ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

MATHEMATIC

  ทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจสาขา MATHEMATIC   ทุนละ 1,000-5,000 ปอนด์จำนวน 1-4 ทุน n MSc in Mathematic and Finance, University of Essex 2013/2014  n Dowden Scholarship – International Students (£ 1,000 - £ 5,000) ทุนนี้ชื่อว่า Dowden Scholarship โดยตั้งชื่อตาม Prof.John Dowden ผู้ซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของมหาวิทยาลัยในปี 1964 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง the Emeritus Professor of Applied Mathematics และต้องการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยทุนนี้อาจจะให้คน …
error: Content is protected !!