Tag: ทุนเรียนต่ออังกฤษ

istudyuk

Meet & Interview Days with UK Universities, Colleges and Schools

 Meet & Interview Days                                 ขอเชิญน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเรียนต่ออังกฤษ พบกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากอังกฤษ ที่ออฟฟิต I Study UK ตามวันและเวลาด้านล่างนี้นะคะ By Appointment …
error: Content is protected !!