IOM – TB Test เรียนต่ออังกฤษ

เอกสารสมัครตรวจปอดเพื่อทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ ตรวจปอดกับ IOM – TB Test เรียนต่ออังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครตรวจปอดที่ IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ ทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การจองตรวจเอ๊กซเรย์ปอด (IOM)เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ หรือวีซ่าทุกประเภท ที่ต้องการเดินทางเข้าไปใน UK มากกว่า 6 เดือน  จะต้องทำการตรวจเอ๊กซเรย์ปอดให้ผ่านนะคะ เรามักเรียกการตรวจปอดว่าการตรวจ IOM ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการตรวจเช็คว่ามีเชื่อวัณโรคหรือไม่ตามมาตรฐานกองตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ (IOM – International Organization for Migration)

*เมื่อตรวจปอด IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IOM ใช้แนบตอนยื่นขอวีซ่าและพกติดตัวตอนผ่านต.ม. Immigration เข้าอังกฤษนะคะ

**ก่อนไปตรวจ แนะนำว่าควรดูแลสุขภาพ ไม่ควรทานยาแก้อักเสบ, ยาปฎิชีวนะ หรือถ้าเป็นหวัดทางเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ตรวจนะคะ

***ประกาศนียบัตร IOM มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น

สถานที่ตรวจปอดIOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ

อาคารเกษมกิจ ชั้น 8  เยื้องกับตึก C.P.Tower สีลม

โทร. 02 234 7950-5

สามารถเลือกตรวจเอ๊กซเรย์ปอดได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ พญาไท 2 (สนามเป้า) เท่านั้นนะคะ (ถ้าเลือก รพ.กรุงเทพคริสเตียน ก็จะใกล้กับสถานที่ IOM กว่าค่ะ)

การจองวันและเวลาตรวจปอดIOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษออนไลน์

การจองเวลาตรวจปอด IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ ทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ

จะต้องทำการลงทะเบียนและทำการนัดหมายล่วงหน้า

ที่เว็บไซด์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp

กรอกข้อมูลทาง Online ดังนี้ (ตัวอย่างการกรอกอย่างละเอียด สามารถดูได้ด้านล่างของหน้านี้ค่ะ)

–   สะกดชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็น ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับใน Passport

–  ประเภทวีซ่าเป็น ‘Student Without Scholarship’

–  ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในอังกฤษในการกรอกด้วยนะคะ สามารถเขียนคำว่า “Intend to study at (ชื่อเต็มมหาลัย)”  ถ้าไม่ทราบเบอร์โทร ก็ใส่ “ – ” ได้ค่ะ

–  Full Name as in Passport ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย

–  Permanent Address ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

–  Passport Number ใส่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

 

การจองเวลาตรวจนั้น แนะนำให้เลือกเวลาตรวจเป็น ช่วงเช้า 9.00 หรือ 10.00 โมงนะคะ คนจะไม่ค่อยเยอะมากค่ะ และตรวจเสร็จก็จะสามารถรอรับผลกลับบ้านได้เลยในวันเดียวกัน (กรณีตรวจแล้วผ่านปกติ)

(ในกรณีเป็นหวัด หรือทานยาแก้อักเสบ…แล้วต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรไปเลื่อนนัดการตรวจได้ที่ IOM ตามเบอร์โทร. 02-234-7950-5)

เอกสารที่จะต้องนำไปวันนัดตรวจปอด IOM เรียนต่ออังกฤษเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษมีดังนี้ค่ะ

–  Passport + สำเนา

–  บัตรประชาชน

–  ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

ขั้นตอนการตรวจเพื่อรับใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจาก IOM เพื่อการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ (ตรวจวัณโรค)

ไปยังสถานที่ลงทะเบียนตรวจ IOM ตามเวลาที่ได้นัดไว้ ( อาคารเกษมกิจ ชั้น 8  เยื้องกับตึก C.P.Tower สีลม โทร. 02 234 7950-5 )

พร้อมกับนำเอกสารและเงินไปจ่ายด้วย  และรับเอกสารเพื่อส่งตัวไปตรวจเอ๊กซเรย์ปอด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือพญาไท 2 เท่านั้นนะคะ (รพ.กรุงเทพคริสเตียน ก็จะใกล้กว่าค่ะ)  และเมื่อเอ๊กซเรย์ปอดเสร็จแล้ว ให้นำผลเอ๊กซเรย์กลับมายัง IOM อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 เพื่อให้แพทย์ของ IOM สรุปผลและออกเอกสาร IOM ให้ค่ะ (กรณีตรวจแล้วผ่านปกติ)

สำหรับกรณีที่ผลเอ๊กซเรย์ปอดผิดปกติ เช่น มีจุดน่าสงสัย ทางแพทย์ของ IOM จะแจ้งนัดวันเพื่อให้กลับมาเก็บเสมหะ 3 วันติดกัน และจะต้องรอผลการเพาะเชื้ออีก 8 สัปดาห์ จึงจะแจ้งผลให้ทราบค่ะ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม:

–          เพื่อป้องกันกรณีผลเอ๊กซเรย์ปอดผิดปกติ และจะต้องเพาะเชื้ออีก 8 สัปดาห์  แนะนำให้จองตรวจ IOM ก่อนขอวีซ่าประมาณ 3 เดือน

–          เนื่องด้วยประกาศนียบัตร IOM มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น และจะต้องพกติดตัวเพื่อแสดงตอนผ่านต.ม. Immigration เข้าอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นก่อนจองวันตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM สำหรับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ ควรจะคำนึงถึงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะ

ตัวอย่างขั้นตอนการสมัครตรวจปอดกับ IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

 

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK..We focus only UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครเรียนต่ออังกฤษ กับ สถาบันใด ๆ เลย สามารถส่งเอกสารมาให้พี่ ๆ I Study UK สมัครให้ได้นะคะ ทางพี่ ๆ ดูแลให้ครบทุกขั้นตอนค่ะ 

เอกสารสมัครเรียนต่ออังกฤษ มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งมาทีหลังได้ค่ะ)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

British Council – Certificate for Agent

พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนญี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

เรียนต่ออังกฤษ  ติดต่อI Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น12 อาคาร Zen Word (Central world, BTS Chid Lom/Siam) โทร 02-697-9064, 083-911-5456 หรือ info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!