ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

Thailand Brand Ambassador, York St John University

Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 บทสัมภาษณ์ น้องเพ้นท์ ฐิติพร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับทุนเรียนปริญญาโท 1 ปีเต็ม “ Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 ” น้องเพ้นท์เป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการสมัครชิงทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจาก …
error: Content is protected !!