fbpx

Summer-camp-2014-uk

Summer Camp 2014 in UK

โครงการ Summer Camp 2014 in UK สำหรับนักเรียนอายุ 8-17 ปี

Summer Camp 2014 in UK

          โครงการซัมเมอร์เรียนภาษาอังกฤษเข้าค่ายฤดูร้อน ประจำ ปี 2014 เป็นโครงการที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยจะมีผู้ดูแล หรือ Group Leader ที่เป็นชาวอังกฤษโดยตรงที่จะคอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดการเรียน เล่น เที่ยวกับเพื่อนนานาชาติ และได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะได้ทัศนศึกษาที่แหล่งท่องเที่ยวนอกโรงเรียนทุกสัปดาห์

Summer Camp 2014 in UKSummer Camp 2014 in UK

         โครงการซัมเมอร์เรียนภาษาอังกฤษ (Summer Camp) จัดขึ้นสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 8 -17 ปี ที่ Buckswood School โรงเรียนประจำสหศึกษานานาชาติชั้นนำ ตั้งอยู่ที่เมืองเฮสติ้งส์ (Hasting) ประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะได้พักอยู่ภายในโรงเรียน ปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีพี่เลี้ยงคนไทยคอยดูแลตลอดทริปการเรียนและการเดินทาง

Summer Camp 2014 in UK        Summer Camp 2014 in UK

         Buckswood School มีเนื้อที่ประมาณ 43 เอเคอร์ หรือ 108 ไร่ ซึ่งรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ และธรรมชาติที่สวยงาม มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬาหลากหลายชนิด โดยผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมดังกล่าวและได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับนักเรียนจากต่างประเทศนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่คุ้มค่า ให้นักเรียนได้เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเต็มที่พร้อมนำกลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ดังคำกล่าวว่า…

Summer Camp 2014 in UK

Summer Camp 2014 in UK    Summer Camp 2014 in UK

Summer Camp 2014 in UK     Summer Camp 2014 in UK

เกี่ยวกับเมือง Hasting

         Buckswood School ตั้งอยู่ที่เมืองเฮสติ้งส์ เป็นเมืองตากอากาศทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ อยู่ในแคว้น East Sussex ใกล้ชายฝั่งทะเล เงียบสงบ และปลอดภัย เมืองเฮสติ้งส์นั้นเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ มีวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวอังกฤษตามหัวเมืองในชนบท มีทัศนียภาพสวยงาม น่าประทับใจ ภายในเมืองมีสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ แกเลอรี่ อยู่ห่างจากลอนดอน เพียง 80 กม. เดินทางสะดวกสบายทั้งทางรถไฟ และรถยนต์

เกี่ยวกับ Buckswood School

Summer Camp 2014 in UK  Summer Camp 2014 in UK

Summer Camp 2014 in UK  Summer Camp 2014 in UK

         Buckswood School เป็นโรงเรียนประจำสหศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน OFSTED ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ มีความเห็นว่า Buckswood School เป็นสถาบันการศึกษาของเยาวชนในประเทศอังกฤษที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านการพัฒนา และทางด้านการเรียน การศึกษา รวมทั้งด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จแห่งหนึ่ง

จากสถิติของนักเรียน Buckswood School สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอังกฤษได้ เช่น LSE, UCL, Oxford Brooks รวมทั้งมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Cambridge ด้วย

         ในปี 2013 มีจำนวนนักเรียน 95% สอบผ่าน Trinity College Exam และผลการสอบ IELTS มีคะแนนเฉลี่ย 6.5 – 8.5

Summer Camp 2014 in UK  Summer Camp 2014 in UK  Summer Camp 2014 in UK

         โครงการซัมเมอร์ที่อังกฤษ 2014 นี้จัดโดย Buckswood School และ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ I Study UK ด้วยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักร รวมทั้งประสบการณ์ด้านการเรียน การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษเป็นเวลานานหลายปี เรามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาให้เด็กไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต และนำกลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

Summer Camp 2014 in UK

          Buckswood School ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานในอังกฤษ ซึ่งรวมถึง British Council, Trinity College London และ Young Learners English UK

Summer Camp 2014 in UK Summer Camp 2014 in UK  Summer Camp 2014 in UK

รายละเอียดของโปรแกรมซัมเมอร์เรียนภาษาอังกฤษ Summer Camp 2014 in UK พร้อมกิจกรรม และทัศนศึกษา

Summer Camp 2014 in UK เรียนภาษาอังกฤษรวม 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Summer Camp 2014 in UK จัดแบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนโดยมีขนาดไม่เกิน 15 คนต่อหนึ่งห้องเรียน

Summer Camp 2014 in UK พร้อมสื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Summer Camp 2014 in UK สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่สร้างความสนุกสนาน ให้นักเรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษ

Summer Camp 2014 in UK กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

Summer Camp 2014 in UKเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งกีฬาต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น House decoration and horse flag design , Super Sport , Australian BBQ , Campfire , The BOSS World Cup ,Buckswood’s Got Talent เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนต่างชาติได้ทำความรู้จักกัน สร้างมิตรภาพ และความประทับใจการใช้ชีวิตนักเรียนในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา

Summer Camp 2014 in UKโปรแกรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน 2 วันเต็มต่อสัปดาห์ และ ครึ่งวันบ่าย อีก 3 วันต่อสัปดาห์ ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความสวยงามและน่าอยู่ของเมือง เรียนรู้วัฒนธรรมชาวอังกฤษ เช่น นำเที่ยว Brighton Beach, The Royal Pavilion and The Lanes, Christ Church College home of Harry Potter!

Summer Camp 2014 in UK Summer Camp 2014 in UK

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมกับปรับตัวในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆจากต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสริมสร้างแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไปทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวนักเรียนเองในอนาคต

ขั้นตอนการสมัคร : โครงการ Summer Camp 2014 in UK

กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

ตัวอย่างตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ : โครงการ Summer Camp 2014 in UK

Summer Camp 2014 in UK

Summer Camp 2014 in UK

ค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม : โครงการ Summer Camp 2014 in UK

Programme A :

Camp 3 สัปดาห์ : 30 มีนาคม – 19 เมษายน 2014 : 192,900 baht/student

Programme B :

Camp 2 สัปดาห์ : 6 – 19 เมษายน 2014 : 159,900 baht/student

* ด่วน! รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัครและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เท่านั้น

ราคานี้รวม

Summer Camp 2014 in UK ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับชั้นประหยัด

Summer Camp 2014 in UK ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Summer Camp 2014 in UK ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม

Summer Camp 2014 in UK ค่าที่พักในโรงเรียน(นักเรียน 2 คนต่อ 1 ห้องนอน) และค่าซักเสื้อผ้า

Summer Camp 2014 in UK ค่าอาหารครบ 3 มื้อ

Summer Camp 2014 in UK ค่าภาษีสนามบิน / ค่ารถรับ ส่งสนามบินและค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

Summer Camp 2014 in UK ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ

Summer Camp 2014 in UK ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันคนละ 1,000,000 บาท

Summer Camp 2014 in UK การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง พร้อมรับของที่ระลึกจาก I Study UK

Summer Camp 2014 in UK พิเศษ!!! ฟรี ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ประเทศอังกฤษ พร้อมค่าโทร มูลค่า 5 ปอนด์

Summer Camp 2014 in UK มี Group Leader คนไทยดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

>ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ I Study UK ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนกรณียกเลิกการเดินทางทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนผู้ร่วมโครงการเป็นสำคัญ ขอให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ไอ สตั๊ดดี้ ยูเค

Zen @ Central World, ชั้น 12

โทร. 02-697-9064, 083-911-5456, 081-278-6385, 091-368-0409, 089-170-8699

E : info@istudyuk.co.th

Line : iStudyUK

Summer Camp 2014 in UK

error: Content is protected !!