fbpx

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสทำงาน Kingston University London สำหรับนักเรียนไทย

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London หลักสูตร 2 ปี

เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
“Postgraduate work placements โครงการทำงานระหว่างเรียนปริญญาโท – Kingston University is now offering an optional two year postgraduate programme with an integrated work placement component within the programme (available for most postgraduate programmes). This option is available for both international and full-time home/EU students”

มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน(Kingston University London) เปิดโครงการ ทำงานจริง 12 เดือน ระหว่างเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในลอนดอนรายละเอียดการเรียนต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโทในลอนดอน ณ Kingston University London

ทางมหาวิทยาลัยคิงสตันเปิดโครงการใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอังกฤษ ระหว่างเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย จากเดิมการเรียนปริญญาโทในประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเรียน 1 ปี เพิ่มเป็น หลักสูตร 2 ปี ซึ่งระยะเวลาเพิ่ม 1 ปี นั้นคือการทำงานจริงในบริษัทต่าง ๆ โดยเริ่มเปิดโครงการนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา September 2017 ซึ่งโครงการนี้เป็นทางเลือกเสริมให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนปริญญาโทกับมหาวิทยาลัย และการเรียนปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี ก็ยังเป็นทางเลือกหลักสำหรับนักเรียนอยู่ น้อง ๆ นักเรียนมีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนแบบ 1 ปี หรือ 2 ปีพร้อมฝึกงาน สำหรับรายละเอียดเรียนต่อประเทศอังกฤษที่ Kingston University London เป็นการเลือกเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนที่ปลอดภัยและได้ความรู้มากมาย

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Postgraduate work placements มีดังนี้

• All taught business postgraduate programmes

• Journalism, English Literature, History and Creative Writing in the Faculty of Arts and Social Sciences (FASS)

• All taught MSc programmes in the Faculty of Science, Engineering and Computing (SEC), and

• All taught postgraduate programmes in the Design School and the Department of Fine Art, in the Faculty of Art, Design & Architecture (FADA)

ขั้นตอนการหางานในโครงการ Postgraduate work placements at Kingston University London

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะขึ้นมาดูแล ซึ่งอยู่ในส่วนของ KU Talent team ที่จะช่วยเหลือและจัดอบรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อให้พร้อมกับการทำงานและสามารถหางานให้ได้ก่อนถึงกำหนด deadline

ทั้งนี้โครงการทำงานระหว่างเรียนปริญญาโทนี้นั้น ไม่ได้รับประกันว่านักเรียนทุก ๆ คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถได้รับงานทุกคน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมและความสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้วย
เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

มหาวิทยาลัยคิงสตัน เดินทางเพียง 30 นาทีก็ถึงใจกลางลอนดอน โอกาสหางานสูง

– ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคิงสตันนั้น อยู่ในลอนดอนโซน 5 ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที ก็ถึงใจกลางเมืองลอนดอน ทำให้มีโอกาสที่นักเรียนสามารถหางานทำได้สูง กว่าการหางานทำนอกเมืองลอนดอน

ด้านวีซ่านักเรียนที่สามารถฝึกงานและทำงานจริงระหว่างเรียนปริญญาโท

– ทางมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับพี่ ๆ I Study UK โดยจะยืนยันการเข้าร่วมโครงการนี้กับนักเรียนก่อนยื่นเรื่องของวีซ่า

– นักเรียนจะได้เอกสารจากมหาวิทยาลัย ว่าได้เข้าร่วมโครงการ ปริญญาโท 2 ปีซึ่งรวมระยะเวลาเรียน 1 ปี และทำงาน 1 ปี

– นักเรียนจะได้วีซ่าระยะยาว 2 ปี 4 เดือน โดยประมาณ

– ทั้งนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีงานที่รองรับภายในประมาณ เดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2018

– ระหว่างฝึกงาน นักเรียนยังคงลงทะเบียนเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัย Kingston โดยเสียค่าคงสถานะ £1,070 สำหรับปีการศึกษา 2017/18 ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจากค่าเรียนปริญญาโททั่วไป

– หากนักเรียนเปลี่ยนใจไม่ฝึกงานหรือทำงานภายในโครงการนี้ หรือนักเรียนไม่สามารถหางานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาของวีซ่าจะหดลงเหลือเท่ากับนักเรียนที่วีซ่ามาเรียนปริญญาโท 1 ปี

– โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานจริงในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่านักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมฝึกงาน

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ตารางการเรียนและทำงานระหว่างเรียนปริญญาโท 2 ปี – for all faculties, except Kingston Business School

September 2018–May 2019 Taught modules
May / June 2019 Deadline for you to confirm placement (exact date will be decided by Faculty)
June / July 2019–May / June 2020 Work placement (maximum 12 months)
June–September 2020 Dissertation

ตารางการเรียนและทำงานระหว่างเรียนปริญญาโท 2 ปี – for Kingston Business School

September 2018–May 2019 Taught modules
June 2019–September 2019 Dissertation/project
July 2019 Deadline for you to confirm placement (exact date to be decided by the Schools)
September/October 2019–September 2020 Work placement (maximum 12 months)

รายชื่อสาขาวิชาที่สามารถเข้าร่วม Work Placement ที่มหาวิทยาลัยคิงสตัน ได้แก่

Kingston School of Art

Kingston Business School

Faculty of Arts and Social Sciences

Faculty of Science, Engineering and Computing

 

เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

Kingston University wins Guardian University Award for teaching excellence

ค่าเรียนต่อปี 2017/2018: ปริญญาโทประมาณ £13,300 – £15,400 MBA £19,200

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้นักเรียนสมัครดังนี้
เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

Kingston University London มีทั้งหมด 4 แคมปัส
เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UKเรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UKเรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UKเรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

เรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทลอนดอนประเทศอังกฤษ Kingston University London

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @iStudyUK

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ สอบถาม Portfolio สมัครเรียนต่อ Art Fashion Architecture London Kingston University London ปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ
รายละเอียดมหาวิทยาลัย Kingston University London

เรียนต่อด้านแฟชั่นประเทศอังกฤษ หนึ่งในศูนย์กลางด้านแฟชั่นของโลก ปริญญาตรีด้านแฟชั่นอังกฤษ เรียนแฟชั่นปริญญาโทประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อ Art Fashion Architecture London Kingston University London ปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ เรียนต่อด้านแฟชั่นในลอนดอน อังกฤษ
เรียนต่อด้านแฟชั่นในลอนดอน อังกฤษ

เรียนต่อด้านแฟชั่นประเทศอังกฤษ Kingston School of Art หนึ่งในศูนย์กลางด้านแฟชั่นของโลก ปริญญาตรีด้านแฟชั่นอังกฤษ เรียนแฟชั่นปริญญาโทประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อ Art Fashion Architecture London Kingston University London ปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ เรียนต่อด้านแฟชั่นในลอนดอน อังกฤษ
เรียนต่อศิลปะมหาลัยคิงสตันในลอนดอน อังกฤษ

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ พร้อมโอกาสฝึกงาน ได้วีซ่านักเรียนยาว 2 ปี Fashion Architecture London Kingston University London ปริญญาโทพร้อมฝึกงานประเทศอังกฤษ
เรียนโทพร้อมฝึกงานวีซ่ายาว 2 ปีที่ Kingston University London

เรียนต่อ Kingston University January Intake เรียนต่อด้านแฟชั่นประเทศอังกฤษ Kingston School of Art หนึ่งในศูนย์กลางด้านแฟชั่นของโลก ปริญญาตรีด้านแฟชั่นอังกฤษ เรียนแฟชั่นปริญญาโทประเทศอังกฤษ สมัครเรียนต่อ Art Fashion Architecture London Kingston University London ปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ เรียนต่อด้านแฟชั่นในลอนดอน อังกฤษ
เรียนต่อ Kingston University January Intake

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า Kingston University London
มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th
Updated 2nd November 2018

 

British Council – Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 089-170-8699, 091-368-0409, 083-911-5456

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!