Northumbria University เรียนต่อป.ตรี โท ประเทศอังกฤษ

สมัครเรียนต่อปริญญาโทปริญญาตรีอังกฤษ Northumbria University – Newcastle

เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาโท ปริญญาตรี ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK
Northumbria University – Newcastle

มหาวิทยาลัยนอร์ธัมเบรีย) (Northumbria University) ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle upon Tyne หรือเรียกกันทั่วไปว่า Newcastle ( นิวคาสเซิล ) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ (England)

Top 50 UK Universities และ ได้รับรางวัล Business School of the Year ให้รางวัลจาก Times Higher Education 2015 และหลักสูตร LLM International Trade Law ได้รับการรับรองจาก กต.

มหาวิทยาลัย Northumbria ได้มีการก่อตั้งเป็น 3 สถาบัน คือ Rutherford College of Technology(1894), College of Art & Industrial Design และ Municipal College of Commerce ต่อมาในปี 1992 ได้ปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัย และในปี 2002 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก University of Northumbria at Newcastle เป็น มหาวิทยาลัยนอร์ธัมเบรีย Northumbria University และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่ออังกฤษ

เมืองนิวคาสเซิล (Newcastle) ได้รับการยอมรับจาก MSN Travel ว่าเป็น the UK’s Best University City ในปี 2009และ 2010 เนื่องด้วยทัศนียภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจและมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง

Northumbria University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย มีชื่อเสียงทางด้านการสอน และมีการเชื่อมต่อทางธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Northumbria University ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปสู่สายงานต่างๆ ซึ่งบัณฑิตที่เรียนจบจาก Northumbria University นี้สามารถหางานทำได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากที่นี่ยังสามารถสร้างชื่อเสียงในสายงานนั้นๆได้ ตัวอย่าง เช่น Sir Jonathan Ive ซึ่งเป็นประธานอาวุโสทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม (The Senior Vice President of Design) ของบริษัทชื่อดังระดับโลกอย่าง Apple Inc.

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK
เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

10 เหตุผลในการเลือกเรียนที่ Northumbria University

1. Academic Excellence (มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง)

2. Unbeatable Facilities (ความพร้อมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ไม่มีใครเทียบได้)

3. Employment (โอกาสได้รับการเข้าทำงานสูง)

4. Location (ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สามารถเดินทางได้สะดวก สภาพแวดล้อมที่ดี)

5. Professional Recognition (หลักสูตรได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ)

6. Scholarship and Fee Discount (มีทุนการศึกษาและมีส่วนลดให้กับนักเรียน)

7. Student Support (ช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านต่างๆรวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทาง)

8. Flexibility of Study (มีหลักสูตรการเรียนที่มียืดหยุ่นเวลาเรียนได้ ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียด)

9. International Student Population (มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก)

10. Huge choice of education opportunities (มีหลักสูตรวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย)

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ธัมเบรีย (Northumbria University) แบ่งเป็น 2พื้นที่หลักๆ นั่นคือ City Campus East และCity Campus West และมีตึก Sutherland Building The Students’ Union building และ Coach Lane Campus โดยมีรายละเอียดคือ

City Campus East จะมีทางด้านสาขากฎหมาย (Schools of Law) การออกแบบ (Design) และโรงเรียนธุรกิจ (NBS- Newcastle Business School)

City Campus West จะมีทางสาขาศิลปะและสังคมศาสตร์ (Schools of Arts & Social Sciences) การสร้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Built & Natural Environment) คอมพิวเตอร์ (Computing) วิศวกรรมและวิทยาการสารสนเทศ(Engineering & Information Sciences)

Sutherland Building เป็นที่ตั้งของหัวหน้าภาควิชารวมถึงสาขาการจัดการและวางแผนการลงทุน และสาขาการพัฒนาบุคลากร

The Students’ Union Building ตั้งอยู่ทาง City Campus West เป็นแหล่งรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บาร์ มุมกาแฟเป็นต้น

Coach Lane Campus เป็นที่ตั้งของสำนักงาน และเป็นที่ตั้งของสาขาทางด้านสุขภาพ (School of Health) การศึกษาชุมชนและการศึกษา (Community and Education Studies) อีกทั้งยังรวมไปถึงการให้บริหารคอมพิวเตอร์และห้องสมุด ชมรมนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่ม ฟิตเนส ฟุตบอล รักบี้ เป็นต้น

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

ภายในมหาวิทยาลัยนอร์ธัมเบรีย (Northumbria University) เปิดสอนใน 3 คณะหลัก คือ

• Faculty of Arts, Design and Social sciences (คณะศิลปะ การออกแบบและสังคมศาสตร์)

• Faculty of Business and Law (คณะธุรกิจและกฎหมาย)

• Faculty of Engineering and Environment (คณะวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม)

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

หลักสูตรที่เปิดในระดับปริญญาโท
Postgraduate courses 2017

แยกย่อยออกเป็นสาขาวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

Animation MA – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Applied Linguistics for TESOL MA – Duration: 16 months full-time (January start) | Level: Postgraduate

Applied Linguistics for TESOL MA – Duration: 12 months full-time (September starts) | Level: Postgraduate

Architecture: MArch – Duration: 2 years full-time | Level: Postgraduate

Arts MRes – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Arts and Media Management MA – Duration: 1 year full-time campus attendance required (September start) | Level: Postgraduate

• Bar Professional Training Course (BPTC) – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Biotechnology MSc – Duration: 12 months full-time (September start) | Level: Postgraduate

Biotechnology MSc – Duration: 21 months full-time (January start) | Level: Postgraduate

Building Design Management and Building Information Modelling (BIM) MSc – Duration: 18 months full-time (January start) | Level: Postgraduate

Building Design Management and Building Information Modelling (BIM) MSc – Duration: 1 year full-time (September start) | Level: Postgraduate

Building Design Management and Building Information Modelling Postgraduate Certificate – Duration: 6 months full-time (January start) | Level: Postgraduate

Business (London Campus) Graduate Certificate – Duration: 1 semester | Level: Postgraduate

Business Graduate Certificate – Duration: 1 semester | Level: Postgraduate

Business Information Systems Management MSc – Duration: 12 months full-time (September start) | Level: Postgraduate

Business Information Systems Management MSc – Duration: 16 months full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Business with Arts Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate. This programme has been developed primarily for recent graduates of discipline who want to add a business dimension to their skills and knowledge.

Business with Entrepreneurship MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate. Full-time study over 1 year: This programme has been developed primarily for recent graduates of any discipline who want to add a business dimension to their skills and knowledge.

Business with Financial Management (London Campus) MSc – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate. Full-time 1 year study at the London Campus: This pathway introduces students to the role of finance in modern organisations.

Business with Financial Management MSc – Duration: 1 year full-time (September or January start) | Level: Postgraduate. The MSc Business with Management programme will give students both the general business knowledge and understanding as well as the personal skills needed for a wide variety of roles.

Business with Hospitality and Tourism Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Business with Human Resource Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Business with International Management (London Campus) MSc – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Business with International Management MSc – Duration: 1 year full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Business with Legal Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Business with Logistics and Supply Chain Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Business with Management MSc – Duration: 1 year full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Business with Marketing Management (London Campus) MSc – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Business with Marketing Management MSc – Duration: 1 year full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Business with Music Management MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Business with Public Administration MSc – Duration: 1 year full-time (September start only) | Level: Postgraduate

Clinical Exercise Physiology MSc – Duration: 1 year, full-time | Level: Postgraduate

Clinical Research MSc – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Commercial Law Postgraduate Diploma/LLM – Duration: 1 year full-time | Level: Postgraduate

Computer Network Technology MSc – Duration: 16 months full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Computer Network Technology MSc – Duration: 12 months full-time (September start) | Level: Postgraduate

Computer Science MSc – Duration: 16 months full-time (September or January start) | Level: Postgraduate

Computer Science MSc – Duration: 12 months full-time (September start) | Level: Postgraduate

READ MORE

****************************************************************************

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษา Pre-sessional Courses 2017

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร เรียนภาษาทางวิชาการ ก่อนเปิดเทอมเรียนหลักสูตรปริญญา โดยระยะเวลาในการเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน IETLS ของหลักสูตรหลักว่าต้องได้คะแนนเท่าใด และปัจจุบันได้คะแนน IELTS เท่าใด

Pre-sessional programme in 2017/18

IELTS Scores Course / Date Course Fee
5.5 Summer School Block 1
(11 weeks)
(~13 Jun – 26 Aug 2017)
£3,250
6.0 Summer School Block 2
(6 weeks)
(~18 Jul – 26 Aug 2017)
£1,600
5.0 2 Block of Pre-sesional
(~18 Jan – 31 May 2017+
Jun – Aug 2017)
£6,500

Remark : Minimum IELTS for UKVI score in each individual element is 4.0

For September 2017 Intake

For student who wish to study in September 2017 intake

If student get 5.5, they can take Summer School Block 1 (~13 June 2017 – 26 August 2017)

If student get 6.0, they can take Summer School Block 2 (~18 July 2017 – 26 August 2017)

If student get 5.0, they can take 2 blocks of pre-sessional (~January 2017 – May 2017 AND June 2017 – August 2017)

For January 2018 Intake

For student who wish to study in January 2018 intake

If student get 5.5 or 6.0, they can take Semester 1 (~September 2017 – December 2017)

Tuition Fee 2017/2018 Intake

Subject Area Bachelors Masters
Art £12,500 £12,500
Design £13,500 £13,500
Built Environment £13,500 £13,500
Computing, Engineering, Science £13,500 £13,500
Sports & Psychology £13,500 £13,500
Education, Health, Humanities, Law and Social Sciences £12,500 £12,500
Business £12,500 £14,000
MBA £15,000
2 year programme – Business, Art, Design and Social Science £17,000
2 year programme – Engineering and Environment £16,500

ค่าครองชีพในการเรียนต่ออังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท Northumbria University Newcastle ที่ประเทศอังกฤษ

– ค่าเรียนปริญญาตรีและโทเป็นค่าเรียนต่อปี

– Estimated living cost in Newcastle – 1,015 ปอนด์ต่อเดือน

– Early payment Discount – 300 ปอนด์

Students starting their academic programme in September 2017:

• £300 reduction in fees for students starting in September 2017 whose full fees are received on or before ~1 July 2017

English Language Requirement

Undergraduate

IELTS 6.5 – Law, Health (inc. Nursing)

IELTS 6.0 – Other programme

IETLS 5.5 Engineering

Postgraduate

IELTS 7.5 Bar Professional Training Course

IELTS 6.5 All other programmes

IELTS 6.0 Certain Engineering and Computing Programmes

– MSc Computer Network Technology

– MSc Electrical Power Engineering

– MSc Mechanical Engineering

– MSc Microclectronics and Communications Engineering

– MSc Renewable and Sustainable Energy Technologies

Research

IETLS 6.5-7.0 Research programmes

Other Programmes

IELTS 5.5 International Foundation Programme – Law

IELTS 5.0 International Foundation Programme – All other subjects

IELTS 5.0 Art and Design Foundation

January 2018 intake

IELTS Scores Course / Date Course Fee
5.5 or 6.0 1 Semester
(9 Sep – Dec 2017)
£3,000

Enrolment Date : ~9th September 2017.

Teaching start : ~12th September 2017.

Last date of Enrolment : ~3rd October 2017

***************************************************************************

หลักสูตรที่เปิดในระดับปริญญาตรี
Undergraduate courses 2017

3D Design BA (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Accounting BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Accounting and Finance BA (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Advertising BA (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

American Studies BA (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Analytical Sciences BSc (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Animation BA (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Applied Biology BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Applied Chemistry BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Applied Chemistry MChem – Duration: 4 years full-time or 5 years sandwich | Level: Undergraduate

Applied Computing (completion award) BSc (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Applied Sport Science with Coaching BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Applied Sport and Exercise Science BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Architectural Engineering BEng (Hons) – Duration: 3 years full-time, 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Architectural Engineering MEng– Duration: 5 years sandwich or 4 years full-time | Level: Undergraduate

Architectural Technology BSc (Hons)- Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Architecture BA (Hons) – Duration: 3 years full-time | Level: Undergraduate

Biology with Forensic Biology BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Biomedical Sciences BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Biotechnology BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Building Surveying BSc (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Built Environment Foundation Year – Duration: Foundation year followed by a further 3 to 4 years full-time study | Level: Undergraduate

Business (with Law) BA (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Business Administration (completion award – London Campus) BA (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Business Administration (completion award) BA (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Business Information Management (completion award) BSc (Hons) – Duration: 1 year full-time | Level: Undergraduate

Business Leadership and Corporate Management BA (Hons) – Duration: 1 year full-time study and 2 years in-company learning with study blocks at NBS | Level: Undergraduate

Business Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business Studies BA (Hons) – Duration: 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Economics BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Finance Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Human Resource Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with International Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Logistics and Supply Chain Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Marketing Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

Business with Tourism Management BA (Hons) – Duration: 3 years full-time or 4 years sandwich | Level: Undergraduate

READ MORE

Accommodaitons

1. Claude Gibb Hall

2. Lovaine Flats

3. Lovaine Hall

4. Stephenson Building

5. Glenamara House

6. New Bridge Street

7. Winn Studios Residence

8. Trinity Square

9. Camden Court

more information

Updated on 11th September 2017

เรียนต่ออังกฤษ ณ Northumbria University - Newcastle โดย เอเจนซี่ I STUDY UK

January Intake at Northumbria University Newcastle

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!