fbpx

UK Student Visa ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ UK Student Visa วีซ่านักเรียน เรียนต่ออังกฤษ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ –UK Student Visa

เอกสารยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษณศูนย์ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 student visa

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ทางเพจมีข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอังกฤษ ลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ
วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ UK student visa and Child student visa (กดเพื่ออ่านรายละเอียดวีซ่านักเรียนที่อัพเดทแล้ว ปัจจุบันไม่ได้เรียกว่า Tier 4 Student Visa แล้วนะคะ เรียกว่า Student Visa)

สำหรับลิงค์กฎวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอัพเดท real time จากอังกฤษที่ลิงค์นี้ค่ะ https://www.gov.uk/student-visa

** เจ้าหน้าที่ด้านวีซ่าไม่ได้เป็นคนรับสายโทรศัพท์หรือไลน์ และดูแลเฉพาะนักเรียนที่ให้ทางเราช่วยยื่นวีซ่าให้เท่านั้นนะคะ ทางเราไม่สามารถตอบคำถามวีซ่ารายบุคคลได้โดยไม่เห็นเอกสารนะคะ เพราะกฎของอังกฤษเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งนี้ทางเราได้พยายามอัพเดทข้อมูลสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการทำวีซ่านักเรียนด้วยตนเองค่ะ**

ช่วงนี้คิววีซ่านักเรียนยังเยอะอยู่นะคะ น้อง ๆ ที่ได้รับ CAS แล้วต้องการให้ทางเราช่วยดูเรื่องวีซ่า ติดต่อได้เลยค่ะ

สำหรับคำถามเกี่ยวเงินในบัญชี ประเภทวีซ่านักเรียนอังกฤษ เงินในบัญชีที่ใช้ได้ เป็นบัญชีนักเรียน หรือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่เป็นพ่อแม่แท้ ๆ หรือผู้ดูแลตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ บัญชีเงินของคุณอาหรือน้าใช้ไม่ได้ค่ะ

ค่าวีซ่า ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566 USD 622 (£490) ไม่รวมค่าประกันสุขภาพและค่าบริการของ VFS ค่ะ (ค่าวีซ่านี้ปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 )

สำหรับน้อง ๆ และผู้ปกครองที่สนใจให้ทาง I Study UK ดูแลเรื่องที่เรียนและวีซ่าให้ สามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

นักเรียนที่เรียนต่อประเทศอังกฤษในระดับที่แตกต่างกันจะสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษประเภทที่แตกต่างกัน ขึ้นกับอายุของนักเรียนและสถาบันที่จะเข้าเรียนต่อและระดับการเรียน GCSE, IGCSE, A-Level, IB, Foundation, ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเรียนภาษาที่อังกฤษระยะสั้น

การขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนต่อประเทศอังกฤษนั้น ใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร ทั้งเตรียมเอกสารด้านการเรียนและเอกสารด้านการเงินรวมถึงเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ

Links ที่เป็นประโยชน์
Appendix for UK Immigration Rules – Documents are not required (Finance, Academic Qualifications, SELT English certificate)

เมื่อก่อนช่วงมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีนักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษจำนวนมาก แต่ปัจจุบันวีซ่านักเรียนจะยุ่งตลอดทั้งปีเพราะนักเรียนจากยุโรปจะต้องทำวีซ่านักเรียนเพื่อเข้าไปเรียนในประเทศอังกฤษ ทำให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนควรเตรียมความพร้อมในการเตรียมเอกสารแต่เนิ่น ๆ เพื่อไม่ให้ได้วีซ่าล่าช้า ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษได้ตามกำหนดการที่ตั้งไว้

การเตรียมตัวด้านเอกสารและการเงินควรเตรียมตัวอย่างน้อยสามเดือนก่อนเดินทาง และควรศึกษาและอัพเดทกฎระเบียบของวีซ่าอังกฤษว่ากฎหมายและกฎระเบียบล่าสุดของอังกฤษ กำหนดเรื่องเอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียนวีซ่าอังกฤษทั้งแบบ UK Student visa หรือวีซ่านักเรียนระยะสั้นหรือที่เรียกว่า student visitor visa

สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษระยะสั้น มีทั้งแบบวีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน และวีซ่านักเรียนระยะสั้นไม่เกิน 11 เดือน ซึ่งนักเรียนที่ได้วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถต่อวีซ่านักเรียนอังกฤษเพิ่มเติมในประเภทอังกฤษได้ กฎวีซ่าล่าสุด ขอให้ดูจากลิงค์นี้ของรัฐบาลอังกฤษนะคะ https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-finance

วีซ่านักเรียนประเภท UK Student visa นั้น อนุญาตให้นักเรียนสามารถต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษได้ ทั้งนี้ขอให้ศึกษากฎระเบียบย่อยเกี่ยวกับหลักสูตรที่สามารถสมัครต่อวีซ่าได้ เพราะแม้ UK Student visa เป็นวีซ่าประเภทที่อนุญาตให้ต่อวีซ่าที่ประเทศอังกฤษได้ แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนอังกฤษประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าที่อังกฤษได้ทุกคน

น้อง ๆ และผู้ปกครองที่ได้ใช้บริการศูนย์แนะแนวเรียนต่อหรือเอเยนต์ สามารถปรึกษาเอเยนต์เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอังกฤษจะเป็นการดีที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวเรียนต่อ โดยเฉพาะศูนย์แนะแนวที่แนะแนวเฉพาะประเศอังกฤษนั้นจะมีการอัพเดทกฎระเบียบวีซ่านักเรียนอังกฤษตลอดเวลา และมีหลายศูนย์แนะแนวที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎวีซ่านักเรียนอังกฤษจากสถานฑูตอังกฤษเป็นประจำทุกปี

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ UK Student Visa

วีซ่านักเรียนอังกฤษประเภท UK student visa นี้ เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งในจำพวก Point Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนที่จะได้วีซ่าเรียนต่ออังกฤษประเภทนี้จะต้องได้คะแนนตามที่กฎวีซ่ากำหนด

นักเรียนจะต้องมีเอกสารที่ยืนยันการเข้าเรียนที่โรงเรียนหรือสถาบันที่อังกฤษหรือเรียกว่า CAS ซึ่งย่อมาจาก Confirmation of Acceptance of Studies ก่อนส่งใบสมัครวีซ่านักเรียนออนไลน์ได้ โดยเอกสารชนิดนี้จะทางนักเรียนและเอเยนต์แนะแนวเรียนต่ออังกฤษจะตรวจเช็คเอกสารก่อนยื่นสมัครวีซ่านักเรียนว่าเอกสารนี้มีรายละเอียดของนักเรียนถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนและศูนย์แนะนแนวเรียนต่ออังกฤษจะต้องแจ้งกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยให้แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนสมัครวีซ่า

เอกสารยืนยันการเรียนต่ออังกฤษหรือ CAS นั้นมีเลขที่ออกให้จากสถาบันและมีเลข sponsor license number ของสถาบันนั้น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้พี่ ๆ I Study UK จะขอรายละเอียดและประวัติการเรียนของน้อง ๆ ทุกคนว่าเคยเรียนต่อที่อังกฤษมาก่อนหรือไม่ และเคยเรียนหลักสูตรอะไรมาบ้าง ระยะเวลานานเท่าไหร่ เพราะทุกข้อมูลมีผลกับวีซ่านักเรียนทั้งประเภท UK student visa และ Short term student visa

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้สมัครวีซ๋านักเรียนประเภท student visa (ชื่อเดิม Tier 4 Student Visa)นั้น จะระบุอยู่ใน CAS ซึ่งส่วนใหญ่จะมี CAS, Transcript, Bank Letter, Bank Statement, IOM

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษนั้น นักเรียนหรือผู้ปกครองจะจ่ายให้ทางสถานฑูตอังกฤษทางออนไลน์ และค่าประกันสุขภาพหรือที่เรียกว่า Immigration Health Surcharge (IHS) นักเรียนหรือผู้ปกครองจะต้องจ่ายทางออนไลน์ถึงจะสามารถจองเวลายื่นวีซ่าได้

ทางทีมงาน I Study UK ได้รวบรวมคำถามที่นักเรียนจะถูกสุ่มสัมภาษณ์จากสถานฑูตอังกฤษในลิงค์นี้

นักเรียนสามารถสมัครวีซ่าได้ 3 เดือนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ โดยปกติทางสถานฑูตกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่านักเรียนอังกฤษไม่เกิน 15 วันทำการ โดยนักเรียนสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมกับบริการที่เรียนว่า Fast track เพื่อให้ได้วีซ่าได้รวดเร็วขึ้น โดยจะใช้เวลาเหลือเพียง 3-5 วันทำการในการพิจารณาวีซ่านักเรียนอังกฤษ (ปัจจุบันใช้เวลา 5-10 วัน และบางรายใช้เวลา 20 วัน)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านักเรียนอังกฤษนั้นปัจจุบัน VFS เป็นตัวแทนของสถานฑูตอังกฤษรับเอกสารยื่นวีซ่าทั้งหมดและเป็นสถานที่ที่จะมีการสุ่มสัมภาษณ์ที่นี่เช่นกัน ปัจจุบันมีทั้งศูนย์ที่กรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษอยู่ที่ตึก Trendy ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 การเดินทางสดวกด้วยการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานี BTS นานา

ในระหว่างที่นักเรียนยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษนั้น นักเรียนจะยื่นเอกสารทั้งหมดให้สถานฑูตพิจารณาและจะต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือ การแสกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปม่านตา โดยจะทำที่ VFS ตึก Trendy เช่นกัน โดยรูปที่ถ่ายที่นี่นั้นจะปรากฎอยู่บนวีซ่านักเรียนของเรา

สำหรับการตรวจปอดหรือเอกสารที่เรียกว่า IOM นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษกำหนดให้ใช้เอกสารนี้เมื่อนักเรียนจะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษยาวนานกว่า 6 เดือน

น้อง ๆ ที่ได้ให้ทางพี่ ๆ ทีมงาน I Study UK ดูแลสมัครเรียนต่ออังกฤษให้นั้น ไม่ต้องห่วงหรือกังวลเรื่องวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษนะคะ เพราะพี่ ๆ จะมีการสอบถามข้อมูลน้อง ๆ และวางแผนการยื่นวีซ่าให้น้อง ๆ ได้วีซ่าไปเรียนต่ออังกฤษได้ทันเวลาเดินทางเสมอค่ะ

พื้นฐานของวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษนั้น นำมาจาก Tier 4 UK Student visa โดยมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 UK Student Visa

*นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 3 เดือน

*บางมหาวิทยาลัยและบางหลักสูตร สามารถให้นักเรียนเดินทางได้ช้ากว่าที่ CAS กำหนด แต่นักเรียนรควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าไปเรียนต่ออังกฤษได้ทันเวลา

*เอกสารทางการเงินเพื่อสนับสนุนวีซ่านักเรียนอังกฤษประเภท Student Visa (Tier 4) นั้นกำหนดให้อยู่ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วันต่อเนื่อง ก่อนทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอังกฤษทางออนไลน์

*นักเรียนอาจจะต้องใช้เอกสารับรองด้านภาษาอังกฤษ และใบรับรอง ATAS

*ปัจจุบัน นักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้รูปถ่ายในการยื่นเอกสารสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ

*การตรวจสอบเช็ควัณโรค จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนนานกว่า 6 เดือน TB Test – ใบตรวจปอด IOM

*เอกสารทุกฉบับจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันเรามีรับแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า โดยได้ทำร่วมกับบริษัทรับแปลเพื่อสนับสนุนขอวีซ่าโดยเฉพาะ)

* เอกสารที่อาจจะต้องใช้เพิ่มเติม

*วีซ่านักเรียนอังกฤษ ประเภท UK Student visa มีสองประเภทคือ Child Student Visa สำหรับนักเรียนอายุ 4-17 ปี และ Student Visa สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ

อังกฤษจะมีการปรับค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษทุกปี ค่าวีซ่าปัจจุบันได้อัพเดทในลิงด้านล่างนี้นะคะ 

อัพเดทค่ายื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษรวมถึงค่าวีซ่าอังกฤษประเภทต่าง ๆ 

โดยปัจจุบันค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจะอ้างอิง GBP แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท  ซึ่งค่าเงินมีการผันผวนตลอดเวลาจึงทำให้ ค่าขอวีซ่านักเรียนอังกฤษปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ตามอัตราแลกเปลี่ยน GBP vs THB

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน Short-term study visa (visitor visa up to 6 months) – £115

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน Short-term study visa (more than 6 months but not more than 11 months) – £200

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน Student Visa – £490

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ(IHS)ขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ เกิน 6 เดือน – £470 ต่อปี (จะมีการปรับขึ้นในปลายปีนี้)

ค่าวีซ่าอังกฤษเรทใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

นักเรียนเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทำงานได้หรือไม่

สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนระดับมหาวิทยาลัย และสมัครวีซ่าแบบ student visa เกือบทุกหลักสูตรอนุญาตให้นักเรียนทำงานพิเศษได้เป็นจำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่เปิดเทอม และสามารถทำงานได้เต็มเวลา 40 ชั่วโมงขณะปิดเทอม ทั้งนี้ขอให้น้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองปรึกษาพี่ ๆ I Study UK ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรที่วางแผนจะไปเรียนนั้นเป็นหลักสูตรที่ทางสถานฑูตอังกฤษอนุญาตให้นักเรียนทำงานพาร์ทไทม์ได้

สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นวีซ่าระยะสั้น ไม่สามารถทำงานได้ หากแอบทำงานและทางสถานฑูตอังกฤษจับได้ จะถือว่าผิดกฎหมายอังกฤษ

กฎ Visa and Immigration – UK

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ UK Student Visa วีซ่านักเรียน เรียนต่ออังกฤษ

ประวัติการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ และตัวอย่างคำถามเมื่อถูกสัมภาษณ์

สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ

ปรึกษาฟรีค่ะ


สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 12th October 2023

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 

error: Content is protected !!