ต้องสอบ IELTS แบบไหนเพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษ IELTS for UKVI?

สมัครสอบ IELTS เลือกสอบแบบไหนเพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียน - Tier 4 student Visa
เลือกสอบ IELTS แบบไหนดี เพื่อเรียนต่ออังกฤษ IELTS Academic or IELTS Academic for UKVI? เพื่อสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier 4 UK student visa)
(อัพเดทล่าสุด 5 March 2020)
สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศและมีเป้าหมายแน่นอนแล้วว่าจะไปเรียนต่อที่อังกฤษ เวลาเลือกสอบ IELTS พี่แนะนำให้เลือกสอบ Academic IELTS for UKVI เลยนะคะ เพราะเวลาสอบ เราจะได้สอบที่ศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองโดย UKVI หรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียก IELTS for UKVI ว่าเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ คำว่า UKVI ย่อมาจาก UK Visas and Immigration ค่ะ ความยากง่ายของการทดสอบระหว่าง IELTS และ IELTS for UKVI จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่แบบ for UKVI จะเพิ่มการรัดกุมเรื่องการมาสอบแทนกันค่ะ ณ ปัจจุบันศูนย์สอบแบบ for UKVI จะน้อยกว่าแบบธรรมดา โดยในประเทศไทยมีศูนย์สอบ for UKVI ที่ในกรุงเทพเท่านั้นค่ะ

สมัครสอบ IELTS กับศูนย์สมัครสอบที่ได้รับการรับรองจาก British Council
ทางพี่ ๆ พบว่าน้องหลาย ๆ คนยังสับสนเรื่องการเลือกสอบ IELTS ว่าจะเป็นแบบ Academic ธรรมดา หรือเป็นแบบ for UKVI โดยน้อง ๆ บางคนยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนที่อังกฤษแน่นอนไหม และค่าสอบของ IELTS for UKVI จะสูงกว่าแบบธรรมดา ทางพี่ ๆ I Study UK ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้นะคะ (อัพเดทสุดตามวันที่เขียนข้อความนี้นะคะ)
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

1. IELTS for UKVI นั้น เป็นข้อกำหนดของรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวเนื่องกับด้านวีซ่า

IELTS for UKVI นั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถป้องกันการโกงสอบและสามารถทำให้ทางรัฐบาลอังกฤษมั่นใจในผลการสอบได้มากกว่า IELTS ทั่วไป โดยมาตรฐานของข้อสอบนั้นเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างกันคะ หากเพียงเพิ่มเติมเรื่องกล้องวงจรปิด และการมาตรการการควบคุมสอบรวมถึงข้อกำหนดการรายงานตัวในวันสอบ ระหว่างสอบตั้งแต่ต้น จนสอบเสร็จ เนื่องด้วยกฎนี้ป็นข้อกำหนดเรื่องวีซ่าของรัฐบาล จึงทำให้ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และทุกหน่วยงานต้องปฎิบัติตาม และมีผลให้ศูนย์สอบที่ได้มาตรฐานของ IELTS กับของ IELTS for UKVI นั้นต่างกันค่ะ รายชื่อศูนย์สอบในไทยขอให้ดูข้อมูลด้านล่างสุดของ โพสนี้นะคะ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบ IELTS for UKVI ในต่างประเทศได้เช่นกันค่ะ เช่นน้อง ๆที่เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือ อังกฤษ ก็สามารถสอบ IELTS for UKVI ที่ได้รับการรับรองในประเทศนั้น ๆ ได้ค่ะ โดยเวลาสอบขอให้เลือกประเภทให้ถูกต้อง และมั่นใจว่าวันที่ได้รับผลสอบ น้อง ๆ ยังอยู่ในประเทศนั้น ๆ ปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 14 วันที่เราจะได้รับใบประกาศคะแนนสอบ IELTS for UKVI ค่ะ

2. มหาวิทยาลัยอังกฤษบางแห่งอนุโลมให้ใช้ Academic IELTS

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีวิทยฐานะที่เรียกว่า Higher Education Institution หลายมหาวิทยาลัยจึงออกกฎระเบียบช่วยเหลือนักเรียนโดย อนุโลมให้นักเรียนใช้เอกสาร Academic IELTS เพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ น้อง ๆ จึงอาจเห็นคำแนะนำจากทั้ง British Council และ IDP ให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยว่าจะใช้เอกสารแบบไหน ก่อนเลือกสอบ IELTS ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ได้เพียงกรณีที่นักเรียนเข้าเรียนปริญญาตรี โท หรือเอก เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับนักเรียนที่จะสมัครเรียนเตรียมภาษา หรือ Pre-sessional English Course โดยรวมถึง Foundation ก็ไม่สามารถอนุโลมได้ ทั้งนี้น้อง ๆ ที่สมัครเรียนต่อผ่านทางพี่ ๆ I STUDY UK ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะทางพี่ ๆ มีการดูแลเอกสารให้น้อง ๆ อย่างละเอียดและมีการอัพเดทกฎตลอดเวลาค่ะ

สมัครสอบ IELTS เลือกสอบแบบไหนเพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียน Academic IELTS for UKVI

สรุป ตามระดับชั้นเรียน
การเลือกสอบ IELTS ว่าจะสมัครสอบแบบ Academic IELTS or Academic IELTS for UKVI
1. หากกำลังจะไปเรียน High School และอายุน้อยกว่า 16 หลายโรงเรียนให้สอบวัดภาษาภายในได้ ไม่ต้องสอบ IELTS
2. หากอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องขอให้เช็คเป็นกรณีไปนะคะ ขึ้นอยู่กับ School, College และ Tier 4 visa licenses ที่โรงเรียนมี
3. หากจะไปเรียน Foundation, International Year One, Pre-Master’s แนะนำให้สอบแบบ for UKVI (เพราะแบบนี้ไปได้แน่นอน บางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย อาจรับแบบ ธรรมดาได้แต่แบบ UKVI สมัครได้หลายหลายกว่า)
4. หากสมัครเรียนปริญญาตรี / โท / เอกที่ประเทศอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาสูง สามารถสมัครแบบ Academic IELTS ได้เลย
5. หากสมัครเรียนปริญญาตรี โท เอกที่ประเทศอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาไม่ถึง 6.0 ขอให้สมัครสอบแบบ Academic IELTS for UKVI
6. หากสมัครเรียนต่อประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศอังกฤษ สมัครแบบ Academic IELTS
สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการรู้ว่า Pre-sessional English Course คืออะไรและเรียนอะไรบ้าง สามารถกดดูรายละเอียดที่รูปด้านล่างเลยค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
3. น้อง ๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรอินเตอร์ บางมหาวิทยาลัยในอังกฤษอนุญาตให้ใช้ transcript แทนคะแนน IELTS ได้กับบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หรือสอบวัดภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแทน IELTS for UKVI
สำหรับน้อง ๆ ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์หรือภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีทั้งหมด และต้องการขอละเว้นการแสดงผลสอบไอเอิ้ลเพื่อเรียนต่อปริญญาโทในอังกฤษนั้น หรือต้อขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษอนุโลมให้ใช้ผล transcript แทนได้ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ที่สามารถขอไม่สอบ IELTS หรือไม่ยื่นผล IELTS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัียเป็นหลักค่ะ  ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ผลสอบวัดระดับที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดการวัดระดับแทนการสอบ IELTS โดยมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสียค่ะใช้จ่ายค่ะ ทั้งนี้หากสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะ (กดที่รูปค่ะ)

เรียนต่อโทอังกฤษไม่ใช้IELTSมียูไหนบ้าง - จบตรีอินเตอร์จากไทยไปเรียนต่อโทอังกฤษไม่ต้องสอบไอเอิ้ลมียูไหนบ้าง

ขอให้ส่ง transcript และชื่อหลักสูตรมี่ต้องการเรียนต่อมาที่ I Study UK ได้เลยนะคะ info@iStudyUK.co.th
4. Academic IELTS ที่มีผลสอบ 6.5 or 7.0 and above
สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลคะแนน Academic IELTS สูง ๆ เช่น 6.5 หรือ 7.0 ขึ้นไป ซึ่งสามารถเรียนระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ที่อังกฤษได้เลยโดยไม่ต้องเรียน pre-sessional English course และผลคะแนนของ Academic IELTS  มีอายุไม่เกิน 2 ปี ก็ไม่ต้องสอบใหม่ค่ะ ทางพี่ ๆ I Study UK จะประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยให้นะคะ ทั้งนี้แล้วแต่กฎวีซ่านักเรียนอังกฤษในขณะที่นักเรียนสมัครเรียนด้วยนะคะ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. บางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ Internal English Test แทนการสอบ IELTS

ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ผลสอบวัดระดับที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดการวัดระดับแทนการสอบ IELTS โดยมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสียค่ะใช้จ่ายค่ะ พี่ขอยกตัวอย่างของ UWE English test ค่ะ โดยเหมาะกับน้อง ๆ ที่มีคะแนนประมาณ 6.0 – 6.5 ซึ่งมั่นใจว่าภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถเรียนปริญญาตรีหรือโทได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปรับภาษาเพิ่มค่ะ (กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยนะคะ)
สมัครสอบ English Internal Test ใช้เรียนต่อ ป.โท ป.ตรี อังกฤษ ที่ UWE - Bristol - University of the West of England Bristol Robotic Lab- จบจากมหาวิทยาลัยอินเตอร์ จบจาก ABACไม่ใช้IELTSสอบ English Internal Test ของมหาวิทยาลัย UWE – Bristol – University of the West of England, UK

จากข้อมูลที่ให้ด้านบนนั้นมีข้อยกเว้นหลายประการ ขึ้นอยู่กับอายุนักเรียน ประเภทของวีซ่า หลักสูตรที่จะเรียน สถาบันที่จะเข้าเรียน CAS license แต่เพื่อความแน่นอน พี่ ๆ ขอแนะนำให้สอบแบบ IELTS Academic for UKVI จะดีที่สุดค่ะ หรือน้อง ๆ สามารถโทรมาสอบถามพี่ ๆ ที่ I Study UK ได้ทุกเมื่อนะคะ

สมัครสอบ IELTS เลือกสอบแบบไหนเพื่อเรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียน
กฎใหม่เกี่ยวกับ IELTS เพื่อสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษ 

ในการเรียนต่ออังกฤษนั้น จะต้องมีการสอบวัดระดับภาษา โดยทางการของรัฐบาลอังกฤษเรียกว่า Secure English Language Tests – SELT ซึ่งกฎปัจจุบัน IELTS Academic for UKVI เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้สมัครเรียนและสมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ได้ค่ะ ซึ่งเป็นการวัดระดับภาษาที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษว่าเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ โดยระเบียบล่าสุดได้ระบุศูนย์สอบในไทย 2 ศูนย์ดังนี้
1. British Council Bangkok <click>
2. IDP Bangkok <click>
หากน้อง ๆ ไม่แน่ใจในการสมัครสอบด้วยตนเองออนไลน์ สามารถให้ทางพี่ ๆ สมัครให้ได้นะคะ พี่ ๆ เป็นศูนย์รับสมัครสอบไอเอิ้ลของ British Council Thailand อย่างเป็นทางการค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

โดยสถานที่สอบนั้น ต้อง 3 สถานที่นี้เท่านั้น
1. TH001 The Landmark Bangkok
2. TH011 Montien Hotel
3. TH011 CP Tower
ค่าสอบปัจจุบันคือ 8,100 บาท
และศูนย์สอบในอังกฤษ-สหราชอาณาจักร์ มีดังนี้
1. IELTS for UKVI test centre at British Council, Belfast
2. IELTS for UKVI test centre at British Council, Edinburgh
3. IELTS for UKVI test centre at British Council, Cardiff
4. IELTS for UKVI test centre at British Council, Birmingham
5. IELTS for UKVI test centre at British Council, Manchester
6. IELTS for UKVI test centre at British Council, London North
7. IELTS for UKVI test centre at British Council, London Central
8. IELTS for UKVI test centre at British Council, London West
9. IELTS for UKVI test centre at British Council, Chelmsford
10. IELTS for UKVI test centre at British Council, Portsmouth
ค่าสอบ IELTS for UKVI 200 ปอน์ด

ขณะนี้ทั้งทางรัฐบาลอังกฤษและศูนย์สอบทั้ง IELTS by British Coucil และ IDP นั้น มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ขอให้น้อง ๆ และผู้ปกครองอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อที่อังกฤษแน่ ๆ เวลาสมัครสอบวัดระดับภาษา ควรเลือกแบบ IELTS Academic for UK Visas and Immigration (IELTS Academic for UKVI) เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของรัฐบาลอังกฤษในการอนุมัติให้การสอบวัดระดับภาษาแบบนี้เท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อสมัครวีซ่า Tier 4 ได้ โดยต้องสอบ ณ ศูนย์สอบที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น แต่ละศูนย์สอบจะมีรหัสเฉพาะ โดยทางรัฐบาลมีการอัพเดทรายละเอียดตลอดเวลา ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลก่อนทำการจองสอบ

3. สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการสอบ Academic IELTS ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น for UKVI นั้น บางมหาวิทยาลัยรับเอกสารนี้เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรหลัก ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าจะมีการปรับกฎเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลอังกฤษหรือไม่ โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่สามารถรับเอกสาร IELTS Academic ที่ไม่ใช่ IELTS Academic for UKVI เพื่อนจะเข้าเรียนภาษาก่อนเรียนต่ออังกฤษ หรือ pre-sessional english course ได้ โดยเบื้องต้นทางศูนย์แนะแนว I Study UK ได้สอบถามกับหลายมหาวิทยาลัยและส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ทำการสอบแบบ IELTS Academic for UKVI เพื่อให้แน่นอนว่านักเรียนสามารถสมัครวีซ่า Tier 4 ได้โดยไม่มีปัญหา

ราคาค่าสอบ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
1. ในประเทศไทย Academic IELTS for UK Visas and Immigration THB 8,8002.  ค่าสอบแบบ Academic IELTS THB 6,900
ปล. ในประเทศอังกฤษ Academic IELTS for UKVI (UK Visas and Immigration) GBP 200 & Academic IELTS GBP 165

หากน้อง ๆ ต้องการให้ทางพี่ ๆ I STUDY UK สมัครสอบไอเอิ้ลของ British Council ให้ สามารถติดต่อพี่ ๆ ได้นะคะ
สมัครสอบ Academic IELTS for UKVI ต้องทำอย่างไร สมัครสอบ Academic IELTS for UKVI เพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษกับ iStudyUK ติดต่อ Line: @IStudyUK - High Quality Education Agent from Thailand

I Study UK : We focus only UK
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เอกสารสมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีดังนี้
1. Passport
2. Personal Statement
3. School Report or Transcript and Degree Certificate
4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)
5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

updated on 5 March 2020

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์      เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”