ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

News&Events

News&Events Tier 4 Student Visa การเปลี่ยนแปลงด้านกฎและระเบียบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนในอังกฤษ ซึ่งมีการนำเสนอกับรัฐบาลอังกฤษ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2015 ด้านล่างจะเป็นคำถามที่ทางสถานฑูตสัมภาษณ์เพื่อให้มั่นใจว่าเราไปเพื่อเรียนต่ออังกฤษจริง ๆ IELTS Academic for UKVI ตามกฎล่าสุดของ UKVI เกี่ยวกับการวัดระดับภาษาของนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนต่ออังกฤษ ซึ่งมีผลกับนักเรียนที่สอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2558 กำหนดให้สอบ ณ ศูนย์สอบที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น จึงเกิดชื่อ …
error: Content is protected !!