fbpx

Study UK INTO Newcastle University

into-ncl_logo

 

Study UK : INTO Newcastle University

ncl_newcastle_quayside_1014

Newcastle University เลือกความหลากหลายของโปรแกรมวิชาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรของเราช่วยให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนใน Newcastle University และปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตและการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

3 เหตุผลที่นักเรียนเลือกINTO Newcastle University

 1. INTO Newcastle University จัดอยู่ในอันดับที่ 22 ในสหราชอาณาจักร (Sunday Times University Guide 2015)
 2. อัตราความพึงพอใจ 90% จากนักศึกษาต่างชาติ(International Student Barometer 2014)
 3. อันดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยที่มีการจ้างงาน (The Complete คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย 2016)

016_IMP_NCL_LOC

Newcastle University ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2377 ในฐานะวิทยาลัยแพทย์ขนาดเล็ก ๆ ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2394 เกิดความขัดแย้งในหมู่อาจารย์จนต้องแยกเป็นสองสถาบัน คือ วิทยาลัยแพทย์นิวคาสเซิล (Newcastle College of Medicine) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศาสตร์ปฏิบัตินิวคาสเซิลอะพอนไทน์ (Newcastle upon Tyne College of Medicine and Practical Science)

จากนั้นในปีต่อมา วิทยาลัยแพทย์นิวคาสเซิล ได้สมทบกับมหาวิทยาลัยเดอแรม และให้ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2399 หนึ่งปีให้หลังจากนั้นวิทยาลัยทั้งสองรวมตัวกันเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดอแรม ณ นิวคาสเซิล

ต่อมาในปี พ.ศ.2414 มหาวิทยาลัยเดอแรม วิทยาเขตนิวคาสเซิล (ส่วนงานในขณะนั้น) ได้ขยายสถานที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ตั้งในใจกลางเมืองนิวคาสเซิล ทำการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และธรณีวิทยาเพื่อรองรับการทำเหมืองแร่ คณะวิชาดังกล่าวต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์กายภาพในปี พ.ศ.2426 คณะทั้งสองดำเนินกิจการมาได้ด้วยดีภายใต้การบริหารเดียวกัน วิทยาเขตนิวคาสเซิลของมหาวิทยาลัยเดอแรมเจริญก้าวหน้าตามลำดับจนสามารถสอนด้านแพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ครบเมื่อ พ.ศ. 2461 ในที่สุดมหาวิทยาลัยเดอแรมบริหารงานไม่คล่องตัว จนต้องให้มีพระราชบัญญัติแยกสองสถาบันออกจากกัน โดยวิทยาเขตเดอแรมยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเดอแรมต่อไป ส่วนวิทยาเขตนิวคาสเซิล ได้เป็นมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลอะพอนไทน์

Newcastle University มีวิทยาเขตหลักที่ย่านเฮย์มาร์เก็ต ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองนิวคาสเซิล Newcastle University ตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะลีซพาร์ก (Leazes Park) สวนสาธารณะทาวน์มัวร์ (Town Moor) และมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ภายใน Newcastle University ประกอบด้วยอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาทิ อาคารอาร์มสตรอง ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2431 ด้วยเงิน 18,000 ปอนด์ทองคำ

ต่อมา Newcastle University ได้มีการต่อเติมสร้างหอจูบิลี ซึ่งเสร็จในปี พ.ศ. 2437 เพื่อเป็นอนุสรณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อปี พ.ศ. 2430 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2449  Newcastle University ได้มีการต่อเติมทางเข้าด้านตะวันตกเฉียงเหนือจนสำเร็จ อาคารทั้งหลังทำพิธีเปิดโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ด  ภายในอาคาร ประกอบด้วยโถงคิงส์ (King’s Hall) ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อเช่นนั้น โถงดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมอบปริญญาบัตร ด้านข้างอาคารเป็นลานอนุสรณ์สำหรับคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาซึ่งต้องสูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง

นอกเหนือจากที่ตั้งในเมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์แล้ว Newcastle University ยังได้ขยายศูนย์วิทยบริการไปที่ประเทศสิงคโปร์และเปิดคณะแพทยศาสตร์ที่ประเทศมาเลเซีย

Newcastle University ประกอบด้วยคณะวิชา (faculty) จำนวน 3 คณะและแยกสาขาวิชา ดังนี้

Faculty of Humanities and Social Science คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • School of Architecture, Planning and Landscape ภาควิชาสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม
 • School of Arts and Cultures ภาควิชาศิลปวัฒนธรรม
 • Newcastle University Business School ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • Combined Honours Centre ศูนย์รวมปริญญาบัณฑิตหลักสูตรสี่ปี School of
 • Education, Communication and Language Sciences ภาควิชาศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และภาษาศาสตร์
 • School of English Literature, Language and Linguistics ภาควิชาวรรณคติ ภาษา และภาษาศาสตร์อังกฤษ
 • School of Geography, Politics and Sociology ภาควิชาภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา
 • School of History, Classics and Archaeology ภาควิชาประวัติศาสตร์ โบราณศึกษา และโบราณคดี
 • The Language Centre ศูนย์ภาษา
 • Newcastle Law School ภาควิชานิติศาสตร์
 • School of Modern Language ภาควิชาภาษาสมัยใหม่

Faculty of Medical Science คณะแพทยศาสตร์

 • Newcastle Biomedicine ภาควิชาแพทยศาสตร์
 • School of Biomedical Sciences ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
 • School of Dental Sciences ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์
 • School of Medical Education ภาควิชาพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา
 • Postgraduate Institute for Medicine and Dentistry สถาบันบัณฑิตศึกษาด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
 • School of Psychology ภาควิชาจิตวิทยา

Faculty of Science, Agriculture and Engineering คณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

 • School of Agriculture, Food and Rural Development ภาควิชาเกษตร อาหาร และการพัฒนาชนบท
 • School of Biology ภาควิชาชีววิทยา
 • School of Chemical Engineering and Advanced Materials ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุขั้นสูง
 • School of Chemistry ภาควิชาเคมี
 • School of Civil Engineering and Geosciences ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและธรณีศาสตร์
 • School of Computing Science ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • School of Electrical and Electronic Engineering ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • School of Marine Science and Technology ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล
 • School of Mathematics and Statistics ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • School of Mechanical and Systems Engineering ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ

ที่พัก

การใช้ชีวิตและการศึกษาอยู่ที่ INTO Newcastle University สามารถเลือกที่อาศัยหมายที่จะแบบตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยและติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียน ใช้เวลาเดินเพียงสองนาทีมายัง INTO Centre  พร้อมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในที่พักที่สามารถปรุงอาหารเองได้

รูปแบบที่พัก

นักเรียนที่เรียนที่ INTO สามารถอยู่กับนักเรียนต่างชาติอื่น ๆ ในที่อยู่อาศัยเป็นที่พักนักศึกษาเท่านั้นที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัย มีจำนวนห้องนอน 534 ห้อง และห้องCater สำหรับบริการตัวเอง

Accommodation options and facilities:

 • Shared studio for two students: two separate bedroom units with a shared bathroom, kitchen and living space, entirely contained within the students’ private space
 • Single-study bedrooms: en-suite bathrooms, along with access to a separate fully-equipped kitchen and social space shared between groups of six to eight rooms
 • Single-bedroom studio: a self contained single bedroom studio with private bathroom and modern kitchen unit
 • Self-catering
 • All bills included
 • High-speed internet
 • Live-in senior residents to provide support during the night
 • 24 hour security services

Homestay

ทำให้คุณมีโอกาสที่จะอยู่กับครอบครัวชาวอังกฤษ และจะช่วยฝึกภาษาอังกฤษของคุณ ได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอังกฤษ แต่ละHomestayมีบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นมิตร

Facilites include:

 • Single-study bedroom
 • Shared mealtimes with the family, including breakfast and dinner
 • Share facilities in the home, including the family bathroom
 • Laundry facilities

INTO Courses at Newcastle University

Prepare for studying at a leading university or improve your general English

International Foundation

International Foundation in Architecture

โปรแกรมสำหรับเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณในสาขาสถาปัตยกรรม

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September and January Academic: Completed 12 years of schooling with good grades
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 5.5 or equivalent
Fees: From £17,900 Don’t meet the entry requirements? #f7c3c3 

International Foundation in Biological and Biomedical Sciences

หลักสูตรเตรียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Newcastle Unniversityมหาวิทยาลัยทางการแพทย์

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September and January Academic: Completed 12 years of schooling with good grades
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 5.5 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

International Foundation in Business and Management

หลักสูตรเตรียมการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาดและการจัดการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September and January Academic: Completed 12 years of schooling with good grades
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 6.0 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

International Foundation in Humanities and Social Sciences

หลักสูตรเตรียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีในช่วงของวิชาจากกฎหมายที่จะสื่อกับการเมืองในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September and January Academic: Completed 12 years of schooling with good grades
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 6.0 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

International Foundation in Physical Sciences and Engineering

หลักสูตรเตรียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีในช่วงของวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วิชาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September and January Academic: Completed 12 years of schooling with good grades
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 5.5 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

International Year One

International Year One in Architecture

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ปีที่สองของระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและทฤษฎีที่ช่วยให้คุณมีความคืบหน้าโดยตรงเข้าสู่ปีที่สองของการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จ

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September, January Academic: A-levels, Foundation, 1st year degree
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.5 – 6.0 or equivalent
Fees: From £17,900 Don’t meet the entry requirements? See our

International Year One in Business

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ปีที่สองของระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลโรงเรียนธุรกิจ หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ของคุณในธุรกิจและทักษะการจัดการที่ทันสมัยช่วยให้คุณมีความคืบหน้าโดยตรงเข้าสู่ปีที่สองของการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเสร็จสิ้นการประสบความสำเร็จ

Key course facts

Course length: 3 – 4 terms (9 – 12 months) Entry requirements:
Start dates: June, September, January Academic: A-levels, Foundation, 1st year degree
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.5 – 6.0 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

Graduate Diploma

Graduate Diploma in Architecture

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทของคุณในงานสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ก่อนโทหลักสูตรการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนองศาสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

Key course facts

Course length: 3 terms (9 months) Entry requirements:
Start dates: September or January Academic: Undergraduate degree or 3 year Diploma
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.5 or equivalent
Fees: From £17,900 Don’t meet the entry requirements? See our

Graduate Diploma in Architecture with Pre-sessional English

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทของคุณในงานสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ก่อนโทหลักสูตรการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนองศาสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

Key course facts

Course length: 4 terms (12 months) Entry requirements:
Start dates: June or September Academic: Undergraduate degree or 3 year Diploma
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 or equivalent
Fees: From £22,500 Don’t meet the entry requirements? See our

 

Graduate Diploma in Business and Humanities

หลักสูตรปรับปรุงภาษาและทักษะทางวิชาการสำหรับการเข้าโดยตรงของคุณลงในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ทางเดินนี้มีคุณความคืบหน้าในช่วงของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเกษตร, ธุรกิจ, การสื่อสาร, มรดก, กฎหมายสื่อสังคมศาสตร์และการขนส่งที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

Key course facts

Course length: 3 terms (9 months) Entry requirements:
Start dates: September and January Academic: Undergraduate degree or 3 year Diploma
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.5 – 6.5 or equivalent
Fees: From £17,500 Don’t meet the entry requirements? See our

Graduate Diploma in Business and Humanities with  Pre-Sessional English

โปรแกรมนี้รวมถึงคำเพิ่มเติมที่ทุ่มเทมาโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณสำหรับรายการตรงเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ความคืบหน้าในช่วงของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในธุรกิจการสื่อสาร, มรดก, กฎหมายสื่อสังคมศาสตร์และการขนส่งที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

Key course facts

Course length: 4 terms (12 months) Entry requirements:
Start dates: June or September Academic: Undergraduate degree or 3 year Diploma
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 or equivalent
Fees: From £21,960 Don’t meet the entry requirements? See our

English Courses

English for University Study

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีความยืดหยุ่นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาของคุณ พัฒนาความรู้ของคุณความสามารถและความเชื่อมั่นในความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

Key course facts

Course length: Minimum of 1 term (3 months) Entry requirements:
Start dates: September, January, April or June Academic: n/a
Age: 17 years and above English Language: IELTS 3.0 or equivalent
Fees: From £4,600 per term

Pre-sessional English

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นทางวิชาการสำหรับนักเรียนเริ่มโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในเดือนกันยายน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมถ้าคุณมีอยู่แล้วข้อเสนอสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ แต่ต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

Key course facts

Course length: 6 or 10 weeks Entry requirements:
Start dates: June and July Academic: Offer of a place at Newcastle University
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.5 – 6.0 or equivalent
Fees: From £2,760

Study Abroad with English

หลักสูตรรวมการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีโอกาสที่จะใช้โมดูลทางวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ศึกษาต่อต่างประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาหนึ่งปีในสหราชอาณาจักรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีโอกาสที่จะได้รับเครดิตมหาวิทยาลัย

Key course facts

Course length: 6 – 18 months Entry requirements
Start dates: September, January, April, July Academic: One year of study at a university or college overseas
Age: 17 years and above English Language: IELTS 5.0 – 6.0 or equivalent
Fees: From £4,600 per term Don’t meet the entry requirements? See our

Global MBA

Global Master of Busines Adminstration

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้สมัครในการจ้างงานเต็มเวลา, นิวคาสเซิมหาวิทยาลัยทั่วโลก MBA เป็นโปรแกรมแบบผสมผสานซึ่งรวมการเรียนรู้ออนไลน์กับสามตัวต่อตัวการประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานที่ต่างประเทศสะดวกให้คุณและกลุ่มการศึกษาของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิวคาสเซิมหาวิทยาลัยทั่วโลก MBA

Key course facts

Course length: Flexible (maximum 5 years) Entry requirements:
Start dates: September 2016 Academic: 2:1 undergraduate honours degree, or international equivalent
Fees: tbc Professional: Three years’ full-time management experience
English Language: IELTS – 7.0 or equivalent

Interactive map

แผนที่แบบ Interactive ด้านล่างสำหรับดูสถานที่ตั้งของเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่มีประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งสถานที่ใกล้เคียง:

 • INTO Centre
 • Health centre
 • University library

 

 • Sports facilities
 • Language Resource Centre

 

 • Student’s Union
 • Popular places to eat
 • Information centre
 • Local parks and green spaces

เรียนต่ออังกฤษ Study in the UK

UK universities, Colleges and Schools

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ปรึกษาศูนย์แนะแนว I Study UK ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่ออังกฤษ จากประสบการณ์ตรง (ฟรี)

โทร 02-697-9064, 083-911-5456 Email: info@istudyuk.co.th

error: Content is protected !!