fbpx

UK Visa Application Centre is Moving to New Location

news-project-2-1

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรย้ายที่ทำการวันที่ 31 มีนาคม 57 เป็นต้นไป – บทความข่าว – GOV.UKnews-project-2

ที่ทำการใหม่

ตึกสำนักงานเทรนดี้ ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โดยในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมและวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะปิดทำการ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือขอรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ สำหรับศูนย์ข้อมูลวีซ่า ศูนย์กลางการบริการข้อมูลวีซ่าแห่งใหม่ ( A new global contact centre) จะเปิดให้บริการเพื่อตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เช่นกัน โดยจะให้บริการครอบคลุมการตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมถึงการบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ตอบคำถามทางโทรศัพท์ เว็บแชต และทางอีเมล์ สำหรับเบอร์โทรศัพท์ใหม่จะประกาศให้ทราบเมื่อเริ่มให้บริการ ในระหว่างนี้ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าปัจจุบันของเราได้ตามปกติ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและเปิดศูนย์กลางการบริการข้อมูลวีซ่ามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Map of UK Visa Application Centre New Location (PDF127กิโลไบต์1 page)

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและวิธีการสมัครขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

error: Content is protected !!