ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

English for Law Course (London)

English for Law with International Legal English Certificate (ILEC) by Cambridge หลักสูตรเข้มข้นภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา, นักกฎหมายหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายในอนาคตได้ รวมถึงยังเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ International Legal English Certificate (ILEC) (ค่าสอบ 160 ปอนด์รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว) โดยหลักสูตร English for Law นี้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังเตรียมตัวนักเรียนสำหรับการสอบ International Legal English …
error: Content is protected !!