fbpx

IOM – TB Test Tuberculosis tests ตรวจปอดก่อนไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ

เอกสารสมัครตรวจปอดเพื่อทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ ตรวจปอดกับ IOM – TB Test เรียนต่ออังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครตรวจปอดที่ IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ ทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การจองตรวจเอ๊กซเรย์ปอด (IOM) เพื่อขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าไม่ได้เป็นวัณโรค เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ หรือวีซ่าระยะยาวทุกประเภท ที่ต้องการเดินทางเข้าไปใน UK นานมากกว่า 6 เดือน  จะต้องทำการตรวจเอ๊กซเรย์ปอดให้ผ่านนะคะ เรามักเรียกการตรวจปอดว่าการตรวจ IOM ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นการตรวจเช็คว่ามีเชื้อวัณโรคหรือไม่ตามมาตรฐานกองตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ (IOM – International Organization for Migration)

*เมื่อตรวจปอด IOM เพื่อทำวีซ่าเรียนต่ออังกฤษผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IOM ใช้แนบตอนยื่นขอวีซ่าและพกติดตัวตอนผ่านต.ม. Immigration เข้าอังกฤษนะคะ

**ก่อนไปตรวจ แนะนำว่าควรดูแลสุขภาพ ไม่ควรทานยาแก้อักเสบ, ยาปฎิชีวนะ หรือถ้าเป็นหวัดทางเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ตรวจนะคะ

***ประกาศนียบัตร IOM มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น

เอกสารตรวจปอดนี้จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษระยะยาว

*** link จองตรวจ IOM กรุงเทพ และดูคิววันว่าง https://mymedical.iom.int/apps/omas/#_frmHome

สถานที่ตรวจปอดIOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ

อาคารเกษมกิจ ชั้น 8  เยื้องกับตึก C.P.Tower สีลม โทร. 02 234 7950-5

สามารถเลือกตรวจเอ๊กซเรย์ปอดได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ พญาไท 2 (สนามเป้า) เท่านั้นนะคะ (ถ้าเลือก รพ.กรุงเทพคริสเตียน ก็จะใกล้กับสถานที่ IOM กว่าค่ะ)

การจองวันและเวลาตรวจปอดIOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษออนไลน์

การจองเวลาตรวจปอด IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ ทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ

จะต้องทำการลงทะเบียนและทำการนัดหมายล่วงหน้า

ที่เว็บไซด์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp

กรอกข้อมูลทาง Online ดังนี้ (ตัวอย่างการกรอกอย่างละเอียด สามารถดูได้ด้านล่างของหน้านี้ค่ะ)
–  สะกดชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็น ภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับใน Passport

–  ประเภทวีซ่าเป็น ‘Student Without Scholarship’
–  ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในอังกฤษในการกรอกด้วยนะคะ สามารถเขียนคำว่า “Intend to study at (ชื่อเต็มมหาลัย)”  ถ้าไม่ทราบเบอร์โทร ก็ใส่ “ – ” ได้ค่ะ
–  Full Name as in Passport ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย
–  Permanent Address ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
–  Passport Number ใส่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

การจองเวลาตรวจนั้น แนะนำให้เลือกเวลาตรวจเป็น ช่วงเช้า 9.00 หรือ 10.00 โมงนะคะ คนจะไม่ค่อยเยอะมากค่ะ และตรวจเสร็จก็จะสามารถรอรับผลกลับบ้านได้เลยในวันเดียวกัน (กรณีตรวจแล้วผ่านปกติ)

(ในกรณีเป็นหวัด หรือทานยาแก้อักเสบ…แล้วต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรไปเลื่อนนัดการตรวจได้ที่ IOM ตามเบอร์โทร. 02-234-7950-5)

เอกสารที่จะต้องนำไปวันนัดตรวจปอด IOM เรียนต่ออังกฤษเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ มีดังนี้ค่ะ
–  Passport ตัวจริง
–  บัตรประชาชน ตัวจริง
–  ค่าใช้จ่าย 4,200 บาท (เงินสด)

ขั้นตอนการตรวจเพื่อรับใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจาก IOM เพื่อการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ (ตรวจวัณโรค)

ไปยังสถานที่ลงทะเบียนตรวจ IOM ตามเวลาที่ได้นัดไว้ ( อาคารเกษมกิจ ชั้น 8  เยื้องกับตึก C.P.Tower สีลม โทร. 02 234 7950-5 )

พร้อมกับนำเอกสารและเงินไปจ่ายด้วย  และรับเอกสารเพื่อส่งตัวไปตรวจเอ๊กซเรย์ปอด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือพญาไท 2 เท่านั้นนะคะ (รพ.กรุงเทพคริสเตียน ก็จะใกล้กว่าค่ะ)  และเมื่อเอ๊กซเรย์ปอดเสร็จแล้ว ให้นำผลเอ๊กซเรย์กลับมายัง IOM อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 เพื่อให้แพทย์ของ IOM สรุปผลและออกเอกสาร IOM ให้ค่ะ (กรณีตรวจแล้วผ่านปกติ)

สำหรับกรณีที่ผลเอ๊กซเรย์ปอดผิดปกติ เช่น มีจุดน่าสงสัย ทางแพทย์ของ IOM จะแจ้งนัดวันเพื่อให้กลับมาเก็บเสมหะ 3 วันติดกัน และจะต้องรอผลการเพาะเชื้ออีก 8 สัปดาห์ จึงจะแจ้งผลให้ทราบค่ะ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
–  เพื่อป้องกันกรณีผลเอ๊กซเรย์ปอดผิดปกติ และจะต้องเพาะเชื้ออีก 8 สัปดาห์  แนะนำให้จองตรวจ IOM ก่อนขอวีซ่าประมาณ 3 เดือน
–  เนื่องด้วยประกาศนียบัตร IOM มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น และจะต้องพกติดตัวเพื่อแสดงตอนผ่านต.ม. Immigration เข้าอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นก่อนจองวันตรวจเชื้อวัณโรคที่ IOM สำหรับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ ควรจะคำนึงถึงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะ

ตัวอย่างขั้นตอนการสมัครตรวจปอดกับ IOM เพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่าประเทศนักเรียนอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

การตรวจปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

การตรวจเอ็กซเรย์ปอด TB test by IOM Thailand เพื่อเรียนต่ออังกฤษวีซ่านักเรียนอังกฤษ Tuberculosis tests for UK visa applicants

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK..We focus only UK

อัพเดทรายชื่อประเทศที่ต้องตรวจปอดก่อนเข้าไปในประเทศอังกฤษระยะเกิน 6 เดือนมีดังนี้
updated on 7 April 2022
cr https://www.gov.uk/tb-test-visa/

Tuberculosis tests for UK visa applicants

Clinics and guidance

A
Afghanistan

Algeria

Angola

Armenia

Azerbaijan

B
Bangladesh

Belarus

Benin (get tested in Nigeria)

Bhutan

Bolivia

Botswana

Brunei

Burma

Burkina Faso (get tested in Ghana)

Burundi (get tested in Rwanda)

C
Cambodia

Cape Verde (get tested in Gambia or Senegal)

Central African Republic (get tested in Cameroon)

Chad (get tested in Cameroon)

Cameroon

China

Congo (get tested in Democratic Republic of the Congo)

Côte d’Ivoire

D
Democratic Republic of the Congo

Djibouti (get tested in Ethiopia)

Dominican Republic

E
East Timor (get tested in Indonesia)

Ecuador

Equatorial Guinea (get tested in Ghana)

Eritrea (get tested in Kenya)

Ethiopia

G

Gabon (get tested in Cameroon)

Gambia

Georgia

Ghana

Guatemala

Guinea (get tested in Sierra Leone)

Guinea Bissau (get tested in Gambia or Senegal)

Guyana

H
Haiti

Hong Kong

I
India

Indonesia

Iraq

K

Kazakhstan

Kenya

Kiribati (get tested in Fiji)

Kyrgyzstan (get tested in Kazakhstan)

L
Laos (get tested in Thailand)

Lesotho (get tested in South Africa)

Liberia (get tested in Ghana)

M
Macau (get tested in Hong Kong)

Madagascar

Malawi

Malaysia

Mali (get tested in Gambia or Senegal)

Marshall Islands (get tested in Fiji)

Mauritania (get tested in Morocco)

Micronesia (get tested in Fiji)

Moldova

Mongolia

Morocco

Mozambique

N
Namibia

Nepal

Niger (get tested in Ghana)

Nigeria

North Korea

P
Pakistan

Palau (get tested in Philippines)

Papua New Guinea

Panama

Paraguay

Peru

Philippines

R
Russia

Rwanda

S
São Tomé and Principe (get tested in Angola)

Senegal

Sierra Leone

Solomon Islands (get tested in Papua New Guinea)

Somalia (get tested in Kenya)

South Africa

South Korea

South Sudan (get tested in Kenya)

Sri Lanka

Sudan

Suriname (get tested in Guyana)

Swaziland (get tested in South Africa)

T
Tajikistan

Tanzania

Togo (get tested in Ghana)

Thailand

Turkmenistan

Tuvalu (get tested in Fiji)

U
Uganda

Ukraine

Uzbekistan

V
Vanuatu (get tested in Fiji)

Vietnam

Z
Zambia

Zimbabwe

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครเรียนต่ออังกฤษ กับ สถาบันใด ๆ เลย สามารถส่งเอกสารมาให้พี่ ๆ I Study UK สมัครให้ได้นะคะ ทางพี่ ๆ ดูแลให้ครบทุกขั้นตอนค่ะ 

เอกสารสมัครเรียนต่ออังกฤษ มีดังนี้

1. Passport
2. Personal Statement ทำไมถึงอยากเรียนต่อหลักสูตรนี้ที่มหาวิทยาลัยนี้
3. Transcript and Degree Certificate บางหลักสูตรใช้ school report
4. Reference 2 copies (ส่งมาทีหลังได้ค่ะ บางหลักสูตรไม่ใช้)
5. Academic IELTS UKVI โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้
6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

British Council – Certificate for Agent

พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนญี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

เรียนต่ออังกฤษ  ติดต่อI Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1
999/9 The Offices at Central World, Common Ground, Ground Floor
ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

BTS Siam / BTS Chidlom

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!