Study UK University Scholarships Archive

Blog Home Feature

สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ January 2018 Intake at University of Greenwich

เรียนต่อลอนดอนที่ University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง และในปีนี้รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอนเดือนมกราคม ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช ทั้งระดับ Foundation ปริญญาตรี ปริญญาโท หลากหลายค่ะ
January Intake

January 2018 Intake at Kingston University London

Kingston University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน ทั้งการสอน งานวิจัย การสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ Kingston University เปิดมากว่า 100 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 2 หมื่นคน มีหลากหลายวิชาที่เปิดสอนเดือนมกราคม...