ต้องแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
Translation from Thai to English for UK visa
ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษหรือไม่

Translation Thai to English for VISA purpose
คำถามยอดฮิต “ต้องใช้เอกสารแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าหรือไม่”
ล่าสุดในการประชุมอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอังกฤษ ทางสถานฑูตแนะนำว่าเอกสารใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวข้องแนะนำให้แปลนะคะ คนพิจารณาวีซ่าอังกฤษ ไม่ใช่คนไทยค่ะ แนะนำให้ยื่นเอกสารที่เป็นภาษาไทยควบคู่กับใบแปล
Updated on 3rd July 2023

  • เอกสารจากเขต สามารถขอเป็นภาษาอังกฤษใช้ยื่นวีซ่าได้ค่ะ
  • เอกสารอื่น ๆ ที่บางเขตไม่มีภาษาอังกฤษ ทางพี่มีบริการแปล ค่าแปลตั้งแต่ 300-450 บาทต่อหน้านะคะ (ยกเว้นเอกสารเฉพาะและเอกสารโฉนดราคาจะต่างไปค่ะ) ใช้เวลา 3-5 วันทำการนะคะ สามารถส่งทาง แกร๊บ เรียกเก็บเงินปลายทางได้ค่ะ หรือ EMS 50 บาทจ้า
  • ทาง VFS มีบริการแปลเอกสารนะคะ ในเว็บ VFS แจ้งว่าหน้าละ 450 บาทค่ะ ลองติดต่อ VFS ได้ค่ะ

หมายเหตุ
ในอดีตการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้น หลาย ๆ คนสามารถแปลด้วยตนเองและเซ็นต์รับรองเองได้ ซึ่งทางสถานฑูตอังกฤษในประเทศไทย ดูเอกสารแปลรายการที่สำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้สมัครวีซ่า แต่ในปัจจุบัน เอกสารแปลสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทางสถานฑูตสามารถนำมาใช้ในการปฎิเสธวีซ่าได้ โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน!!! ทางพี่ ๆ iStudyUK จึงขอแนะนำให้นำเอกสารสำคัญซึ่งใช้ในการประกอบเพื่อยื่นวีซ่าทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวไปแปลที่ศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานตรงตามกฎเกณฑ์ของสถานฑูตอังกฤษ (ซึ่งสามารถใช้ในการยื่นวีซ่าของประเทศอื่น ๆ ด้วย)

ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ต้องใช้เอกสารแปลไทยเป็นอังกฤษทุกครั้ง

ภาพนี้แจ้งสาเหตุหลัก ๆ ที่นักเรียนถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ข้อมูลจากสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระหว่างการอบรมวีซ่านักเรียนอังกฤษ UK Student Visa ให้กับเอเยนต์แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

“เอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและมีผลกับการขอวีซ่า จำเป็นต้องแปลเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ” โดยเบื้องต้นสามารถขอคัดสำเนาเอกสารภาษาอังกฤษจากเขตหรืออำเภอที่ท่านอยู่อาศัย ทั้งนี้นักเรียนหรือผู้ปกครองบางท่านอาจมีเอกสารเก่ากว่าที่ทางเขตหรืออำเภอสามารถคัดสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ และต้องการแปลเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แปลในการยื่นวีซ่า ต่าง ๆ มีดังนี้
1. ใบแปลใบเกิด – ค่าแปล 450 บาท
2. ใบแปลใบเปลี่ยนชื่อ – ค่าแปล 400 บาท
3. ใบแปลใบเปลี่ยนนามสกุล – ค่าแปล 400 บาท
4. ใบแปลใบตั้งนามสกุลใหม่ – ค่าแปล 400 บาท
5. ใบแปลใบสมรส – ค่าแปล 300 บาท
6. ใบแปลบัตรประชาชน (วีซ่าประเทศอังกฤษ ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแปลบัตรประชาชน แต่วีซ่าเช้งเก้นและบางประเทศต้องใช้ค่ะ) – ค่าแปล 300 บาท
7. ใบแปลทะเบียนบ้าน – ค่าแปล 400 บาท
8. ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท (สามารถแปลเฉพาะ 2 หน้าแรกที่เกี่ยวข้องค่ะ)  – ค่าแปลใบแรก 500 บาท หน้าต่อไป 300-400 บาท
9. ใบแปลจดทะเบียนพาณิชย์ – ค่าแปล 400 บาท
10. ใบแปลโฉนดที่ดิน (ในบางกรณี)
11. ใบรับรองเงินเดือน แล้วแต่เนื้อหาว่าเยอะไหม ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
12. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 400
13. ใบรับรองคุณวุฒิ 350
14. บัตรข้าราชการคุณ 300
15. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ส่งเอกสารที่ต้องการแปลเพื่อประเมินค่าแปลค่ะ

โดยสามารถขอให้ทางเราส่งไฟล์ pdf ทางไลน์ได้ก่อนส่งเอกสารตัวจริงค่ะ (ต้องแจ้งให้ทราบก่อนส่งเอกสารนะคะ) ค่าส่งเอกสาร 50 บาท

ทางพี่ ๆ ทีมงานศูนย์แนะแนวได้ใช้บริการของศูนย์แปลของเพื่อนที่สนิทกัน ที่ได้รับมาตรฐานตามกฎวีซ่าเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ที่มีเอกสารที่ต้องการแปลเอกสาร โดยน้อง ๆ ส่งภาพเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ มาทางไลน์ได้เลยนะคะ ติดต่อสดวกทุกขั้นตอน (ตัวสะกดภาษาอังกฤษบังคับ เช่น ชื่อนักเรียนต้องสะกดตามพาสปอร์ต ชื่อคุณพ่อคุณแม่ สะกดตรงตามเอกสารที่แนบ หากบัตรประชาชนและพาสปอร์ตของคุณพ่อคุณแม่สะกดต่างกัน ต้องเลือกตัวสะกดตามเอกสารที่แนบประกอบ ในการยื่นวีซ่า ฯลฯ) ค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ระยะเวลาในการแปลโดยปกติจะ 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ยกเว้นใบแปลที่ต้องให้กระทรวงรับรอง ทางศูนย์แปลจะคิดค่าใช้จ่ายแตกต่างไปแล้วแต่ความรีบด่วนนะคะ แต่สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าประเทศอังกฤษทั่วไป ใบแปลจากศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานก็เพียงพอค่ะไม่ต้องนำไปรับรองที่กระทรวง (ยกเว้นวีซ่าบางชนิดที่อาจจะต้องของใบรับรองที่กระทรวงนะคะ)

ข้อควรระวัง มีน้องที่ส่งแปลทางเว็บออนไลน์และเค้าส่งเป็นไฟล์มาให้ปริ้นและยื่นวีซ่า แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ นักเรียนที่พี่ ๆ ดูแล หากใช้บริการแปลที่ไม่ได้มารตฐาน พี่จะแนะนำให้แปลใหม่ทุกคนค่ะ เพราะเอกสารแปลนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นักเรียนถูกปฎิเสธวีซ่านักเรียน Student Visa เลยนะคะ ทางพี่ดูแลเฉพาะวีซ่านักเรียนอังกฤษ ดังนั้นข้อมูลถูกต้องและอัพเดทเสมอค่ะ

ปัจจุบันประเทศอังกฤษอนุญาตให้ใช้เอกสารแปลที่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของเอกสาร แปลครั้งเดียวเก็บเอกสารดี ๆ สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ยื่นวีซ่า

ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

พี่ ๆ และทีมงาน iStudyUK ศูนย์แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีโอกาสอัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษที่สถานฑูตอังกฤษในกรุงเทพ อย่างสม่ำเสมอนะคะ พี่ ๆ อัพเดทข่าวและกฎวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษตลอดค่ะ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 student visa Thailand ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคนดูแลทุกขั้นตอน ติดต่อ พี่ ๆ iStudyUK ได้ตลอดเลยค่ะ ยินดีดูแลกันจนสำเร็จการศึกษาค่ะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

updated on  25th September 2023

British Council – Certificate for Agent
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - สมัครเรียนต่ออังกฤษ เอเยนซี่น่าเชื่อถือ

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 1 Central world ฝั่ง Groove – BTS ChidLom 

โทร 089-170-8699, 092-541-9291, 091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”