fbpx

โครงการ จบ ม.6 ชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ (ทุนสูงสุด 50%) โดย I Study UK

จบ ม.6 ชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ

โดย I Study UK จบ ม.6 ชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ
โดย I Study UK

รับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าร่วมโครงการชิงทุนการศึกษา

เรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ (ทุนสูงสุด 50%)

โดยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 4 แห่ง

และ I Study UK

🏆 ยกระดับเด็กไทย.. ให้ก้าวไกลสู่สากล 🏆

 

รายละเอียดทุนการศึกษา และค่าเรียน

ของ 4 มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษ / UK

University of Northampton

ค่าเรียนปริญญาตรี 15,200 ปอนด์ ต่อปี  (ประมาณ 680,000 บาท/ปี)

ทุนการศึกษา

 • ให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 50% สำหรับปีแรก และให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 30% ปีถัดไป จนจบปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน
 • ให้ทุนค่าเรียนปริญญาตรี 30% สำหรับปีแรก และปีถัด ๆ ไปจนจบปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

 

University of Greenwich, London

ค่าเรียนปริญญาตรี 17,000 ปอนด์ ต่อปี  (ประมาณ 760,000 บาท/ปี)

ทุนการศึกษา

ให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 3,000 ปอนด์ สำหรับปีแรก จำนวน 2 ทุน

University of Roehampton, London

ค่าเรียนปริญญาตรี 15,750 ปอนด์ ต่อปี   (ประมาณ 700,000 บาท/ปี)

ทุนการศึกษา

ส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรี 2,500 ปอนด์ให้ทุกปีที่เรียน จนจบปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน

 

De Montfort University (DMU), Leicester

ค่าเรียนปริญญาตรี 15,750 – 16,250 ปอนด์ ต่อปี   (ประมาณ 720,000 บาท/ปี)

ทุนการศึกษา

ให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 2,500 ปอนด์สำหรับปีแรก จำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนที่โอน ค่าเรียนปีแรก 100% ตรงไปยังมหาวิทยาลัย DMU ภายใน 30 June 2024

 

เกณฑ์การรับสมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 22 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2567
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้เข้าชิงทุนการศึกษาของรอบเปิดเรียนเดือนกันยายน 2567 (September 2024 Intake)
 • มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยระดับ มัธยมปลาย GPA เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป (3.2 ขึ้นไปสำหรับ DMU)
 • มีผลสอบ Academic IELTS Overall 6.0 ขึ้นไป แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 (ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดเรียน)
 • เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก โดยคำตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารของนักเรียนในการสมัครทุน (เป็นภาษาอังกฤษ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบ Transcript แสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ GPA เฉลี่ย ระดับมัธยมปลาย 3.0 ขึ้นไป
 • ใบรับรองจบจากทางโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือใบรับรองสถานะนักเรียน สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • เขียนเรียงความ(Essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ, 500 – 800 คำ  Introduce yourself and let us know, “Why you should be one of our scholarship students?”
 • ใบผลสอบ Academic IELTS คะแนน overall 6.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 (ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงเดือนกันยายน 2567) ยื่นภายหลังได้
 • จดหมาย Recommendation Letter จากคุณครู หรืออาจารย์ที่เคยสอน 2 ท่าน (อย่างน้อย 1 ท่าน)
 • UK Visa Stamps (กรณีที่เคยไปเรียนที่สหราชอาณาจักร)
 • รายละเอียดที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน สำหรับใช้ติดต่อกับทางทีมงาน/และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียดที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อ หรือ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง สำหรับใช้ติดต่อกับทางทีมงาน/และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศและสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากทุนการศึกษาที่ได้รับ จนจบหลักสูตร

  ประมาณค่าใช้จ่ายเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

กำหนดการสมัคร  เกณฑ์การพิจารณา

และประกาศผล (สมัครก่อน มีสิทธิ์ได้ทุนก่อน!)

>>สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.

>>เจ้าหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย และทางทีมศูนย์แนะแนวเรียนต่อ I Study UK จะพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนจากเอกสารสมัครทุน ที่นักเรียนได้ส่งเอกสารมาสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น

>>กรณีไม่มีผู้สมัครสอบที่ครบตามเกณฑ์คุณสมบัติสมัครทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย โดยคำตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

>>หลังจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนแล้ว  น้อง ๆ ที่ได้รับทุน จะได้รับการติดต่อกลับจากพี่ ๆ I Study UK โดยทุนที่ได้รับจะระบุอยู่ใน Offer ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้

>>โดยนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนจะสามารถตอบรับทุนได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

>>การสมัครเข้าเรียนต่อโดยรับทุนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล และไฟล์เอกสารสมัครทุนครบถ้วน และจ่ายค่ามัดจำ Deposit ตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

>>หากไม่ทำการจัดส่งข้อมูลและเอกสารตามที่ระบุใน Offer ถือว่าสละสิทธิ์

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม และรับสมัคร

ศูนย์แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ I Study UK

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส
คอมมอนกราวด์ ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

999/9 The Offices at Central World,
Common Ground, Ground Floor, Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

Telephone: 089-170-8699  |   091-368-0409   |   083-911-5456

Email: info@iStudyUK.co.th

Website: www.iStudyUK.co.th

Line@: @istudyuk

Facebook: www.facebook.com/iStudyUK.co.th

Office hours: Mon-Fri 10.00 – 18.00   |    Sat 10.00 – 16.00

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

รายละเอียดของ 4 มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษ

 University of Northampton 

ข้อมูลทั่วไป

 • เมืองนอร์ทแธมป์ตันตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Oxford, Cambridge เดินทางสะดวก เพียงรถไฟต่อเดียว 50 นาที เข้าเมือง London หรือไปเมือง Birmingham
 • Northampton เป็นเมืองที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เหมาะกับการมาศึกษาต่อ และหาประสบการณ์สำหรับนักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมี 3 แคมปัส คือ Waterside, Avenue Campus และ Park Campus ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม และ Waterside campus เพิ่งเปิดในปี 2018 ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะ เป็นการผสมผสานกันของชั้นเรียนปกติ และห้องเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบรรยากาศการทำงานจริง
 • มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับ “Gold” ด้านคุณภาพการเรียนการสอนยอดเยี่ยมซึ่งประเมินโดยองค์กรการศึกษาของสหราชอาณาจักร (Teaching Excellence Framework – TEF)
 • มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม และผลลัพธ์ของนวัตกรรมนี้ส่งผลให้เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหราชอาณาจักรที่เป็น ‘Changemaker Campus’ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองไปพร้อมกัน

Link รายละเอียด University of Northampton

https://www.istudyuk.co.th/university-of-northampton-uk/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 University of Greenwich (London) 

เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน ณ University of Greenwich สำหรับนักเรียนไทย

ข้อมูลทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยกรีนิช มี 3 แคมปัส คือ Greenwich, Avery Hill และ Medway โดยแคมปัสใหญ่สุดคือ Greenwich (อยู่ในลอนดอนโซน 2) ซึ่งเป็นแคมปัสที่สวยงามตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ติดแม่น้ำ Thames
 • กรีนิชอยู่ใกล้กับย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงิน ที่เรียกว่า Canary Wharf และสามารถเดินทางไปใจกลางเมืองลอนดอนเพียง 20 นาที
 • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
 • รางวัล Times Higher Education Awards ที่มหาวิทยาลัยได้รับได้แก่ ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมมากที่สุด, การวิจัยทางวิศวกรรมที่โดดเด่น, ยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติที่โดดเด่น, การสร้างคุณประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ในปี 2019 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ (The Natural Resources Institute, NRI) ของมหาวิทยาลัยกรีนิช ได้รับรางวัล “Queen’s Anniversary Prize “ จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลสและดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมในด้านการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาด, การขาดแคลนอาหาร และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

Link รายละเอียด University of Greenwich

https://www.istudyuk.co.th/university-of-greenwich-by-i-study-uk-thailand/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 University of Roehampton (London) 

ข้อมูลทั่วไป

 • โรแฮมตันอยู่โซน 3 ของลอนดอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กับ Putney และ Richmond Park ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยในลอนดอน จากมหาวิทยาลัยเข้าไปใจกลางเมืองลอนดอนใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • ค่าครองชีพไม่สูง เช่น ค่าที่พัก เพราะอยู่ชานเมืองลอนดอน (Zone 3) มีหอพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งสะดวกและปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินไปยังอาคารเรียนได้ภายใน 10 นาที
 • มหาวิทยาลัยมีประวัติมายาวนานกว่า 180 ปี มหาวิทยาลัยเป็นการรวมตัวกันของวิทยาลัย 4 วิทยาลัย ในพื้นที่ 54 เอเคอร์
 • ได้รับการจัดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในลอนดอนที่ทำผลงานโดดเด่นและเป็นที่จับตามองในเวทีการศึกษาของอังกฤษ จาก Times Good University Guide ประจำปี 2022

Link รายละเอียด University of Roehampton

https://www.istudyuk.co.th/university-of-roehampton-london/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

 De Montfort University หรือ DMU (Leicester) 

ข้อมูลทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ตตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 10 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ
 • เลสเตอร์เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นที่ตั้งสนามฟุตบอล King Power Stadium ของทีม Leicester City
 • เลสเตอร์เป็นเมืองใหญ่ที่คนไทยคุ้นเคย มีคาเฟ่ร้านอาหารมากมาย ทั้งไทย, จีน, เกาหลี และเวียดนาม
 • เลสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และในฐานะเมืองการศึกษา
 • เลสเตอร์ ติดอันดับ Top 10 ของเมืองในอังกฤษที่มีค่าครองชีพถูกที่สุด ปี 2023 ได้ถูกโหวตให้เป็น “N0.1 The Cheapest Cities In The UK For Students To Live” โดย unifresher
 • DMU มีการลงทุนกว่า 135 ล้านปอนด์ เพื่อสร้างและพัฒนาอาคารเรียนให้มีสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนได้อย่างเต็มที่ให้กับนักศึกษา
 • DMU สอนให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์แบบผู้ประกอบการ พร้อมโอกาสฝึกและทดลองทำงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการนำความรู้วิชาการมาใช้ในชีวิตจริง 
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษทางด้าน Art and Design ซึ่งมีเปิดสอนหลักสูตรด้านนี้กว่า 40หลักสูตร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ เช่น สตูดิโอที่ทันสมัย การทำเวิร์คช็อป และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง

Link รายละเอียด De Montfort University

https://www.istudyuk.co.th/de-montfort-university-dmu-leicester-uk/

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ / UK

หลักสูตรยอดนิยม เรียนต่ออังกฤษ ระดับปริญญาตรี

1) Accounting & Finance

     University of Greenwich (London)

     University of Northampton

 

2) Art & Design, Fashion, Graphic

     University of Northampton

     De Montfort University (Leicester)

 

3) Biomedical Science

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

4) Business & Management, Digital Marketing & Marketing

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

5) Computer Science, AI, Data Analytic, Cyber Security

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

      University of Roehampton (London)

     De Montfort University (Leicester)

 

6) E-Sport and Game Development

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

 

      University of Roehampton (London)

 

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

7) Education and Teacher Training

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

8) Engineering

     University of Greenwich (London)

     De Montfort University (Leicester)

 

9) Food Science and Nutrition

     University of Greenwich (London)

 

10) Hospitality and Tourism

     University of Greenwich

 

     University of Northampton

 

11) Law, Politics and International Relations

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

12) Media, Music and Performing Arts

     University of Northampton

     De Montfort University (Leicester)

 

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

13) Nursing and Healthcare

     University of Northampton

 

     University of Roehampton (London)

 

14) Pharmacy

     University of Greenwich

     De Montfort University (Leicester)

 

15) Psychology

     University of Greenwich

 

     University of Roehampton (London)

 

16) Sport Management and Sport and Exercise Science

     University of Greenwich (London)

 

     University of Northampton

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 25th March 2024

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!