ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

UKvisa Online Payment for Thailand

UKvisa Online Payment to become mandatory for Thailand in 16 December 2013 ทางสถานฑูตอังกฤษได้ประกาศว่า ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2556 นี้ ผู้สมัครวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร หรือ วีซ่าอังกฤษทุกประเภท จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าทางออนไลน์ โดยบัตรเดรบิต หรือ เครดิต ชนิด Visa หรือ MasterCard ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครวีซ่าออนไลน์ ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุกคน …
error: Content is protected !!