Jude Law เป็นต้น ทั้งนี้ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที จาก Central London ซึ่งเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน มีหลักสูตรเปิดสอนที่น่าสนใจมากมาย เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย

ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยกรีนิช เรียนต่อประเทศอังกฤษUniversity of Greenwich

มหาวิทยาลัยกรีนิชมีศูนย์ภาษาอังกฤษที่คอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติด้านการเรียนและศึกษาเหมาะสำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการพ้ฒนาภาษาอีกทั้งมีองค์กรนักศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชมรมกีฬาและกิจกรรมมากมาย มากกว่า 50 กิจกรรม และทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริการฟรีให้กับนักเรียน และมีบุคลากรคอยช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในขณะศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรต่าง ๆ ของ University of Greenwich สำหรับเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Greenwich เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในระดับ Foundation, ปริญญาตรี (Undergraduate Courses), ปริญญาโท (Postgraduate Courses) และหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนศึกษาในมหาวิทยาลัย (Pre-sessional English Courses)

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ IELTS 6.0
หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่ IELTS 6.5

ระดับ IELTS สำหรับแต่ละหลักสูตร

เรียนต่อปริญญาตรีลอนดอน อังกฤษ หลักสูตร International Year Zero

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่จบวุฒิ ม 5 หรือ ม 6 และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ พี่ ๆ แนะนำ หลักสูตร International Year Zero เพิ่มเติม รวมแล้วเป็นเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 4 ปี โดยเริ่มรับนักเรียนนานาชาติที่มี IELTS for UKVI ระดับตั้งแต่ 4.5 (4.0) เริ่มเรียน เดือน มกราคม, มิถุนายน และกันยายนของทุกปี โดยหลักสูตร International Year Zero นั้นดำเนินการสอนโดย University of Greenwich International College #UGIC #IY0Greenwich

เรียนต่อปริญญาตรีลอนดอน อังกฤษ หลักสูตร International Year One

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่จบวุฒิ ม 6 และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง โดยต้องการเรียนปูพื้นฐานให้แน่นขึ้นพร้อมทั้งต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษระหว่างเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ พี่ ๆ แนะนำ หลักสูตร International Year One  รวมแล้วเป็นเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 3 ปี เช่นเดียวกับการเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษโดยทั่วไป แต่เป็นการเรียนแบบเข้มข้นโดยมีอาจารย์ที่ช่วยดูแลใกล้ชิดและพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเริ่มรับนักเรียนนานาชาติที่มี IELTS for UKVI ระดับตั้งแต่ 4.5 (4.0) เริ่มเรียน เดือน มกราคม, มิถุนายน และกันยายนของทุกปี โดยหลักสูตร International Year One นั้นดำเนินการสอนโดย University of Greenwich International College #UGIC #IY1Greenwich

เรียนต่ออังกฤษหลักสูตร Foundation หรือ International Year Zero และ International Year One ที่ University of Greenwich นี้ เป็นหลักสูตรซึ่งเรียนก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนระดับ Foundation นี้ เหมาะกับน้อง ๆ ที่เรียนต่ออังกฤษและต้องการเรียนต่อในลอนดอนโดยจบการศึกษาระดับ GCSE, IGCSE, GED, มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งด้าน academic และปรับภาษาพร้อมเพิ่มพูนความรู้ก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในลอนดอน เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่ออังกฤษปริญญาโท Postgraduate programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาโท-เอก (London & Medway)

Postgraduate Programmes 2024/2025 at University of Greenwich

Postgraduate Programmes 2024/2025 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโท-เอกอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2024/2025  

          A

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Postgraduate Courses สามารถดูได้ที่ Read more..

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทประเทศอังกฤษ (London & Medway)

Pre-sessional English Course 2024 at University of Greenwich London

น้องที่สามารถสมัครเข้าเรียนต่อที่ University of Greenwich แล้ว แต่ระดับ IELTS ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนหลักสูตรปริญญา จะต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Pre-Sessional English course เพื่อปรับระดับ IELTS  โดยมีให้เลือกได้ 2 แบบ คือ Onsite และ Online

Onsite Pre-Sessional English Course

Undergraduate

Course Length IELTS Criteria* Start Date End Date Fee
13 Weeks 4.5 3rd June 2024 30th August 2024 £7,540
9 Weeks 5.0 1st July 2024 30th August 2024 £5,220
5 Weeks 5.5 29th July 2024 30th August 2024 £2,900
2 Weeks 6.0 19th August 2024 30th August 2024 £1,160

Postgraduate

Course Length IELTS Criteria* Start Date End Date Fee
13 Weeks 5.0 3rd June 2024 30th August 2024 £7,540
9 Weeks 5.5 1st July 2024 30th August 2024 £5,220
5 Weeks 6.0 29th July 2024 30th August 2024 £2,900
2 Weeks 6.5 19th August 2024 30th August 2024 £1,160

*This is the overall score required for IELTS at this entry level. Please note that there is a minimum of 4.0 required in any skill.

Accredited by the British Council

British Council

The course has been accredited by the British Council.

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Cultural trips เข้าชม Museums และ Galleries ต่าง ๆ ใน London ด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ University of Greenwich Onsite Pre-Sessional English Course

 

Online Pre-Sessional English Course

Undergraduate

COURSE LENGTH
ENTRY LEVEL
EXIT LEVEL
FEE
16 Weeks
IELTS 4.5 *(4.0)
IELTS 6.0 *(5.5)
£3,790
12 Weeks
IELTS 5.0 *(4.5)
IELTS 6.0 *(5.5)
£2,990
6 Weeks
IELTS 5.5 *(5.0)
IELTS 6.0 *(5.5)
£1,990

*No component below

Postgraduate

COURSE LENGTH
ENTRY LEVEL
EXIT LEVEL
FEE
16 Weeks
IELTS 5.0 *(4.5)
IELTS 6.5 *(6.0)
£3,790
12 Weeks
IELTS 5.5 *(5.0)
IELTS 6.5 *(6.0)
£2,990
6 Weeks
IELTS 6.0 *(5.5)
IELTS 6.5 *(6.0)
£1,990

*No component below

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ University of Greenwich Online Pre-Sessional English Course

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
Undergraduate programmes 2020 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาตรี (London & Medway)

Undergraduate Programmes 2024/2025 at University of Greenwich

Undergraduate programmes 2024/2025 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2024/2025

          A

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบปริญญาตรีปี 1 แล้วเปลี่ยนใจต้องการศึกษาต่ออังกฤษ สามารถนำ transcript ปี 1 มาสมัครเรียนต่ออังกฤษปริญญาตรีที่ University of Greenwich ซึ่งมีทั้งในลอนดอนและ Medway ได้ค่ะ หรือน้อง ๆ ที่จบ A-Level, IB, Foundation จากหลากหลายหลักสูตร ก็สามารถส่งอีเมล์เอกสารมาให้พี่ ๆ สมัครได้เช่นกันนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Undergraduate Courses สามารถดูได้ที่ Read more..

English Language Requirements at University of Greenwich

IELTS เพื่อเรียนต่ออังกฤษสำหรับนักเรียนไทยในลอนดอนและ Medway - University of Greenwich


หลักสูตร ปริญญาตรี, ทั้งหลักสุตรเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.0 - 8.0  แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5 - 7.5 แล้วแต่หลักสูตร 

- จบ A-Level / Foundation

- หากจบมัธยม 6 ด้วยเกรดสูง ทางมหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี 1

 

หลักสูตร ปริญญาโท, ทั้งหลักสูตรเดือนกันยายน, มกราคม และ เมษายน ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.5 - 7.0 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5 - 7.0 แล้วแต่สาขาวิชาที่เรียน

- จบปริญญาตรี

- บางสาขาวิชาอาจจะมีการขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น MBA อาจจะขอดูรายละเอียดประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาหลังจบการศึกษา (ทำงานแล้ว 2-3 ปี) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) อาจจะขอดู Portfolio ของผลงานเพิ่มเติมและสัมภาษณ์

Tuition Fee for University of Greenwich 2024/2025 

ค่าเทอมต่อปีสำหรับเรียนต่ออังกฤษทั้ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2024/2025 at University of Greenwich
(ค่าเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ แสดงเป็นค่าเทอมรายปี) details

ค่าเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรีนิช 2024/2025 Fee/Year
Undergraduate £17,000
Postgraduate Taught Courses - Business £18,150
Postgraduate Taught Courses - Education and Health £17,450
Postgraduate Taught Courses - Engineering and Science £18,150
Postgraduate Taught Courses - Liberal Arts and Sciences £17,450
Postgraduate Taught Courses + with Practice year £19,975
MBA courses £21,000
Year 3 Direct Entry £17,000

Undergraduate Exceptions xxx

Adult Nursing, BSc Hons £21,000
Business Logistics and Transport Management (Year 2 & 3 Direct Entry), BA Hons £17,850
Business Management (Year 2 & 3 Entry), BA Hons £17,850
Business Purchasing and Supply Chain Management (Year 2 & 3 Direct Entry), BA Hons £17,850
Business Studies (Year 2 & 3 Direct Entry), BA Hons £17,850
Business with Accounting (Year 3 Direct Entry) BA Hons £17,850
Business with Marketing (Year 2 & Year 3 Direct Entry) BA Hons £17,850

Postgraduate Exceptions

Accounting and Finance, MSc £18,150
Advanced Clinical Practice, MSc TBC
Applied Food Safety and Quality Management with Industrial Practice, MSc £19,975
Architectural Practice, PGDip (ARB/RIBA Part 3 Exemption) £5,775
Architecture Part 2, MArch £17,000
Award of Institutional Credit in Learning and Teaching in Higher Education TBC
Big Data and Business Intelligence, MSc £18,150
Biomedical Science (Online), MSc/PGDip/PGCert TBC
Child and Adolescent Psychology, MSc £17,450
Civil Engineering with Industrial Practice, MSc £19,975
Electrical and Electronic Engineering with Industrial Practice, MSc £19,975
Electrical and Electronic Engineering, MSc £17,450
Electrical Power Engineering with Industrial Practice, MSc £19,975
Engineering Management with Industrial Practice, MSc £19,975
Executive Master of Business Administration, MBA TBC
Finance and Investment, MSc £18,150
Finance, MBA £21,000
Financial Management and Risk, MSc £18,150
Food Innovation with Industrial Practice, MSc £19,975
Healthcare Practice, MA £1,850 per 30 credits
Human Resource Management, MA £18,150
International Business, MA £18,150
Marketing Management, MBA £21,000
International Tourism and Hospitality Management, MA £18,150
Mechanical and Manufacturing Engineering with Industrial Practice, MSc £19,975
Nursing (Adult Nursing), MSc TBC
Nursing (Children’s Nursing), MSc TBC
Nursing (Mental Health Nursing), MSc TBC
Pharmaceutical Sciences with Industrial Practice, MSc £19,975
Science, MSc by Research £17,450
Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing), PGDip TBC
Specialist Practitioner (District Nursing), PGDip TBC
Water, Waste and Environmental Engineering, MSc £17,450

 ค่าเรียนปรับภาษาปี 2024 - Online Courses

Online Pre-sessional English Course* 2024 Fee
6-week English for Academic Purposes* £1,990
12-week English for Academic Purposes* £2,990
16-week English for Academic Purposes* £3,790

* หลักสูตรเหล่านี้ ไม่ได้ทุนส่วนลด

ทุนการศึกษา-เรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich 2024/2025

มหาวิทยาลัยกรีนิชมอบทุนส่วนลดค่าเทอมให้กับนักเรียนต่างประเทศสูงสุดถึง £5,000 ในปีการศึกษาแรกที่จ่ายค่าเทอมเองและไม่ได้รับทุนใด ๆ

แนะนำให้สมัครขอทุนส่วนลดค่าเทอมล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดการขอทุนนะคะ

Application deadline Start month Applicants notified by

Monday 11 March 2024

September 2024

Monday 18 March 2024

Monday 25 March 2024

September 2024

Tuesday 2 April 2024

Monday 8 April 2024

September 2024

Monday 15 April 2024

Monday 22 April 2024

September 2024

Monday 29 April 2024

Monday 6 May 2024

September 2024

Monday 13 May 2024

Monday 20 May 2024

September 2024

Tuesday 28 May 2024

Monday 24 June 2024

September 2024

Monday 1 July 2024

Monday 22 July 2024

September 2024

Monday 29 July 2024

Monday 19 August 2024

September 2024

Tuesday 27 August 2024

รายละเอียดทุน International Scholarships Award และ Application Form (เป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก) University of Greenwich

นักเรียนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 2.5%  ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก หากชำระค่าเทอมทั้งหมดภายในเดือนกันยายน (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนช่วงกันยายน) หรือ ชำระค่าเทอมภายในเดือนมกราคม (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนช่วงมกราคม) หรือ ชำระค่าเทอมภายในเดือนเมษายน (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนช่วงเมษายน)

** ส่วนลดเหล่านี้ไม่รวมค่าหอพักนักเรียนและหลักสูตรคอร์สเตรียมภาษา Pre-sessional English Course และหลักสูตร MBA **


สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ

ที่พักของมหาวิทยาลัยกรีนิช

University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

ที่พักของมหาวิทยาลัย University of Greenwich มีหลากหลายทางเลือกตามความต้องการของนักเรียน โดยเป็นแบบหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Avery Hill, Greenwich และ Medway

ราคาค่าที่พัก(ปอนด์) ต่อสัปดาห์ ราคานี้เป็นราคาที่พักสำหรับปีการศึกษา 2024/2025 ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยกรีนิชแบ่งตามประเภทของที่พัก ในแต่ละแคมปัส

 - Greenwich Accommodation

Cutty Sark Hall

En-suite study bedrooms from £243.81/week (£9,752.40 for 40 weeks) to - £258.65/week (£10,346.00 for 40 weeks)

Daniel Defoe Hall

Studios and studio-style 2-bedroom flats from £194.88/week (£7,795.20 for 40 weeks) to - £353.99/week (£14,159.60 for 40 weeks)

En-suite study bedrooms from £235.83/week (£9,433.20 for 40 weeks) to - £273.77/week (£10,950.80 for 40 weeks)

Devonport House

En-suite study bedrooms for £202.23/week (£8,089.20 for 40 weeks) to - £222.81/week (£8,912.40 for 40 weeks)

McMillan Student Village

Studio flats from £146.30/week (£5,852.00 for 40 weeks) - £281.19 (£11,247.60 for 40 weeks)

En-suite study bedrooms for £211.26/week (£8,450.40 for 40 weeks)

- Avery Hill Accommodation

Study bedrooms from £133.98/week (£5,359.20 for 40 weeks) to - £160.58/week (£6,423.20 for 40 weeks)

En-suite study bedrooms from £199.92/week (£7,996.80 for 40 weeks) to - £207.48/week (£8,299.20 for 40 weeks)

- Medway Accommodation

En-suite study bedrooms for £172.06/week (£6,882.40 for 40 weeks) - £190.61 (£7,624.40 for 40 weeks)

หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้รับ Offer และจ่ายมัดจำค่าเรียน £3,000 แล้ว สามารถจองที่พักของมหาวิทยาลัยได้

University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

Useful links at University of Greenwich
Online Pre-sessional English Courses
Undergraduate Courses
Postgraduate Courses
Tuition Fees for Undergraduate 2024/25
Tuition Fees for Postgraduate 2024/25
หอพักมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ของ University of Greenwich บินตรงเข้ามาอัพเดทข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับทีมพี่ ๆ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ลอนดอน มกราคม เมษายน January & April Intake at University of Greenwich กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

January & April Intake at University of Greenwich

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @iStudyUK

เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า University of Greenwich มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th
สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ


สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 14th March 2024

British Council - Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
 
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส
คอมมอนกราวด์ ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     (BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected !!