เรียนแพทย์กับโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย
St. George’s University (SGU)
School of Medicine

สมัครเรียนต่อหมอต่างประเทศ Study Medicine at St George's University UK Pathway

 

St. George’s University (SGU) ก่อตั้งเมื่อปี 1976 ตั้งอยู่ที่เมือง Saint George’s ในประเทศ Grenada ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะ West Indies ในทะเลแคริบเบียนตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ Trinidad and Tobago

St. George's University - Grenada

สมัครเรียนต่อหมอต่างประเทศ Study Medicine at St George's University UK Pathway

St. George's University

St. George’s University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทางด้านการแพทย์ มีนักเรียนและคณะต่าง ๆ จากทั่วโลกที่สมัครเข้าเรียนมากกว่า 150 ประเทศ นักเรียนแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาได้รับการขึ้นทะเบียนแพทย์ใน 50 รัฐทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ไปฝึกหัดแพทย์มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

SGU เปิดสอนหลักสูตรทางด้านแพทยศาสตร์ใน School of Medicine  ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขา Public Health, Epidemiology, Microbiology และ Other Sciences และระดับปริญญาเอก   และยังมีหลักสูตรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน School of Veterinary Medicine

SGU เป็นสถาบันที่ผลิตแพทย์ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด และได้ผลิตแพทย์ออกไปทำงานทั่วโลกมากกว่า 22,000 คนแล้ว    ในปี 2023 มีแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 20 สาขา จำนวนมากกว่า 1,000 คนใน USA ที่ศึกษาจบจาก SGU

SGU_2023Result

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

หลักสูตรที่เปิดสอนของ St. George’s University

  School of Medicine  

เปิดสอนในเดือนสิงหาคม, มกราคม และ เมษายน

St. George's University - School Of Medicine

 

 Doctor Of Medicine (MD) Program 

ใช้เวลาเรียน 4-7 ปี นักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนโปรแกรมนี้ได้หลายจุดตลอด pathway ของหลักสูตร ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของนักเรียน ที่ศึกษาจบระดับมัธยมหรือปริญญาตรี

สมัครเรียนต่อหมอต่างประเทศ Study Medicine at St George's University UK Pathway
 
รับนักเรียนที่จบระดับปริญญาตรี หรือ Preclinical programs  เป็นหลักสูตร 157 สัปดาห์ ที่จะศึกษาจบใน 4 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การเป็นแพทย์ โดยจะแบ่งเป็น 2 เฟสคือ
    – ปี 1 และ ปี 2 (Basic Sciences) นักเรียนจะเรียนที่ True Blue Campus ในเกรนาดา โดยเรียนเล็คเชอร์และแล็บวิทยาศาสตร์
    – ปี 3 และ ปี 4 (Clinical Training) นักเรียนจะเรียนที่โรงพยาบาลและคลินิคที่เข้าร่วมกับ SGU ใน USA, UK, Canada และเกรนาดา โดยศึกษาจากเตียงผู้ป่วย และการเล็คเชอร์
 
 
     ส่วน Five-, Six- and Seven-year MD pathways include coursework ถูกออกแบบเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าเรียนต่อใน Medical school  โดยจะมีการเรียน Preclinical programs ซึ่งจะเรียน Basic Science   แล้วจึงเข้าเรียนต่อ MD program
 
 
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
– 3 Advanced Levels: A’s and B’s in Chemistry, Biology, and either Math or Physics
– CAPE Units 1 and 2: Minimum grade of 2 in Biology, Chemistry, and either Physics or Math. If applicant has a 1 at CAPE 1 level in either Physics or Math, then another subject can be considered.
– Full IB Diploma with strong grades. 3HL science courses recommended; 2HL required.
– Associate degree: 60 credits, or equivalent, with biology, chemistries, and mathematics.
– IELTS – 7.0 on each band
– TOEFL – 94 Overall, with at least 24 in Writing and Listening, 23 in Speaking, and 27 in Writing
(ระดับภาษาอังกฤษ ยกเว้นให้กับนักเรียนที่จบปริญญาตรีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)

สมัครเรียนต่อหมอต่างประเทศ Study Medicine at St George's University UK Pathway
 
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
– AS Levels “Advanced Subsidiary Levels”
– Baccalaureate
– South African Matric
– Australian Matric
– Higher School Exam
– Irish Leaving Certificate
– Senior Certificate
– IELTS- 7.0 on each band
– TOEFL- 600 (paper-based), 250 (computer-based), or 100 (internet-based).  The University’s TOEFL code is 2864
(ระดับภาษาอังกฤษ ยกเว้นให้กับนักเรียนที่จบปริญญาตรีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
 
 
รับนักเรียนที่จบระดับมัธยม   ซึ่งนักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับ Bachelor of Science ขณะที่มุ่งเรียนไปสู่การเป็นแพทย์ โดยนักเรียนจะต้องสำเร็จปริญญาตรี และ preclinical courses ภายใน 3 ปี
        รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
– IGCSE (“O-Levels”): B or better in minimum 6 subjects, which include Biology, Chemistry, Math, Physics, and English
– American High School curriculum
– IELTS- 7.0 on each band
– TOEFL- 600 (paper-based), 250 (computer-based), or 100 (internet-based).  The University’s TOEFL code is 2864
(ระดับภาษาอังกฤษ ยกเว้นให้กับนักเรียนที่จบปริญญาตรีในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
 
SGU มีการรับนักเรียนแพทย์จาก medical school อื่นเข้าศึกษา Four-Year Doctor of Medicine program ด้วย  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ SGU SOM Transfer Student
 

 MD/MPH Dual Degree 

เป็นหลักสูตรที่เรียน MD program ร่วมกับ Master of Public Health (MPH) program  ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนทั้งทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เช่น fundamentals of epidemiology, biostatistics, health policy and management, social and behavioral sciences, and environmental health
 

 MD/MSc Dual Degree 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับนักเรียน MD program ที่ต้องการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดยจะเน้นเรื่อง Anatomy, Bioethics, Biomedical Research, Microbiology, Neuroscience, Physiology และ Tropical Medicine
 

 Medical PhD Degree 

เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง หรือเตรียมพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนนักเรียนแพทย์ โดยเปิดสอนในสาขา
– Medical PhD in Anatomical Education
– Medical PhD in Anatomical Sciences
– Medical PhD in Microbiology (option 1) : clinical microbiology, marine microbiology, parasitology, mycology, immunology, and virology
– Medical PhD in Microbiology (option 2) : planning and conducting research, writing in scientific style, and publishing independently
– Medical PhD in Physiology and Neuroscience
 
ค่าเรียนของ School Of Medicine
All figures are in US dollars. Tuition and fees are subject to change.
Preclinical (1-3 years)
Rates effective May 2023 – April 2024
       
Per Term $20,055 ($40,110 per year)
School of Medicine Tuition Admin Fee1 Malpractice Insurance Total
Basic Sciences  
Medical Year 1
Basic Principles of Medicine
 
     Term 1** $30,012 $5,818 $35,830
     Term 2** $30,012 $5,818 $35,830
Medical Year II
Principles of Clinical Medicine
 
     Term 3 only** $11,245 $1,938 $13,183
     Term 4 only** $30,012 $5,818 $35,830
     Terms 3/4** $41,256 $7,756 $49,012
     Term 5** $33,755 $5,818 $39,573
Total Basic Sciences (Terms 1, 2 3/4 & 5) $135,035 $25,210 $160,245
Clinical  
Medical Year III
Core Clerkship
 
     Term 1 $32,506 $4,783 $360 $37,649
     Term 2 $32,506 $4,783 $360 $37,649
     Term 3 $32,506 $4,783 $360 $37,649
Medical Year IV
Advanced Clinical
 
      Term 4 $32,506 $4,783 $360 $37,649
      Term 5 $32,506 $4,783 $360 $37,649
Total Clinical $162,530 $23,915 $1,800 $188,245

Total SOM all years
(4 years MD Program)

$297,565 $49,125 $1,800 $348,490
Graduation fee $912
Administrative fees include support in the areas of Academic Support, Student Support services, IT Support, and Facilities.

†Term 3 and Term 4 are typically billed as a combined term.

**Repeated Coursework Tuition Policy

ADDITIONAL ESTIMATED ANNUAL LIVING EXPENSES
It is suggested that students review the remaining items in the cost of attendance below in order to assess their ability to fund their entire education. Living and travel expenses will vary amongst each individual’s country of origin and lifestyle choices. However, it is important to understand additional costs that may be incurred and plan for these expenses if needed.
* Fees are subject to change. Of the total cost to attend St. George’s University School of Medicine, 15% represents administrative/student fees.
**Figures based on 2023-2024 estimated living expenses. The cost of living may increase every year and students are expected to plan accordingly.

SGU ยังมีการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน MD Program หลากหลายทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Scholarships And Awards

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

สมัครเรียนต่อหมอต่างประเทศ Study Medicine at St George's University UK PathwayChoose UK Pathway options available at St George’s University

  School Of Veterinary Medicine  

เปิดสอนในเดือนสิงหาคม และมกราคม

St. George’s University School of Veterinary Medicine

St. George’s University School of Veterinary Medicine เป็นหนึ่งในโรงเรียนสัตวแพทย์เพียงไม่กี่แห่ง ที่ได้รับการรับรองจาก The American Veterinary Medical Association Council on Education (AVMA COE) ใน USA และ Canada และ The Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) ใน UK ทำให้นักเรียนที่ผ่านการสอบ North American Veterinary Licensing Examination (NAVLE) แล้วสามารถจดทะเบียนใน USA และ Canada และถ้าผ่าน Global Veterinary Health Track ก็สามารถจดทะเบียนเป็นสมาชิกของ RCVS และฝึกงานใน UK ได้โดยไม่ต้องสอบเพิ่ม
และ Small Animal Clinic and Large Animal Facility จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการเรียนวิชาการ   ซึ่งทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ veterinary surgery และความชำนาญด้านอื่น ๆ ก่อนที่จะเรียน final-year clinical training ที่ schools of veterinary medicine ที่มีความร่วมมือกับ SGUSVM มากกว่า 30 แห่งในประเทศ USA, UK, Ireland, Canada, Australia, and the Netherlands.

 Doctor Of Veterinary Medicine (DVM) 

ประกอบด้วย three-year preveterinary medical program และ four-year veterinarian degree program ใช้เวลาเรียน 4-7 ปี ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนโปรแกรมนี้ได้หลายจุดตลอด pathway ของหลักสูตร  โปรแกรมการเรียนหลักสูตรนี้จะรวมเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทางคลินิก โดยใช้โมเดลจำลองและเคสต่าง ๆ ในการสอน ทำให้นักเรียนของหลักสูตรนี้สามารถทำคะแนนในการสอบ NAVLE ได้ดี และยังได้รับการฝึกหัดเชิงปฏิบัติที่มากกว่าที่อื่น

 
ประกอบด้วยการเรียน 3 ปี ในห้องเรียนและการปฏิบัติในแล็ปที่ Grenada  และ clinical training อีก 1 ปีใน schools of veterinary medicine ของมหาวิทยาลัย หรือคลินิก ที่มีความร่วมมือกับ SGUSVM มากกว่า 30 แห่งในประเทศ USA, UK, Ireland, Canada, Australia, and the Netherlands   นักเรียนในหลักสูตรนี้จะมีคุณสมบัติตามความต้องการของ AVMA Standard 9
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
– A bachelor’s degree with a strong science background
– Minimum score of 600 (paper-based), 250 (computer-based), or 100 (internet-based) on the Test of English as a Foreign Language (TOEFL), or a 7.0 overall score on the International English Language Testing System (IELTS)
 
 
     5-Year DVM Program (4 DVM + 1 Year Preveterinary medical program)
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
– IB Diploma or a minimum of three GCE Advanced Level Examinations (or the equivalent) with strong science grades.
Or
– Minimum of 60 university/college undergraduate-level credits that include all science foundation courses, with the exception of Biochemistry and Genetics.
 
 
     6-Year DVM Program (4 DVM + 2 Years Preveterinary medical program)
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
– A matriculation examination, such as the South African or Australian examination (or its equivalent), with strong science grades.
Or
– Minimum of 30 university/college undergraduate-level credits that include some science foundation courses.
 
 
     7-Year DVM Program (4 DVM + 3 Years Preveterinary medical program)
นักเรียนที่เข้าเรียนโปรแกรมนี้จะได้ 2 ปริญญา คือ Bachelor of Science และ Doctor of Veterinary Medicine degree
รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
– Passes in GCSE Ordinary Levels (or the equivalent) in mathematics, science, biology, chemistry, English, and at least one other subject.
Or
– High school diploma (or the equivalent) with a strong GPA in science and SAT scores.
 
 
(DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE/MASTER OF PUBLIC HEALTH)
หลังจากเรียน DVM แล้ว จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ the fundamentals of veterinary epidemiology, biostatistics, health policy and management, social and behavioral sciences, and environmental health ในส่วนของ Public health degree
 
(DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE/MASTER OF SCIENCE)
โปรแกรมนี้เหมาะกับนักเรียน DVM ที่ต้องการทำวิจัยเพิ่มเติมในสาขาดังนี้ Anatomy, Anatomical Pathology, Aquatic Animal Health, Bacteriology, Clinical Pathology, Parasitology, Pharmacology, Small Animal Clinical Sciences, Large Animal Clinical Sciences, Virology และ Wildlife Medicine
 
(DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)
หลังจากเรียน DVM แล้ว จะได้เรียน MBA in Multi-Sector Health Management ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านธุรกิจและเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของการทำงานเกี่ยวกับสัตวแพทย์
 
เป็นหลักสูตรการเรียน DVM ขั้นสูง เน้นการวิจัย เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าทำงานต่อในสถาบันวิจัย, บริษัทเภสัชกรรรมชั้นนำ หรือหน่วยงานรัฐบาล  นักเรียนจะเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถเลือกเรียนต่อได้ 9 สาขาวิชาคือ Anatomical Pathology, Anatomy, Bacteriology, Clinical Pathology, Marine Medicine, Parasitology, Pharmacology, Virology และ Wildlife Conservation Medicine
การเรียน Full-time จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี  Part-time จะใช้เวลาประมาณ 4-7 ปี
 
ค่าเรียนของ School Of Veterinary Medicine
All figures are in US dollars. Tuition and fees are subject to change.
Preveterinary Medicine Tuition Admin Fee Malpractice Insurance Total
Per Term Amount $14,965
Basic Sciences  
Term 1 $19,985 $3,687 $23,672
Term 2 $19,985 $3,687 $23,672
Term 3 $19,985 $3,687 $23,672
Term 4 $19,985 $3,687 $23,672
Term 5 $19,985 $3,687 $23,672
Term 6 $19,985 $3,687 $23,672
Total Basic Sciences $119,910 $22,122 $142,032
Per Credit Amount $967
Clinical  
Term 1 $24,133 $4,448 $150 $28,731
Term 2 $24,133 $4,448 $150 $28,731
Term 3 $24,133 $4,448 $150 $28,731
Total Clinical $72,399 $13,344 $450 $86,193
Total SOVM all years $192,309 $35,466 $450 $228,225
Graduation fee $825

 Administrative fees include support in the areas of Academic Support, Student Support services, IT Support, and Facilities.

 
SGU มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของ School Of Veterinary Medicine สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Financial Aid And Scholarships

 

SGU ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่หลากหลาย เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, รักบี้, เทนนิส, เต้นรำ, เทควันโด, ปิงปอง, มวย, โยคะ เป็นต้น และยังมี FITNESS AND WELLNESS CENTER ที่ทันสมัย

#istudyuk #เรียนต่อหมอ #เรียนต่ออังกฤษ #studymedicine #stgeorgeuniversity #schoolofmedicine

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @iStudyUK

ปรึกษาฟรีค่ะ


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เอกสารสมัครเรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ที่ St. George’s University มีดังนี้

1. Passport

2. Transcript and Degree Certificate

3. Personal Statement (ส่งภายหลังได้)

4. Reference 2 copies (ส่งภายหลังได้)

5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

6. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

หากน้อง ๆ มีเอกสารเฉพาะ passport และ transcript สามารถส่งเอกสารมาก่อนได้เลยนะคะ
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British CouncilUpdated 13th April 2024

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council