Frequently asked questions – FAQ

FAQ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนต่อสหราชอาณาจักร | เรียนต่อประเทศอังกฤษ |

การเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ|วัฒนธรรมของอังกฤษ | การทำงานในประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของใครหลาย ๆ คนที่ต้องการไปศึกษาในต่างประเทศ สามารถหาได้และทำได้ไม่ยากค่ะ หากเรามีความสามารถและการเตรียมพร้อมที่ดี เพจนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนไทย ที่กำลังเตรียมตัวมุ่งหน้าไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร โดยทางทีมงานจะอัพเดทข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมถึงปัญหาและคำถามต่างๆที่มักจะพบสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาต่อ หรือขณะศึกษาอยู่  โดย iStudyUK เน้นการให้คำปรึกษา/คำแนะนำ เพื่อศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักรเท่านั้น หากพี่ๆน้องๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ติดต่อเข้ามาได้เสมอนะคะ.

อยากไปเรียนต่อที่อังกฤษต้องทำอย่างไรบ้าง?

  • เลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่อ
  • เตรียมเอกสารในการสมัครเรียน (คะแนน IELTS สามารถยื่นทีหลังได้)มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารตอบรับเข้าเรียน (Offer letter)นักเรียนเลือกที่พักและจองที่พักกับมหาวิทยาลัย (Accommodations) 
  • นักเรียนจ่ายค่ามัดจำ และมหาวิทยาลัยจะออกเอกสารรับรองว่านักเรียนจะมาเรียน (CAS) พร้อมรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสมัครวีซ่าจองตั๋วเครื่องบิน
  • หากเรียนนานเกิน 6 เดือน นักเรียนต้องไปตรวจปอดเพื่อเช็ควัณโรคตามรายละเอียดที่สถานทูตอังกฤษกำหนด
  • ดำเนินเรื่องการยื่นขอวี (UK Visa)

เอกสารเพื่อสมัครเรียนโทที่อังกฤษ Master degree ต้องเตรียมอะไรบ้าง? 

  • Passport ควรมีระยะเวลาครอบคลุมถึงวันเดินทางกลับ
  • Transcripts ผลแสดงระดับการเรียนที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 
  • Certificates ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  • Statement of Purpose (SOP) หรือ Personal Statement (PS) คือบทเรียงความแจ้ง ความประสงค์ที่ต้องการเรียน IELTS or TOEFL (ยื่นเพิ่มทีหลังได้)
  • Recommendation 2 ฉบับ ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ 

การเรียนโทแตกต่างกับปริญญาเอก(PhD.)หรือไม่ อย่างไร?

แตกต่างกันค่ะ โดยการสมัครเรียนปริญญาเอกนั้นจะใช้เวลานานและมีขั้นตอนมากกว่า เพราะทาง นักเรียนควรจะได้รับการตอบรับจากอาจารย์(Professor) ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆว่าจะเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในการวิจัยโดยเอกสารที่เพิ่มขึ้นคือ Research Proposal การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ในการเรียนระดับปริญญาเอกนั้นสำคัญมาก ควรจะเลือกจากความถนัดของอาจารย์กับหัวข้อวิจัย ที่เราต้องการทำโดยเฉพาะนักเรียนทุนที่ผู้ให้ทุนกำหนดขอบข่ายและหัวเรื่องการทำวิจัย ดังนั้น ควรเผื่อเวลาในการสรรหาอาจารย์ และควรพิจารณาถึงความถนัดและความต้องการของอาจารย์ ก่อนที่จะตกลงจะไปเรียนละควรคำนึกถึงอายุของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย เพราะว่าการศึกษาระดับ ปริญญาเอกนั้น ใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปี หากระดับภาษาไม่ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถจะทำอย่างไรได้บ้างคะ? ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้เรียนเตรียมภาษาเข้มข้น(Intensive English) เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันว่า Pre-Sessional Course ที่มหาวิทยาลัยเป็นระยะ เวลา 4-12 อาทิตย์ แ ต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องผ่านการสอบและการส่งงานตามหลักสูตรค่ะ ระยะเวลาที่เรียนนั้นขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ (คะแนนIELTS หรือ TOFEL) ที่มหาวิทยาลัย ต้องการกับระดับภาษาที่นักเรียนได้ หากต่างกันมาก จะต้องเรียนระยะเวลายาวขึ้น

หลักสูตร Pre-Sessional Course คืออะไร ต่างกับ IELTS หรือ TOEFL อย่างไร

การสอบ IELTS หรือ TOEFL นั้นเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยเน้นการทดสอบทักษะ การฟังพูดอ่านและเขียน โดยใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการสมัครเข้าเรียนเกือบทุกระดับ ยกเว้นเด็ก เล็ก โดยนักเรียนสามารถทำการสมัครสอบที่ศูนย์ประเทศไทยได้ สำหรับ Pre-sessional course นั้น เป็นหลักสูตรเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษา เพื่อการเรียนด้านวิชาการ (Academic purpose)คล้ายกับการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS แต่จะแตกต่างกันที่ Pre-sessional course นั้นผูกเฉพาะกับมหาวิทยาลัย กล่าวคือ หาก นักเรียน เดินทางไปอังกฤษและไปเรียน pre-sessional course กับมหาวิทยาลัย Aเมื่อผลสอบ ผ่านเกณฑ์ และต้องการย้ายมหาวิทยาลัยโดยใช้ผล pre-sessional course นี้เพื่อเรียนกับ มหาวิทยาลัย B ไม่ได้ เพราะหลักสูตรนี้เป็นการประเมินภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น การเรียน pre-sessional course นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เข้มข้น หลายมหาวิทยาลัย กำหนดให้เรียน ตั้งแต่ 9:00 – 16:00 สามถึงสี่วัน และอีกสองวันเรียนครึ่งเช้าในห้องเรียน ส่วนครึ่งบ่ายให้เข้าห้องสมุด มีการเรียนด้านการพรีเซ็นต์งานหน้าห้อง เทคนิคการเรียนและ วิเคราะห์ การฟังและจด note การใช้ห้องสมุดและใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นสอนหลักการเขียน บทความโดยใช้การอ้างอิงบทความของผู้อื่น (references) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการศึกษาระดับ ปริญญาโทและเอก การประเมินผล ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน และการสอบในอาทิตย์สุด ท้ายของการเรียน โดยมีกฎเหล็กว่านักเรียนจะต้องเข้าศึกษาอย่างน้อง 80%ของหลักสูตร ทั้งนี้มีนักเรียนไทย หลายคนที่ระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วแต่ต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความพร้อมอีกทั้งยังเป็นการปรับตัวด้านภาษา การเรียนการสอนของแต่ละมหา วิทยาลัย และปรับด้านเวลาและวัฒนธรรมก่อนเรียน จริงข้อดีของการเรียน pre-sessional course นั้นมีมากมาย แต่ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องต่อวีซ่าอีกครั้ง เนื่องจากได้รับ unconditional offer ในครั้งแรก

การขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนที่สหราชอาณาจักรทำอย่างไร?

เตรียมเอกสารให้พร้อม และกรอกใบสมัครวีซ่าที่ www.visa4uk.fco.gov.uk  และนัดวันเวลาเพื่อทำวีซ่ากับ VFS ที่ Appwelcome

การต่อวีซ่าหลังจากเรียนและสอบ pre-sessional course นั้นยากไหมคะ?

ไม่ยากค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการต่อวีซ่าโดยเฉพาะ โดยจะมี การอบรมให้ความรู้นักเรียนในระหว่างที่เรียน pre-sessional course ว่านักเรียนจะต้องเตรียม เอกสารอะไรบ้าง และ บางมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบเอกสารและส่งเอกสารให้นักเรียนในนาม ของมหาวิทยาลัย ทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปลอนดอนค่ะ

การเปิดบัญชีธนาคารที่อังกฤษทำอย่างไร?

เมื่อนักเรียนได้วีซ่าในการศึกษาที่อังกฤษยาวกว่า 6 เดือน นักเรียนสามารถไปเปิดธนาคารที่อังกฤษ ได้เลยนักเรียนสามารถติดต่อกับแผนก International office ของมหาวิทยาลัย หรือบางทีเรียนว่า  Student Services Centre เพื่อขอจดหมายจากมหาวิทยาลัยยืนยันว่าเราเป็นนักเรียนเพื่อขอเปิด บัญชีเรียกง่าย ๆ ว่า university bank letterโดยกรอกแบบฟอร์มและมารับได้ภายในเวลาไม่กี่วัน  หลายๆ มหาวิทยาลัยจะขอให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มวันปฐมนิเทศน์(Orientation day) หรือ ระหว่าง welcome program และนักเรียนสามารถเปิดบัญชีได้สะดวกและรวดเร็ว โดยธนาคาร ที่อังกฤษ นั้นจะไม่มีสมุดบัญชีให้ แต่จะมีบัตรธนาคาร(ATM)และ รหัสเป็นเลขสี่หลัก(password) ที่จะส่งมาให้ทางไปรษณีย์แยกกัน โดยใช้เวลาประมาณ 1-2อาทิตย์

หาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและกฎต่าง ๆของอังกฤษได้ที่ไหนบ้าง? 

ที่ประเทศอังกฤษนั้น เรียกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเป็นภาษาอังกฤษว่าUKBA หรือ Home Office โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของวีซ่าต่างๆ ได้ที่ UK-Visas-Immigration

เป็นคนขี้เหงา กลัวไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดแล้วจะเงียบๆ

ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (Student Union) และสโมสรนักศึกษา ไทย (Thai Society) ที่ค่อนข้างมีระบบ มีกิจกรรมมากมายหลากหลายทั้งปี ทั้งท่องเที่ยว กีฬา วิชาการ งานไทย และยังมีสามัคคีเกมส์ที่จัดโดยสามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทยใน สหราชอาณาจักร) ดังนั้นไม่ต้องกลัวเหงานะคะ มันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่าจะไปร่วมกิจกรรม กับเค้าหรือไม่ทั้งนี้การไปเรียนโทที่อังกฤษจะไม่เหงามากเพราะมี assignments เป็นเพื่อนและ มีห้องสมุดเป็นบ้านค่ะอ่านดูแล้วเหมือนจะเว่อร์ ๆ แต่หลักความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ มหาวิทยาลัยจะมีกำหนดให้ส่งงานถี่มาก เกือบทุกอาทิตย์ และ บางมหาวิทยาลัยกำหนดส่ง assignment ก่อนการสอบเพียงหนึ่งอาทิตย์ จึงทำให้นักเรียนไม่มีเวลามากในช่วงเย็นหลัง เลิกเรียน อีกทั้งการไปเรียนนี้เราจะได้เจอเพื่อน ๆ ทั้งชาวไทย เอเชีย ยุโรปและ นานาประเทศ จำนวนมาก เวลาหลังเลิกเรียนจะเป็นเวลาที่ได้ไปสังสรรค์ทำอาหาร หรือทานอาหารนอกบ้าน (สำหรับชาวเอเชีย) หรือไปคุยสังสรรค์ตามผับ บาร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของชาวต่างชาติ หากเราไม่ชอบดื่มเบียร์หรือเหล้าก็ไปดื่มโค้กหรือน้ำส้มได้นะคะอย่าไปปฏิเสธเสียทั้งหมดจะ ไม่ได้เพื่อนต่างชาติเอา แรกๆอาจจะเก้อเขิน แต่หลัง ๆ เราจะปรับตัวได้ค่ะ

ได้รับ offer หลายที่ เลือกมหาวิทยาลัยไหนดี?

มีหลายปัจจัยในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัย อย่างแรกขอให้ถามตนเองว่า เป็นคนมีบุคลิก แบบไหนชอบความเป็นเมืองหรืออยากได้ประสบการณ์เรียนในเมืองที่เป็นธรรมชาติ

ตรวจปอด IOM ตอนไหนดี 

พี่ๆ I Study UK แนะนำให้ตรวจปอดก่อนจ่ายเงินมัดจำค่าเรียนให้กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่อังกฤษค่ะ ทั้งนี้ต้องคำนวนด้วยว่า เอกสาร IOM นี้สามารถนำไปใช้ตอนเเดินทาง

เข้าประเทศอังกฤษพอดีค่ะ รายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการตรวจปอด IOM สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

https://www.istudyuk.co.th/tuberculosis-scan-tb-test-international-organization-for-migration-iom-uk-student-visa-thailand-study-uk/

เรียนต่ออังกฤษ Study in the UK

UK universities, Colleges and Schools

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ปรึกษาศูนย์แนะแนว I Study UK ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่ออังกฤษ จากประสบการณ์ตรง (ฟรี)

โทร 02-697-9064, 083-911-5456 Email: info@istudyuk.co.th


“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”