เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสทำงาน Kingston University London สำหรับนักเรียนไทย

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษพร้อมโอกาสฝึกงาน Kingston University London หลักสูตร 2 ปี

“Postgraduate work placements โครงการทำงานระหว่างเรียนปริญญาโท – Kingston University is now offering an optional two year postgraduate programme with an integrated work placement component within the programme (available for most postgraduate programmes). This option is available for both international and full-time home/EU students”

มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน(Kingston University London) เปิดโครงการ ทำงานจริง 12 เดือน ระหว่างเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในลอนดอนรายละเอียดการเรียนต่อปริญญาตรี หรือปริญญาโทในลอนดอน ณ Kingston University London

ทางมหาวิทยาลัยคิงสตันเปิดโครงการใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอังกฤษ ระหว่างเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย จากเดิมการเรียนปริญญาโทในประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเรียน 1 ปี เพิ่มเป็น หลักสูตร 2 ปี ซึ่งระยะเวลาเพิ่ม 1 ปี นั้นคือการทำงานจริงในบริษัทต่าง ๆ โดยเริ่มเปิดโครงการนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา September 2017 ซึ่งโครงการนี้เป็นทางเลือกเสริมให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนปริญญาโทกับมหาวิทยาลัย และการเรียนปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี ก็ยังเป็นทางเลือกหลักสำหรับนักเรียนอยู่ น้อง ๆ นักเรียนมีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนแบบ 1 ปี หรือ 2 ปีพร้อมฝึกงาน สำหรับรายละเอียดเรียนต่อประเทศอังกฤษที่ Kingston University London เป็นการเลือกเรียนต่ออังกฤษในลอนดอนที่ปลอดภัยและได้ความรู้มากมาย

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Postgraduate work placements มีดังนี้

• All taught business postgraduate programmes

• Journalism, English Literature, History and Creative Writing in the Faculty of Arts and Social Sciences (FASS)

• All taught MSc programmes in the Faculty of Science, Engineering and Computing (SEC), and

• All taught postgraduate programmes in the Design School and the Department of Fine Art, in the Faculty of Art, Design & Architecture (FADA)

ขั้นตอนการหางานในโครงการ Postgraduate work placements at Kingston University London

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะขึ้นมาดูแล ซึ่งอยู่ในส่วนของ KU Talent team ที่จะช่วยเหลือและจัดอบรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเพื่อให้พร้อมกับการทำงานและสามารถหางานให้ได้ก่อนถึงกำหนด deadline

ทั้งนี้โครงการทำงานระหว่างเรียนปริญญาโทนี้นั้น ไม่ได้รับประกันว่านักเรียนทุก ๆ คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถได้รับงานทุกคน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมและความสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้วย

ด้านวีซ่านักเรียนที่สามารถฝึกงานและทำงานจริงระหว่างเรียนปริญญาโท

– ทางมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับพี่ ๆ I Study UK โดยจะยืนยันการเข้าร่วมโครงการนี้กับนักเรียนก่อนยื่นเรื่องของวีซ่า

– นักเรียนจะได้เอกสารจากมหาวิทยาลัย ว่าได้เข้าร่วมโครงการ ปริญญาโท 2 ปีซึ่งรวมระยะเวลาเรียน 1 ปี และทำงาน 1 ปี

– นักเรียนจะได้วีซ่าระยะยาว 2 ปี 4 เดือน โดยประมาณ

– ทั้งนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีงานที่รองรับภายในประมาณ เดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2018

– ระหว่างฝึกงาน นักเรียนยังคงลงทะเบียนเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัย Kingston โดยเสียค่าคงสถานะ £1,070 สำหรับปีการศึกษา 2017/18 ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจากค่าเรียนปริญญาโททั่วไป

– หากนักเรียนเปลี่ยนใจไม่ฝึกงานหรือทำงานภายในโครงการนี้ หรือนักเรียนไม่สามารถหางานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาของวีซ่าจะหดลงเหลือเท่ากับนักเรียนที่วีซ่ามาเรียนปริญญาโท 1 ปี

– โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานจริงในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่านักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมฝึกงาน

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ตารางการเรียนและทำงานระหว่างเรียนปริญญาโท 2 ปี

September 2017 – May 2018: Taught modules

May / June 2018: Deadline for you to confirm placement (exact date will be decided by Faculty)

June / July 2018 – May / June 2019: Work placement (maximum 12 months)

June – September 2019: Dissertation

รายชื่อสาขาวิชาที่สามารถเข้าร่วม Work Placement ที่มหาวิทยาลัยคิงสตัน ได้แก่

•Kingston School of Art

o Architecture MArch
o Art & Design History MA
o Art & Space MA
o Art Market Appraisal (Professional Practice) MA
o Communication Design: Graphic Design MA
o Communication Design: Illustration MA
o Curating Contemporary Design MA (in partnership with the Design Museum)
o Fashion MA
o Fine Art MFA
o Historic Building Conservation MSc
o Landscape Architecture MLA
o Landscape Architecture PGDip
o Landscape & Urbanism MA
o Museum & Gallery Studies MA
o Product & Furniture Design MA
o Sustainable Design MA

•Kingston Business School

o Accounting and Finance MSc
o Banking and Finance MSc
o Creative Industries & the Creative Economy MA
o Finance MSc
o Financial and Business Management MSc
o Human Resource Management MSc
o Innovation Management & Entrepreneurship MSc
o International Business Management MSc
o International Business Management with Entrepreneurship MSc
o International Business Management with Marketing MSc
o International Business Management with Project Management MSc
o International Human Resource Management MSc
o Investment and Financial Risk Management MSc
o Logistics and Supply Chain Management MSc
o Marketing and Strategy MSc
o Marketing Communications and Advertising MSc
o Marketing & Brand Management MSc
o Master of Business Administration MBA
o Occupational and Business Psychology MSc
o Public Relations and Corporate Communications MA

•Faculty of Arts and Social Sciences

o Aesthetics and Art Theory MA
o Applied Linguistics for Language Teaching MA
o Creative Writing MA
o English Literature MA
o Journalism MA
o Magazine Journalism MA
o Media and Communication MA
o Modern European Philosophy MA
o Music Education MA
o Philosophy and Contemporary Critical Theory MA
o Psychoanalysis MA
o Publishing MA

•Faculty of Science, Engineering and Computing

o Advanced Industrial & Manufacturing Systems MSc
o Aerospace Engineering MSc
o Analytical Chemistry MSc
o Analytical Chemistry with Management Studies
o Biomedical Science (Haematology/Medical Microbiology) MSc
o Biomedical Science with Management Studies MSc
o Building Surveying MSc
o Cancer Biology MSc
o Computer Animation MA
o Embedded Systems MSc
o Embedded Systems with Management Studies MSc
o Embedded Systems (Computer Vision) MSc
o Engineering Projects & Systems Management MSc
o Environmental Management MSc
o Environmental Management (Energy) MSc
o Environmental Management (Water Resources) MSc
o Forensic Analysis MSc
o Game Development (Design) MA
o Game Development (Programming) MSc
o Geographical Information Systems & Science MSc
o Hazards & Disaster Management MSc
o IT & Strategic Innovation MSc
o Information Systems MSc
o Information Systems (Health Information Management) MSc
o Management in Construction MSc
o Management in Construction (Civil Engineering) MSc
o Mechanical Engineering MSc
o Mechatronic Systems MSc
o Network & Information Security MSc
o Network & Information Security with Management Studies MSc
o Networking & Data Communications MSc
o Networking & Data Communications with Management Studies MSc
o Pharmaceutical Analysis MSc
o Pharmaceutical Analysis with Management Studies MSc
o Pharmaceutical Science MSc
o Pharmaceutical Science with Management Studies MSc
o Quantity Surveying MSc
o Renewable Energy Engineering MSc
o Software Engineering MSc
o Software Engineering with Management Studies MSc
o Structural Design & Construction Management MSc
o Structural Design & Construction Management with Sustainability MSc
o User Experience Design MSc

เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

Kingston University wins Guardian University Award for teaching excellence

เรียนต่อปริญญาตรีโทประเทศอังกฤษ Kingston University London กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK

เรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทลอนดอนประเทศอังกฤษ Kingston University London

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: iStudyUK

เอกสารสมัครเรียนต่อปริญญาโท ตรี อังกฤษ เข้า Kingston University London มีดังนี้

1. Passport

2. Personal Statement

3. Transcript and Degree Certificate

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th
Updated 14th June 2017

British Council – Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456

Line: iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!