ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

Special Interview – Dr. Gallayanee Yaoyueyong

Special Interview – Dr. Gallayanee Yaoyueyong :  บทสัมภาษณ์พิเศษ – ดร.ตี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เยาว์ยืนยง             นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้สัมภาษณ์ดร.ตี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เยาว์ยืนยง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fashion Merchandising ณ University of …
error: Content is protected !!