แปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
Translation from Thai to English for UK visa
ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษหรือไม่

Translation Thai to English for VISA purpose
คำถามยอดฮิต “ต้องใช้เอกสารแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าหรือไม่”

ในอดีตการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้น หลาย ๆ คนสามารถแปลด้วยตนเองและเซ็นต์รับรองเองได้ ซึ่งทางสถานฑูตอังกฤษในประเทศไทย ดูเอกสารแปลรายการที่สำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้สมัครวีซ่า แต่ในปัจจุบัน เอกสารแปลสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทางสถานฑูตสามารถนำมาใช้ในการปฎิเสธวีซ่าได้ โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน!!! ทางพี่ ๆ iStudyUK จึงขอแนะนำให้นำเอกสารสำคัญซึ่งใช้ในการประกอบเพื่อยื่นวีซ่าทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวไปแปลที่ศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานตรงตามกฎเกณฑ์ของสถานฑูตอังกฤษ (ซึ่งสามารถใช้ในการยื่นวีซ่าของประเทศอื่น ๆ ด้วย)

ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษทุกครั้ง

ภาพนี้แจ้งสาเหตุหลัก ๆ ที่นักเรียนถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ อัพเดท 29 Aug 2017

“เอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและมีผลกับการขอวีซ่า จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ” โดยเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แปลในการยื่นวีซ่า ต่าง ๆ มีดังนี้
1. ใบแปลใบเกิด
2. ใบแปลใบเปลี่ยนชื่อ
3. ใบแปลใบเปลี่ยนนามสกุล
4. ใบแปลใบตั้งนามสกุลใหม่
5. ใบแปลใบสมรส
6. ใบแปลบัตรประชาชน (วีซ่าประเทศอังกฤษ ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแปลบัตรประชาชน แต่วีซ่าเช้งเก้นบางประเทศต้องใช้ค่ะ)
7. ใบแปลทะเบียนบ้าน (หากมีการเกี่ยวโยงกับคน sponsor เงินค่ะ)
8. ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท (สามารถแปลเฉพาะ 2 หน้าแรกที่เกี่ยวข้องค่ะ)

ทางพี่ ๆ ทีมงานศูนย์แนะแนวมีศูนย์แปลที่ได้รับมาตรฐานตามกฎวีซ่าเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ที่มีเอกสารที่ต้องแปล โดยน้อง ๆ ส่งภาพเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ มาทางไลน์ได้เลยนะคะ ติดต่อสดวกทุกขั้นตอน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ เช่น ชื่อนักเรียนต้องสะกดตามพาสปอร์ต ชื่อคุณพ่อคุณแม่ สะกดตรงตามเอกสารที่แนบ หากบัตรประชาชนและพาสปอร์ตของคุณพ่อคุณแม่สะกดต่างกัน ต้องเลือกตัวสะกดตามเอกสารที่แนบประกอบ ในการยื่นวีซ่า ฯลฯ)

กรณีนักเรียนรับรองรายได้ตอนเองใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบแปลใบเกิดค่ะ ดังนั้นเราจะใช้แปลเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ระยะเวลาในการแปล 5 วันทำการ ค่าเอกสารปกติหน้าละ 300 บาท ยกเว้น ใบเกิดและหน้าแรกของหนังสือรับรองบริษัทที่ค่าแปลจะหน้าละ 350 บาท ทั้งนี้ยกเว้นใบแปลที่ต้องให้กระทรวงรับรอง ทางศูนย์แปลจะคิดค่าใช้จ่ายแตกต่างไปแล้วแต่ความรีบด่วนนะคะ แต่สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าประเทศอังกฤษทั่วไป ใบแปลจากศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานก็เพียงพอค่ะไม่ต้องนำไปรับรองที่กระทรวง

เอกสารแปลสามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของเอกสาร แปลครั้งเดียวเก็บเอกสารดี ๆ สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ยื่นวีซ่า

พี่ ๆ และทีมงาน iStudyUK ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีโอกาสอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษที่สถานฑูตอังกฤษในกรุงเทพ อย่างสม่ำเสมอนะคะ พี่ ๆ อัพเดทข่าวและกฎวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษตลอดค่ะ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 student visa Thailand ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคนดูแลทุกขั้นตอน ติดต่อ พี่ ๆ iStudyUK ได้ตลอดเลยค่ะ ยินดีดูแลกันจนสำเร็จการศึกษาค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

updated on 29th November 2017

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์      เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”