ต้องแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
Translation from Thai to English for UK visa
ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษหรือไม่

Translation Thai to English for VISA purpose
คำถามยอดฮิต “ต้องใช้เอกสารแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าหรือไม่”
ล่าสุดในการประชุมอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอังกฤษ ทางสถานฑูตแนะนำว่าเอกสารใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวข้องแนะนำให้แปลนะคะ คนพิจารณาวีซ่าอังกฤษ ไม่ใช่คนไทยค่ะ แนะนำให้ยื่นเอกสารที่เป็นภาษาไทยควบคู่กับใบแปล
Updated on 8th February 2022

หมายเหตุ
ในอดีตการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้น หลาย ๆ คนสามารถแปลด้วยตนเองและเซ็นต์รับรองเองได้ ซึ่งทางสถานฑูตอังกฤษในประเทศไทย ดูเอกสารแปลรายการที่สำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้สมัครวีซ่า แต่ในปัจจุบัน เอกสารแปลสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทางสถานฑูตสามารถนำมาใช้ในการปฎิเสธวีซ่าได้ โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน!!! ทางพี่ ๆ iStudyUK จึงขอแนะนำให้นำเอกสารสำคัญซึ่งใช้ในการประกอบเพื่อยื่นวีซ่าทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวไปแปลที่ศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานตรงตามกฎเกณฑ์ของสถานฑูตอังกฤษ (ซึ่งสามารถใช้ในการยื่นวีซ่าของประเทศอื่น ๆ ด้วย)

ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษทุกครั้ง

ภาพนี้แจ้งสาเหตุหลัก ๆ ที่นักเรียนถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ข้อมูลจากสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระหว่างการอบรมวีซ่านักเรียนอังกฤษ UK Student Visa ให้กับเอเยนต์แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

“เอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและมีผลกับการขอวีซ่า จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ” โดยเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แปลในการยื่นวีซ่า ต่าง ๆ มีดังนี้
1. ใบแปลใบเกิด – ค่าแปล 350 บาท
2. ใบแปลใบเปลี่ยนชื่อ – ค่าแปล 300 บาท
3. ใบแปลใบเปลี่ยนนามสกุล – ค่าแปล 300 บาท
4. ใบแปลใบตั้งนามสกุลใหม่ – ค่าแปล 300 บาท
5. ใบแปลใบสมรส – ค่าแปล 300 บาท
6. ใบแปลบัตรประชาชน (วีซ่าประเทศอังกฤษ ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแปลบัตรประชาชน แต่วีซ่าเช้งเก้นและบางประเทศต้องใช้ค่ะ)
7. ใบแปลทะเบียนบ้าน – ค่าแปล 300 บาท
8. ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท (สามารถแปลเฉพาะ 2 หน้าแรกที่เกี่ยวข้องค่ะ)  – ค่าแปลใบแรก 350 บาท หน้าต่อไป 300 บาท
9. ใบแปลโฉนด(ในบางกรณี)
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางพี่ ๆ ทีมงานศูนย์แนะแนวได้ใช้บริการของศูนย์แปลที่ได้รับมาตรฐานตามกฎวีซ่าเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ที่มีเอกสารที่ต้องการแปลเอกสาร โดยน้อง ๆ ส่งภาพเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ มาทางไลน์ได้เลยนะคะ ติดต่อสดวกทุกขั้นตอน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ เช่น ชื่อนักเรียนต้องสะกดตามพาสปอร์ต ชื่อคุณพ่อคุณแม่ สะกดตรงตามเอกสารที่แนบ หากบัตรประชาชนและพาสปอร์ตของคุณพ่อคุณแม่สะกดต่างกัน ต้องเลือกตัวสะกดตามเอกสารที่แนบประกอบ ในการยื่นวีซ่า ฯลฯ) พี่ ๆ ดูแลน้อง ๆ ที่สมัครเรียนกับพี่ ๆ ในทุกขั้นตอนเลยจ้า

กรณีนักเรียนรับรองรายได้ตอนเองใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใบแปลใบเกิดค่ะ ดังนั้นเราจะใช้แปลเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ระยะเวลาในการแปลโดยปกติจะ 3-5 วันทำการ ค่าเอกสารปกติหน้าละ 300 บาท ยกเว้น ใบเกิดและหน้าแรกของหนังสือรับรองบริษัทที่ค่าแปลจะหน้าละ 350 บาท ส่วนค่าแปลโฉนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นใบแปลที่ต้องให้กระทรวงรับรอง ทางศูนย์แปลจะคิดค่าใช้จ่ายแตกต่างไปแล้วแต่ความรีบด่วนนะคะ แต่สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าประเทศอังกฤษทั่วไป ใบแปลจากศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานก็เพียงพอค่ะไม่ต้องนำไปรับรองที่กระทรวง

ข้อควรระวัง มีน้องที่ส่งแปลทางเว็บออนไลน์และเค้าส่งเป็นไฟล์มาให้ปริ้นและยื่นวีซ่า แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ นักเรียนที่พี่ ๆ ดูแล หากใช้บริการแปลที่ไม่ได้มารตฐาน พี่จะแนะนำให้แปลใหม่ทุกคนค่ะ เพราะเอกสารแปลนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นักเรียนถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียน Student Visa เลยนะคะ ทางพี่ดูแลเฉพาะวีซ่านักเรียนอังกฤษ ดังนั้นข้อมูลถูกต้องและอัพเดทเสมอค่ะ

เอกสารแปลสามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของเอกสาร แปลครั้งเดียวเก็บเอกสารดี ๆ สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ยื่นวีซ่า

ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

พี่ ๆ และทีมงาน iStudyUK ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีโอกาสอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษที่สถานฑูตอังกฤษในกรุงเทพ อย่างสม่ำเสมอนะคะ พี่ ๆ อัพเดทข่าวและกฎวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษตลอดค่ะ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 student visa Thailand ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคนดูแลทุกขั้นตอน ติดต่อ พี่ ๆ iStudyUK ได้ตลอดเลยค่ะ ยินดีดูแลกันจนสำเร็จการศึกษาค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

updated on  8th February 2022

British Council – Certificate for Agent
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - สมัครเรียนต่ออังกฤษ เอเยนซี่น่าเชื่อถือ

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 089-170-8699,091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”