Tag: ทุนเรียนต่ออังกฤษ

UK Visa Application Centre is Moving to New Location

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรย้ายที่ทำการวันที่ 31 มีนาคม 57 เป็นต้นไป – บทความข่าว – GOV.UK ที่ทำการใหม่ ตึกสำนักงานเทรนดี้ ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โดยในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมและวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะปิดทำการ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือขอรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ สำหรับศูนย์ข้อมูลวีซ่า ศูนย์กลางการบริการข้อมูลวีซ่าแห่งใหม่ ( A …
error: Content is protected !!