fbpx

โครงการ The Bridge OBEC Scholarships ชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ (ทุนสูงสุด 50%) ดำเนินการโดย สพฐ. ร่วมกับ I Study UK

โครงการ The Bridge OBEC Scholarships

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ

the-bridge-obec-scholarship-study-uk-2567

โครงการ The Bridge OBEC Scholarships

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการชิงทุนการศึกษา

เรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ (ทุนสูงสุด 50%)

โดยความร่วมมือทางการศึกษาของ

สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 4 แห่ง

ประสานงานโดย I Study UK

🏆 ยกระดับเด็กไทย.. ให้ก้าวไกลสู่สากล 🏆

Google Form สมัครโครงการ The Bridge
https://forms.gle/wLDQTBMr3xuuNjnK8

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 18 – 22 ปีในวันยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ
 • นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วให้เข้าชิงทุนการศึกษาของรอบเปิดเรียนเดือนกันยายน 2567 (September 2024 Intake)
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าชิงทุนการศึกษาของรอบเปิดเรียนเดือนกันยายน 2568 (September 2025 Intake)
 • มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ มัธยม 4- 6 คะแนนเฉลี่ย 3.0/4.0 ขึ้นไป (3.2/4.0 ขึ้นไปสำหรับ DMU)
 • มีผลสอบ Academic IELTS Overall 6.0 ขึ้นไป แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 (ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดเรียน)
 • เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เอกสารของนักเรียนในการสมัครทุน (เป็นภาษาอังกฤษ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรก
 • ใบ Transcript แสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลาย 3.0/4.0 ขึ้นไป
 • ใบรับรองจบจากทางโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือ ใบรับรองสถานะนักเรียน สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • เขียนเรียงความ (Essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ, 500-800 คำ ในหัวข้อ Introduce yourself and let us know, “Why you should be one of our scholarship students?”
 • ใบผลสอบ Academic IELTS คะแนน overall 6.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 (ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงเดือนกันยายน 2567
 • จดหมาย Recommendation Letter จากคุณครู หรืออาจารย์ที่เคยสอน 2 ท่าน (ภาษาอังกฤษ)
 • UK Visa Stamps (กรณีที่เคยไปเรียนที่สหราชอาณาจักร)
 • รายละเอียดที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส ของนักเรียน สำหรับใช้ติดต่อกับทางทีมงาน และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียดที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของคุณพ่อ หรือ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง สำหรับใช้ติดต่อกับทางทีมงาน และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศและสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากทุนการศึกษาที่ได้รับ จนจบหลักสูตร

รายละเอียดของ 4 มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษ / UK

โดยนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจะสามารถตอบรับทุนได้ ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

 De Montfort University (Leicester) หรือ DMU 

ข้อมูลทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ตตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 10 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ
 • เลสเตอร์เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นที่ตั้งสนามฟุตบอล King Power Stadium ของทีม Leicester City
 • เลสเตอร์เป็นเมืองใหญ่ที่คนไทยคุ้นเคย มีคาเฟ่ร้านอาหารมากมาย ทั้งไทย, จีน, เกาหลี และเวียดนาม
 • เลสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และในฐานะเมืองการศึกษา
 • เลสตเตอร์ ติดอันดับ Top 10 ของเมืองในอังกฤษที่มีค่าครองชีพถูกที่สุด ปี 2023 ได้ถูกโหวตให้เป็น “N0.1 The Cheapest Cities In The UK For Students To Live” โดย unifresher
 • DMU มีการลงทุนกว่า 135 ล้านปอนด์ เพื่อสร้างและพัฒนาอาคารเรียนให้มีสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนได้อย่างเต็มที่ให้กับนักศึกษา
 • DMU สอนให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์แบบผู้ประกอบการ พร้อมโอกาสฝึกและทดลองทำงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการนำความรู้วิชาการมาใช้ในชีวิตจริง 
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษทางด้าน Art and Design ซึ่งมีเปิดสอนหลักสูตรด้านนี้กว่า 40หลักสูตร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ เช่น สตูดิโอที่ทันสมัย การทำเวิร์คช็อป และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของ De Montfort University (Leicester) หรือ DMU 

>>ให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 2,500*ปอนด์สำหรับปีแรกที่เข้าเรียนปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนไทย

*เมื่อนักเรียนโอนค่าเรียนปีแรก 100% ตรงไปยังมหาวิทยาลัย DMU ภายใน 30 มิถุนายน 2567 

>>ให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 2,000*ปอนด์สำหรับปีแรกที่เข้าเรียนปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนไทย

*เมื่อนักเรียนโอนค่าเรียนปีแรก 50% ตรงไปยังมหาวิทยาลัย DMU ภายใน 30 มิถุนายน 2567

>>มีโอกาสสมัครทุน 15 ทุนสำหรับนักเรียนทั่วโลก เป็นส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 5,000**ปอนด์สำหรับปีแรกที่เข้าเรียนปริญญาตรี

**เมื่อนักเรียนโอนค่าเรียนปีแรก 50% ตรงไปยังมหาวิทยาลัย DMU ภายใน 30 มิถุนายน 2567 และสมัครทุนนี้ภายใน 7 กรกฏาคม 2567 

Link รายละเอียดมหาวิทยาลัย https://www.istudyuk.co.th/de-montfort-university-dmu-leicester-uk/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 University of Greenwich (London) 

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย

ข้อมูลทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยกรีนิช มี 3 แคมปัส คือ Greenwich, Avery Hill และ Medway โดยแคมปัสใหญ่สุดคือ Greenwich (อยู่ในลอนดอนโซน 2) ซึ่งเป็นแคมปัสที่สวยงามตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ติดแม่น้ำ Thames
 • กรีนิชอยู่ใกล้กับย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงิน ที่เรียกว่า Canary Wharf และสามารถเดินทางไปใจกลางเมืองลอนดอนเพียง 20 นาที
 • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
 • รางวัล Times Higher Education Awards ที่มหาวิทยาลัยได้รับได้แก่ ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมมากที่สุด, การวิจัยทางวิศวกรรมที่โดดเด่น, ยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติที่โดดเด่น, การสร้างคุณประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ในปี 2019 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ (The Natural Resources Institute, NRI) ของมหาวิทยาลัยกรีนิช ได้รับรางวัล “Queen’s Anniversary Prize “ จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลสและดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมในด้านการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาด, การขาดแคลนอาหาร และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของ University of Greenwich (London)

>>ให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 3,000 ปอนด์สำหรับปีแรก จำนวน 2 ทุน

Link รายละเอียดมหาวิทยาลัย https://www.istudyuk.co.th/university-of-greenwich-by-i-study-uk-thailand/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 University of Northampton 

ข้อมูลทั่วไป

 • เมืองนอร์ทแธมป์ตันตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Oxford, Cambridge เดินทางสะดวก เพียงรถไฟต่อเดียว 50 นาที เข้าเมือง London หรือไปเมือง Birmingham
 • Northampton เป็นเมืองที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เหมาะกับการมาศึกษาต่อ และหาประสบการณ์สำหรับนักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมี 3 แคมปัส คือ Waterside, Avenue Campus และ Park Campus ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม และ Waterside campus เพิ่งเปิดในปี 2018 ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะ เป็นการผสมผสานกันของชั้นเรียนปกติ และห้องเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบรรยากาศการทำงานจริง
 • มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับ “Gold” ด้านคุณภาพการเรียนการสอนยอดเยี่ยมซึ่งประเมินโดยองค์กรการศึกษาของสหราชอาณาจักร (Teaching Excellence Framework – TEF)
 • มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม และผลลัพธ์ของนวัตกรรมนี้ส่งผลให้เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหราชอาณาจักรที่เป็น ‘Changemaker Campus’ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองไปพร้อมกัน

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของ University of Northampton

>>ให้ทุนค่าเรียนปริญญาตรี 50% สำหรับปีแรก และให้ทุนค่าเรียน 30% ปีถัด ๆ ไปจนจบปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน

>>ให้ทุนค่าเรียนปริญญาตรี 30% สำหรับปีแรก และปีถัด ๆ ไปจนจบปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

Link รายละเอียดมหาวิทยาลัย https://www.istudyuk.co.th/university-of-northampton-uk/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 University of Roehampton (London) 

ข้อมูลทั่วไป

 • โรแฮมตันอยู่โซน 3 ของลอนดอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กับ Putney และ Richmond Park ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยในลอนดอน จากมหาวิทยาลัยเข้าไปใจกลางเมืองลอนดอนใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • ค่าครองชีพไม่สูง เช่น ค่าที่พัก เพราะอยู่ชานเมืองลอนดอน (Zone 3) มีหอพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งสะดวกและปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินไปยังอาคารเรียนได้ภายใน 10 นาที
 • มหาวิทยาลัยมีประวัติมายาวนานกว่า 180 ปี มหาวิทยาลัยเป็นการรวมตัวกันของวิทยาลัย 4 วิทยาลัย ในพื้นที่ 54 เอเคอร์
 • ได้รับการจัดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในลอนดอนที่ทำผลงานโดดเด่นและเป็นที่จับตามองในเวทีการศึกษาของอังกฤษ จาก Times Good University Guide ประจำปี 2022

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของ University of Roehampton (London)

>>ให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 2,500 ปอนด์ทุกปีที่เรียนจนจบปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน

Link รายละเอียดมหาวิทยาลัย https://www.istudyuk.co.th/university-of-roehampton-london/

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร เข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ / UK

สาขายอดนิยม เรียนอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

1) Accounting & Finance

     University of Greenwich (London)

     University of Northampton

 

2) Art & Design, Fashion, Graphic

     De Montfort University (Leicester)

 

     University of Northampton

 

3) Biomedical Science

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

4) Business & Management, Digital Marketing & Marketing

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

5) Computer Science, AI, Data Analytic, Cyber Security

     De Montfort University (Leicester)

 

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

      University of Roehampton (London)

 

6) E-Sport and Game Development

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

      University of Roehampton (London)

 

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

7) Education and Teacher Training

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

8) Engineering

     De Montfort University (Leicester)

 

     University of Greenwich (London)

 

9) Food Science and Nutrition

     University of Greenwich (London)

 

10) Hospitality and Tourism

     University of Greenwich

 

     University of Northampton

 

11) Law, Politics and International Relations

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

12) Media, Music and Performing Arts

     De Montfort University (Leicester)

 

     University of Northampton

 

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

13) Nursing and Healthcare

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

14) Pharmacy

     De Montfort University (Leicester)

 

     University of Greenwich

 

15) Psychology

     University of Greenwich

 

     University of Roehampton (London)

 

16) Sport Management and Sport and Exercise Science

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ขั้นตอนการสมัคร สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว

เพื่อชิงทุนการศึกษาของรอบเปิดเรียนเดือนกันยายน 2567

(September 2024 Intake)

>>นักเรียนที่จะสมัครต้องส่งเอกสารต่าง ๆ มาให้ทางทีม iStudyUK ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 23:00 น.

 

เกณฑ์การพิจารณานักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษา

ของแต่ละมหาวิทยาลัย ของรอบเปิดเรียน

เดือนกันยายน 2567 (September 2024 Intake)

>>คณะกรรมการการตัดสิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ร่วมกับทาง สพฐ. และทางทีมศูนย์แนะแนวเรียนต่อ I Study UK จะพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนจากเอกสารสมัครทุนรายการข้างต้น ที่นักเรียนได้ส่งเอกสารมาสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น

>>กรณีไม่มีผู้สมัครสอบที่ครบตามเกณฑ์คุณสมบัติสมัครทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือก โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของรอบ

เปิดเรียนเดือนกันยายน 2567 (September 2024 Intake)

>>เมื่อคณะกรรมการการตัดสิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนแล้ว จะประกาศผลรายชื่อนักเรียน ที่จะได้รับทุนของแต่ละมหาวิทยาลัย ในแต่ละสาขาวิชาที่สมัครให้ทราบ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกำหนดการแตกต่างกันไป และจะประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ ของ สพฐ.

>>การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทาง สพฐ.ได้รับข้อมูล และไฟล์เอกสารสมัครทุน ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

 

การรายงานตัวและกดตอบรับ Offer ของนักเรียนที่ผ่าน

การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาของรอบเปิดเรียน

เดือนกันยายน 2567 (September 2024 Intake)

>>นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน จะต้องรายงานตัวทางระบบออนไลน์ และกดตอบรับ Offer ทางเว็บไซต์ที่ทาง สพฐ. ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 [รอการยืนยันอีกครั้ง] เวลา  23:00 น. เท่านั้น (สำหรับมหาวิทยาลัย De Montfort จะต้องจ่ายมัดจำค่าเรียน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 [รอการยืนยันจาก DMU] เวลา  23:00 น. เท่านั้น)

>>หากไม่ทำการรายงานตัวและกดตอบรับ Offer ตามกำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์

>> สำหรับนักเรียนที่ได้รายงานตัว และกดตอบรับ Offer เรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงาน เพื่อเตรียมการสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษต่อไป

 

Google Form สมัครโครงการ The Bridge
https://forms.gle/wLDQTBMr3xuuNjnK8

 

สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 15th November 2023

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!