University of Greenwich เรียนต่อปริญญาโท ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ ลอนดอน

เรียนต่อป.โท ป.ตรี ลอนดอนประเทศอังกฤษ University of Greenwich-London and Medway

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย
University of Greenwich- Leading Modern University เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช

มหาวิทยาลัยกรีนิช(The University of Greenwich) ก่อตั้งปี 1890 ปัจจุบันมี 3 วิทยาเขตได้แก่ Greenwich, Avery Hill และ Medway สองวิทยาเขตแรกอยู่ในลอนดอน เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน ผลการวิจัย และข้อมูลความรู้มากมาย เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิชมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยอย่างครบครัน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และความชำนาญในหลากหลายแขนงวิชาที่พร้อมให้การดูแลให้คำแนะนำต่างๆอีกทั้งมีอาคารเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และงดงาม เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโทในลอนดอน ณ University of Greenwich-London and Medway

เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2019/2020 แล้วนะคะ ทางมหาวิทยาลัยกรีนิชให้ความสำคัญทั้งด้านวิทยาการสมัยใหม่และความสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าการพาณิชย์ และการทำวิจัย อีกทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศมากมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทรวมถึงธุรกิจต่างๆทั้งในสหราชอาณาจักรและกับนานาประเทศจึงทำให้การเรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich เป็นการเลือกเรียนต่ออังกฤษ มหาวิทยาลัยทันสมัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ปัจจุบัน University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติเลือกมาเรียนต่ออังกฤษ ณ สถาบันนี้มากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง

สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ
University of Greenwich Campus

University of Greenwichมี Campus ใหญ่อยู่ที่ Greenwich อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน และเป็นพื้นที่อาณาเขตบริเวณเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ติดแม่น้ำ Thames ที่มีทัศนียภาพสวยงามและสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของ London อย่างชัดเจน อีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดเวลาโลก (GMT) อีกด้วย มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับ Canary Wharf ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของลอนดอนและเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และภาพยนต์ซึ่งดาราระดับโลกมาถ่ายทำที่ Greenwich มากมายอาทิเช่น Johnny Depp, Nicole Kidman และ Jude Law เป็นต้น ทั้งนี้ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที จาก Central London ซึ่งเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน มีหลักสูตรเปิดสอนที่น่าสนใจมาก มาย เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่ออังกฤษในลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยกรีนิช เรียนต่อประเทศอังกฤษUniversity of Greenwich

มหาวิทยาลัยกรีนิชมีศูนย์ภาษาอังกฤษที่คอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติด้านการเรียนและศึกษาเหมาะสำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการพ้ฒนาภาษาอีกทั้งมีองค์กรนักศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชมรมกีฬาและกิจกรรมมากมาย มากกว่า 50 กิจกรรม และทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นบริการฟรีให้กับนักเรียน และมีบุคลากรคอยช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในขณะศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรต่างๆของ University of Greenwich สำหรับเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Greenwich เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่หลากหลาย ทั้งในระดับ Foundation, ปริญญาตรี (Undergraduate Courses) , ปริญญาโท (Postgraduate Courses) และหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนศึกษาในมหาวิทยาลัย (Pre-sessional Courses) ดังนี้

เรียนต่ออังกฤษหลักสูตร International Foundation

เรียนต่ออังกฤษระดับอังกฤษ International Foundation นั้นรับนักเรียนนานาชาติที่มี IELTS for UKVI ระดับตั้งแต่ 4.5 (4.0)

เรียนต่ออังกฤษ ระดับInternational Foundation Programme - University of Greenwich London เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

เรียนต่ออังกฤษหลักสูตร Foundation ณ University of Greenwich นี้ เป็นหลักสูตรซึ่งเรียนก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ได้ออกแบบหลักสูตร International Foundation สำหรับนักเรียนนานาชาติ 2 หลักสูตร โดยขึ้นอยู่กับทักษาทางด้านภาษาโดยใช้คะแนน IELTS academic for UKVI เป็นหลักในการแบ่งการเข้าเรียนของ2 หลักสูตร ดังนี้

1. International Foundation Diploma หลักสูตรนี้สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนและได้ผล IELTS Minimum IELTS 4.5 โดยคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 4

2. International Foundation Programme with Cultural Studies หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนมีคะแนนภาษาอยู่ในระดับที่ดีหรือ ได้ผล IELTS 6 โดยมีคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5

โดยในขณะที่เรียนต่อFoundationที่กรีนิช น้อง ๆ สามารถทำงาน part-time ได้ 10 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในช่วงเปิดเทอม และทำงานเต็มเวลาในช่วนปิดเทอม

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนระดับ Foundation นี้ เหมาะกับน้อง ๆ ที่เรียนต่ออังกฤษและต้องการเรียนต่อในลอนดอนโดยจบการศึกษาระดับ GCSE, IGCSE, GED, มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยน้อย ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งด้าน academic และปรับภาษาพร้อมเพิ่มพูนความรู้ก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในลอนดอน เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่ออังกฤษปริญญาโท Postgraduate programmes 2017 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาโท (London&Medway)
Postgraduate Programmes 2018 at University of Greenwich

Postgraduate Programmes 2018 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2018/2019

Subject A - Z
Accounting and Finance Architecture and Construction
Business - International Business and Management
Computing - General Computing - Information Technology
Computing - Internet Computing - Networking and Systems
Continuing Professional Development Criminology
Economics Education - General
Education - Lifelong Learning Education - Primary
Education - Secondary Engineering - Civil
Engineering - Electrical and Electronic Engineering - General
Engineering - Mechanical English
Environmental Science Events Management and Tourism
Film and Television Food and Agricultural Sciences Programmes
Geography Health and Safety
Health and Social Care History
Human Resources Landscape and Gardens
Language Law
Logistics and Supply Chain Management Maritime Studies
Mathematics Media
Pharmacy Politics
Psychology and Counselling Public Relations and Marketing
Science - Biosciences Science - General
Science - Pharmaceutical Science - Sport
Sociology
หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ เตรียมภาษาก่อนเรียน
Pre-sessional English Course at University of Greenwich

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษนี้เป็นหลักสูตร เรียนภาษาทางวิชาการ ก่อนเปิดเทอมเรียนหลักสูตรปริญญา โดยระยะเวลาในการเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน IETLS ของหลักสูตรหลักว่าต้องได้คะแนนเท่าใด และปัจจุบันได้คะแนน IELTS เท่าใด

Pre-sessional Courses ของ University of Greenwichนั้น มีคอร์สเรียนให้เลือกทั้งแบบ 2 สัปดาห์, 5 สัปดาห์, 9 สัปดาห์, 13 สัปดาห์ โดยเรียน 4 วัน คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัส และวันศุกร์เป็นวันที่นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้มีนักเรียนประมาณห้องละ 20 คน

การประเมินผล จะดูทั้งการเข้าเรียน การส่งงาน และผลคะแนนประเมินการเรียน

รายละเอียดการเรียนการสอน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่

• Presentation skills: organising and structuring a presentation; using visuals and vocabulary

• Seminar skills: presenting, developing and supporting an argument; taking your turn

• Academic encounters: reading and writing summaries; vocabulary; discussion

• Academic writing (paraphrasing, coherence, etc.); grammar

• Listening: note taking; understanding organisation

• Project work: using the library; extended reading

• The media and current affairs

Pre-sessional English Courses leading to an IELTS 2018 at University of Greenwich

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich(รอทางมหาวิทยาลัยยืนยันวันที่อีกครั้งนะคะ)

•IELTS 4.5 - 13 Weeks - 4 June to 3 September 2018 - ค่าเรียน £3,100

•IELTS 5.0 - 9 Weeks - 2 July to 3 September 2018 - ค่าเรียน £2,425

•IELTS 5.5 - 5 Weeks - 23 July to 27 August 2018 or 30 July to 3 September 2018 - ค่าเรียน £1,450

•IELTS 6.0 - 2 Weeks - 20 August to 3 September 2018 - ค่าเรียน £520

Pre-sessional English Courses to IELTS 6.5 (minimum 5.5 in each skill) at University of Greenwich

•IELTS 5.5 - 9 Weeks - 2 July to 3 September 2018 - ค่าเรียน £2,425

•IELTS 6.0 - 5 Weeks - 23 July to 27 August 2018 or 30 July to 3 September 2018 - ค่าเรียน £1,450

•IELTS 6.5 - 2 Weeks - 20 August to 3 September 2018 - ค่าเรียน £520

ตารางด้านล่างเป็นราคาและวัน pre-sessional English Courses ของมหาวิทยาลัยกรีนิช ปี 2018/2019

เรียต่ออังกฤษ ตารางเรียนพรีเซส Pre-sessional English Course-2017 at University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council Undergraduate programmes 2017 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน
หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาตรี (London&Medway)
Undergraduate Programmes 2018 at University of Greenwich

Undergraduate programmes 2018 - Programme search - University of Greenwich

รายชื่อหลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช (The University of Greenwich) ปีการศึกษา 2018/2019

Subject A - Z
Accounting and Finance Advertising, Public Relations and Marketing
Agriculture and Sustainability Animal Management
Architecture and Construction Art and Design
Business and Management Chemistry
Computing - General Computing - Information Technology
Continuing Professional Development Criminology
Drama and Performing Arts Economics
Education - General Education - Lifelong Learning
Education - Primary Engineering - Civil
Engineering - Computer and Intelligent Systems Engineering - Direct Entry
Engineering - Electrical and Electronic Engineering - General and Management
Engineering - Industrial and Design Engineering - Mechanical
Engineering - Technology English
Environmental Science Events Management, Hospitality and Tourism
Film and Television Geography
Health - General Health - Nursing and Midwifery
Health - Social Work and Social Care Health and Safety
History Horticulture
Human Resources Management Landscape and Gardens
Language and Culture Law
Logistics and Supply Chain Management Mathematics and Statistics
Media Multimedia
Nutrition Pharmacy
Philosophy Politics
Psychology and Counselling Science - Biological
Science - Biomedical Science - Forensic
Science - Pharmaceutical Sociology
Sports - General Sports - Science

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบปริญญาตรีปี 1 แล้วเปลี่ยนใจต้องการศึกษาต่ออังกฤษ สามารถนำ transcript ปี 1 มาสมัครเรียนต่ออังกฤษปริญญาตรีที่ University of Greenwich ซึ่งมีทั้งในลอนดอนและ Medwayได้ค่ะ หรือน้อง ๆ ที่จบ A-Level, IB, Foundation จากหลากหลายหลักสูตร ก็สามารถส่งอีเมล์เอกสารมาให้พี่ ๆ สมัครได้เช่นกันนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ Read more..

 
หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาโท (London&Medway)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รวม Foundation year

สำหรับน้อง ๆ ที่จบ ม.6 และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ สามารถเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยกรีนิช ทั้งใน London & Medway

เรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ Undergraduate programmes 2016 - Programme search - University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน

มหาวิทยาลัยกรีนิชได้ออกแบบหลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษกับมหาวิทยาลัยกรีนิชเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือเรียกว่า Extended degree programmes โดยสามารถรับน้อง ๆ นักเรียนนานาชาติที่จบการศึกษามัธยมที่ 6 หรือ GCSE/IGCSE หรือเทียบเท่า โครงสร้างของหลักสูตร คือ Foundation ในปีแรกหรือเรียกว่า Year 0 และปริญญาตรี Year 1,2,3 โดยสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

Business

BSc Hons Business (Extended)

BA Hons Business Administration (Extended)

BA Hons Business Economics (Extended)

BA Hons Business Entrepreneurship and Innovation (Extended)

BSc Hons Business Information Technology (Extended)

BA Hons Business Logistics and Transport Management (Extended)

BA Hons Business Management (Extended)

BA Hons Business Purchasing and Supply Chain Management (Extended)

BA Hons Business with Finance (Extended)

BA Hons Business with Human Resource Management (Extended)

BA Hons Business with Marketing (Extended)

BA Hons Events Management (Extended)

BA Hons Hospitality Management (Extended)

BA Hons Human Resource Management (Extended)

BA Hons International Business (Extended)

BA Hons Marketing (Extended)

BA Hons Tourism Management (Extended)

Computing: General

BSc Hons Computing (Extended)

BEng Hons Computer Engineering (Extended)

BEng Hons Computer Network Engineering (Extended)

BEng Hons Engineering for Intelligent Systems (Extended)

Computing: Information Technology

BSc Hons Business Information Technology (Extended)

Criminology

BA Hons Criminology (Extended)

BSc Hons Criminology and Criminal Psychology (Extended)

Engineering: Electrical and Electronic

BEng Hons Engineering Management (Extended)

Engineering: General and Management

BEng Hons Civil Engineering (Extended)

BEng Hons Design, Innovation and Entrepreneurship (Extended)

BEng Hons Electrical and Electronic Engineering (Extended)

BEng Hons Engineering Management (Extended)

BEng Hons Industrial Engineering (Extended)

BEng Hons Mechanical Engineering (Extended)

Engineering: Computing and Intelligent Systems

BEng Hons Computer Engineering (Extended)

BEng Hons Computer Network Engineering (Extended)

BEng Hons Engineering for Intelligent Systems (Extended)

Health

BA Hons Childhood and Youth Studies (Extended)

BSc Hons Health and Wellbeing (Extended)

BSc Hons Human Nutrition (Extended)

BA Hons Physical Education and Sport (Extended)

BSc Hons Public Health (Extended)

Law

LLB Hons Law (Extended)

Multimedia

BSc Hons Creative Digital Media (Extended)

Science

BSc Hons Biological Sciences (Extended)

BSc Hons Biomedical Science (Extended)

BSc Hons Chemistry (Extended)

BSc Hons Forensic Science (Extended)

BSc Hons Forensic Science with Criminology (Extended)

BSc Hons Human Nutrition (Extended)

BSc Hons Natural Sciences (Extended)

BSc Hons Pharmaceutical Sciences (Extended)

BSc Hons Science (Extended)

BSc Hons Sports Science (Extended)

BSc Hons Sports Science with Coaching (Extended)

BSc Hons Sports Science with Professional Football Coaching (Extended)

Sociology

BA Hons Sociology (Extended)

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ 4 ปี ประเทศอังกฤษ

English Language Requirements at University of Greenwich
เรียนต่ออังกฤษสำหรับนักเรียนไทยในลอนดอน - University of Greenwich
IELTS for International Foundation Programme

หลักสูตร International Foundation Programme เริ่มเรียนทั้งเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 4.5 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 4.0

- จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี หรือจบมัธยม 6

IELTS for Undergraduate Programme

หลักสูตร ปริญญาตรี, ทั้งหลักสุตรเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.0 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5

- จบ A-Level / Foundation

- หากจบมัธยม 6 ด้วยเกรดสูง ทางมหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี 1

IELTS for Postgraduate Programme

หลักสูตร ปริญญาโท, ทั้งหลักสุตรเดือนกันยายน และมกราคม ต้องใช้คะแนน IELTS for UKVI ดังนี้

- IELTS for UKVI 6.0 - 6.5 แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5 แล้วแต่สาขาวิชาที่เรียน

- จบปริญญาตรี

- บางสาขาวิชาอาจจะมีการขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น MBA อาจจะขอดูรายละเอียดประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาหลังจบการศึกษา (ทำงานแล้ว 2-3 ปี) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) อาจจะขอดู Portfolio ของผลงานเพิ่มเติมและสัมภาษณ์

Tuition Fee for University of Greenwich

ค่าเทอมต่อปีสำหรับเรียนต่ออังกฤษทั้ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2018/2019 at University of Greenwich

Programmes Fee/Year
International Foundation programmes: £8,500*
Undergraduate programmes: £12,100
Postgraduate programmes: £13,500
MBA £15,500
*ไม่สามารถหักทุนนักเรียนไทยได้ Exceptions ยกเว้นหลักสูตร
Faculty of Architecture, Computing & Humanities (including GMI) Fee
LLB programmes £13,950
MArch Architecture Part 2 (2 years) £13,950
Business School Fee
Business programmes (Year 3 entry) £13,950
MSc Accounting and Finance £14,250
MSc Economics £14,250
MSc Finance and Investment £14,250
MSc Financial Management and Risk £14,250
MSc International Banking and Finance £14,250
Education & Health Fee
Msc Advanced Practice £14,500
Education & Health Programmes (Year 3 entrants) £13,950
Msc Healthcare Practice £14,500
Nursing undergraduate programmes £13,950
Paramedic Sciences undergraduate Programmes £13,950
Faculty of Engineering & Science Fee
Engineering & Science programmes (Year 3 entrants) £13,950
FdA, FdE and FdSc programmes £8,500
Foundation Programmes* Fee
International Foundation Programmes* £8,500*
Pre-sessional English Course* Fee
Two-week English for Academic Purposes* £520
Five-week English for Academic Purposes* £1,450
Nine-week English for Academic Purposes* £2,425
Thirteen-week English for Academic Purposes* £3,100

* หลักสูตรเหล่านี้ ไม่ได้ทุนส่วนลด

ทุนการศึกษา-เรียนต่ออังกฤษ University of Greenwich
Postgraduate Programmes 2018/2019 at University of Greenwich

มหาวิทยาลัยกรีนิชประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 24 ประเทศที่มหาวิทยาลัยกรีนิชได้ทุนเป็นส่วนลดค่าเทอมมูลค่า £1,000 จากค่าเทอมทั้งหมด โดยทุนนี้มหาวิทยาลัยกรีนิชมอบให้กับนักเรียนที่จ่ายค่าเทอมเองเท่านั้น ไม่สามารถนำเป็นส่วนลดกับนักเรียนที่ได้ทุนใดๆ

ส่วนลด ค่าใช้จ่ายค่าเรียน (%) โดยไม่สามารถนำไปหักจากค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าเทอม

นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5% ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก หากชำระค่าเทอมทั้งหมดภายในเดือนกันยายน (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนช่วงกันยายน) หรือ ชำระค่าเทอมภายในเดือนมกราคม (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนช่วงมกราคม)

- ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าหอพักนักเรียนและหลักสูตรคอร์สเตรียมภาษา Pre-sessional English Course สมัครเรียนต่ออังกฤษลอนดอน มหาวิทยาลัย Greenwich กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในประเทศอังกฤษ

ที่พักของมหาวิทยาลัยกรีนิช
University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดีUniversity of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

ที่พักของมหาวิทยาลัย University of Greenwich มีหลากหลายทางเลือกตามความต้องการของนักเรียน โดยเป็นแบบหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Avery Hill, Greenwich และ Medway

ราคาค่าที่พัก(ปอนด์) ต่อสัปดาห์ ราคานี้เป็นราคาที่พักสำหรับปีการศึกษา 2018/2019ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยกรีนิชแบ่งตามประเภทของที่พัก ในแต่ละแคมปัส โดยไม่รวมค่าหอพักนักเรียนในคอร์ส Pre-sessional English Course

Hall Room Hall Fees
Avery Hill Per Week 40 Weeks
Student Village - Aragon Court (flats with shared toilet and shower facilities) - refurbished in last several years Small - shared £126.14 £5,045.60
Standard Plus - shared £130.69 £5,227.60
Large -shared £134.47 £5,378.80
Student Village - Boleyn and Seymour Courts (flats with shared toilet and shower facilities) - non or partially refurbished Small - shared £114.73 £4,589.20
Standard - shared £118.86 £4,754.40
Large -shared £122.29 £4,891.60
Student Village - Cleves, Howard and Parr Courts (flats with en-suite toilet and shower facilities) Standard En-suite £152.25 £6,090.00
Large En-suite £158.13 £6,325.20
Student Village (Tudor Court flats with en-suite toilet and shower facilities – priced slightly lower as these flats have more residents) Standard En-suite £158.34 £6,333.60
Greenwich Per Week 40 Weeks
Cutty Sark Hall Standard En-suite £160.30 £6,412.00
Large En-suite £173.11 £6,924.40
Daniel Defoe Hall Small En-suite £181.51 £7,260.40
Standard En-suite £187.46 £7,498.40
Large En-suite £199.08 £7,963.20
Extra-large En-suite £210.91 £8,436.40
Standard shared (2-bed flat) £149.73 £5,989.20
Standard Studio £238.00 £9,520.40
Large Studio £255.50 £10,220.00
Extra-large Studio £273.14 £10,925.60
Devonport House Small En-suite £155.47 £6,218.40
Standard En-suite £163.03 £6,521.20
Standard Plus En-suite £167.23 £6,689.20
Large En-suite £171.36 £6,854.40
McMillan Student Village Standard En-suite £196.14 £7,845.60
Large En-suite £204.47 £8,178.80
Studio (twin standard) - two sharing £106.26 £4,250.40
Studio (twin large) - two sharing £115.01 £4,600.40
Medway Per Week 40 Weeks
Adelaide, Forte, Sunne Standard Plus En-suite £151.48 £6,059.20
Merlin & Wolfe Hall Standard En-suite £136.64 £5,465.60
ลิงค์เว็บไซต์ที่พักของมหาวิทยาลัยดังนี้ - Greenwich Accommodation - Avery Hill Accommodation - Medway Accommodation

University of Greenwich เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี

Useful links at University of Greenwich
For Thai Students
Pre-sessional English Courses
Undergraduate Courses
Postgraduate Courses
Tuition Fees for International Students 2018/19
ทุนเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ-University of Greenwich
Research Centres & Facilities
หอพักมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ
Campus Explorer
เรียนต่ออังกฤษ ลอนดอนมกราคม January Intake at University of Greenwich กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

January Intake at University of Greenwich

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @iStudyUK

เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า University of Greenwich มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK Updated 20th September 2018

British Council - Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 089-170-8699, 091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

No Responses

error: Content is protected !!