Middlesex University London

สมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ลอนดอน Middlesex University London

middlesex_logoสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่ Middlesex University London

Middlesex University London

Middlesex University London เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน อังกฤษ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 40,000 คน จากหลายวิทยาเขตและจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีสาขาวิชาที่หลากหลายและการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการวิจัยที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2008 The Research Assessment Exercise ของประเทศอังกฤษ พบว่า 77% ของการวิจัยที่ Middlesex University London เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิภาพของคุณภาพของงานวิชาการของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุด เนื่องจากมีการตั้งวิทยาเขตอยู่ในต่างประเทศและมีสำนักงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย

 นอกจากนี้ Middlesex University London จากลอนดอน อังกฤษ ยังได้รับรางวัล Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education 3 ปีซ้อน และ ในปี 2011 ได้รับรางวัล Queen’s Award for Enterprise ซึ่งทั้งสองรางวัลเป็นรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ Middlesex University London ยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนโดย Quality Assurance Agency (QAA) ที่ audit ควบคุมคุณภาพมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในอังกฤษโดยวัดจากการสอนและการทำ Research ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงทั้งในประเทศอังกฤษและแคมปัสอื่นๆในต่างประเทศอีกด้วย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดนิยนในการเรียนต่ออังกฤษด้วย

Middlesex University Campuses         

   Middlesex University London มี 2 แคมปัสหลักในลอนดอน ได้แก่ Hendon และ Archway ซึ่งมีระยะห่างกันไม่มากนัก สำหรับวิทยาเขต Hendon ต้องเดินทางจากรถไฟใต้ดินจาก Central London ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที มาลง Hendon Central Station และใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีก็จะถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตนั้นเหมาะแก่การเรียนและการอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบายใกล้แห่งชุมชน เพียบพร้อมด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ ตลาดสด แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าอีกมากมาย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังทำการเปิดอีก 3 วิทยาเขตในต่างประเทศนอกเหนือจากลอนดอน อังกฤษ อันได้แก่ Dubai, Mauritius และ Malta (เปิดกันยายน 2013)

หลักสูตรต่างๆของ Middlesex University London

Middlesex University London เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) และปริญญาโท (Postgraduate) โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย ดังนี้

Undergraduate Courses at Middlesex University London

Art and design courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Art and Design ที่ Middlesex University London

Business courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Business ที่ Middlesex University London

Computer sciences, engineering and maths courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Computer Scienceที่ Middlesex University London

Education studies courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Education Studiesที่ Middlesex University London

Film media and English courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Film Media and Englishที่ Middlesex University London

Healthcare and social work courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Health Care and Social Workที่ Middlesex University London

Natural sciences courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน National Science ที่ Middlesex University London

Law courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Law ที่ Middlesex University London

Performing arts courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Performing Arts ที่ Middlesex University London

Professional practice and work based learning courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Professional practice and work ที่ Middlesex University London

Psychology courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Psychology ที่ Middlesex University London

Social sciences and law courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Social Sciences and Law ที่ Middlesex University London

Sport and exercise science and rehabilitation courses

สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน ด้าน Sport and Exercise Sciences and Law ที่ Middlesex University London

Postgraduate Courses at Middlesex University London

A M
Accounting and Finance Maritime
Art and Design Marketing
B MBA (Masters of Business Administration)
Biomedical Science Media Arts
Business and Management Media, Culture and Communication
C N
Complementary Health Nursing, Midwifery and Health
Computer Science and Information Technology P
Creative Writing Performing Arts
Criminology Political and International Studies
D Professional Practice
Dance, Music and Theatre Arts Project Management
Digital Media Psychoanalysis
Psychology
Public Health Risk and Safety
E S
Education: Professional Programme Social Science
Engineering Social Work
Environment and Sustainable Development Sport and Exercise Science
F T
Fashion Teaching and Education
H Tourism and Hospitality Management
Human Resource Management Translation
L
Law
Pre-sessional English (excluding accommodation) £1,850  to  £7,950
International Foundation Programme £12,000

เปิดรับนักศึกษา 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนมกราคมของทุกปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. Transcript
2. Certificate
3. IELTS for UKVI (ส่งทีหลังได้)
4. Recommendation letter 2 ฉบับ
5. Statement of Purpose (SOP)

English Language Requirements at Middlesex University London

Level English language
Undergraduate study IELTS 6.0 (minimum 5.5 each)
Postgraduate study IELTS 6.5  (minimum 6.0 each)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษา  Pre-sessional English Courses 2018-19

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อม และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนทั้งในระดับ Postgraduates และ Undergraduates  โดยการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนภาษาอังกฤษในส่วนของ Academic English Language และ Study Skills ทักษะที่จำเป็นในการเรียนต่ออังกฤษทั้งในระดับ Postgraduates และ Undergraduates What are the aims of the courses?

  • To develop the specific academic English language and study skills necessary for university study at either postgraduate or undergraduate level.
  • To build confidence and prepare you for the independent learning which is important at British universities.
  • To improve your general level of English.
  • To familiarise you with UK academic culture.

ทั้งนี้หลักสูตร Pre-sessional English Courses นี้ได้รับการรับรองมาตราฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงโดย The British Association of Lecturers in English for Academic Purposes (BALEAP) สำหรับในส่วนของระยะเวลาในการเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS ของหลักสูตรหลักว่าต้องใช้คะแนนเท่าใดและปัจจุบันนักเรียนคนนั้นๆที่จะเรียนได้คะแนน IELTS อยู่ที่เท่าใดและจะต้องเข้าเรียน Pre-sessional English Courses  เป็นระยะเวลาเท่าใด หรือสามารถดูรายละเอียด ทั้งในส่วนของ Dates, Fees and ตารางกำหนดคะแนน IELTS เพื่อเรียน Pre-sessiaonl English Course ที่มหาวิทยาลัย Middlesex โดยคำนวนจำนวนอาทิตย์ที่เรียน Pre-sessional English Course ตามนี้

Undergraduate Postgraduate Course Length
IELTS 4.0 IELTS 4.0 30 weeks
n/a IELTS 4.5 17 weeks
IELTS 4.5 IELTS 5.0 13 weeks
IELTS 5.0 IELTS 5.5 9 weeks
IELTS 5.5 IELTS 6.0 6 weeks

Postgraduate Degree – ระดับปริญญาโทประเทศอังกฤษที่ Middlesex University London 2019/20
เพื่อเข้าเรียน October 2019

คะแนนIELTS ระยะเวลา วันที่เรียน ค่าเรียน
IELTS 4.0 30 weeks 24 Jan – 04 Sep 2019 £7,950
IELTS 4.5 17 weeks 9 May – 04 Sep 2019 £5,100
IELTS 5.0 13 weeks 06 Jun – 04 Sep 2019 £4,000
IELTS 5.5 9 weeks 04 Jul – 04 Sep 2019 £2,800
IELTS 6.0 6 weeks 25 Jul – 04 Sep 2019 £1,850

รายละเอียดหลักสูตร Presessional English Course dates ฟืก fees
Undergraduate Degree – ระดับปริญญาตรีประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Middlesex London 2019/2020
เพื่อเข้าเรียน October 2019

คะแนนIELTS ระยะเวลา วันที่เรียน ค่าเรียน
IELTS 4.0 30 weeks 24 Jan – 04 Sep 2019 £7,950
IELTS 4.5 13 weeks 06 Jun – 04 Sep 2019 £4,000
IELTS 5.0 9 weeks 04 Jul – 04 Sep 2019 £2,800
IELTS 5.5 6 weeks 25 Jul – 04 Sep 2019 £1,850

Postgraduate Degree – ระดับปริญญาโทประเทศอังกฤษที่ Middlesex University London 2019/20
เพื่อเข้าเรียน October 2019

คะแนนIELTS ระยะเวลา วันที่เรียน ค่าเรียน
IELTS 4.0 30 weeks 24 Jan – 04 Sep 2019 £7,950
IELTS 4.5 17 weeks 9 May – 04 Sep 2019 £5,100
IELTS 5.0 13 weeks 06 Jun – 04 Sep 2019 £4,000
IELTS 5.5 9 weeks 04 Jul – 04 Sep 2019 £2,800
IELTS 6.0 6 weeks 25 Jul – 04 Sep 2019 £1,850

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียน January 2020 ยังไม่ออก ขอให้ประมาณวันจากตาราง 2019 Intake มีตาราง Pre-sessional English Course ที่ Middlesex University ดังนี้

I’m starting an undergraduate course in January 2019

English level

Duration

Dates

Price

IELTS 4.5

13 weeks

Exp 27 Sept 2018 – 09 Jan 2019

£3,900

IELTS 5.0

9 weeks

Exp 25 Oct 2018 – 09 Jan 2019

£2,750

IELTS 5.5

6 weeks

Exp 15 Nov 2018 – 09 Jan 2019

£1,800

I’m starting a Postgraduate/Masters course in January 2019

English level

Duration

Dates

Price

IELTS 4.5

17 weeks

Exp 30 Aug 2018 – 09 Jan 2019

£5,000

IELTS 5.0

13 weeks

Exp 27 Sept 2018 – 09 Jan 2019

£3,900

IELTS 5.5

9 weeks

Exp 25 Oct 2017 – 09 Jan 2019

£2,750

IELTS 6.0

6 weeks

Exp 15 Nov 2017 – 09 Jan 2019

£1,800

ก่อนที่นักเรียนจะสามารถสมัครเรียน pre-sessional english course กับมหาวิทยาลัย Middlesex ได้นั้น นักเรียนจะต้องสมัครเรียนปริญญาและได้รับใบตอบรับเข้าเรียนปริญญาที่มหาวิทยาลัยก่อน
Entry requirements-คะแนน IELTS for UKVI เพื่อเข้าเรียนภาษา

  • คะแนนต่ำสุดของ IELTS for UKVI ที่รับคือ IELST 4.0 หรือ Pearson 36  in all four skills.
  • เอกสารด้านภาษาต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเริ่มเรียนหลักสูตร

Accommodation at Middlesex University London
ที่พักของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายทางเลือกตามความต้องการของนักเรียน โดยเป็นแบบหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 4 หอพักด้วยกัน
ได้แก่ Usher Hall, Platt Hall, Writtle House และ Ivy Hall

Useful links for Middlesex University student

– For Thai student: http://www.mdx.ac.uk/international/students/support/thailand.aspx

– Undergraduate Courses: http://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/index.aspx

-Postgraduate Courses: http://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/index.aspx

ค่าเทอมเรียนต่ออังกฤษ Middlesex University London 2018/2019

หลักสูตรปรับพื้นฐานเข้าปริญญาตรี (Foundation Programme): £13,000 ต่อปี

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีจบ : £12,500 ต่อปี
Top-Up : £12,500 ต่อปี
Fast track 2 ปี จบป. ตรี : £17,500 ต่อปี

หลักสูตรปริญญาโท : £13,500-15,500
MBA : £16,500 ต่อปี
ป.โท 15 months programmes: £16,500

Middlesex Useful Links

 

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สมัครเรียนปริญญาโทปริญญาตรีอังกฤษลอนดอน at Middlesex University กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

January Intake at Middlesex University

Updated on 4th November 2018

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @iStudyUK

เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า Middlesex University มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

 

error: Content is protected !!