fbpx

เรียนต่อปริญญาอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

Bath Spa University‏ – เรียนต่ออังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Bath Spa

มหาวิทยาลัย Bath Spa ( Bath Spa University ) มีชื่อเดิมว่า “Bath School of Art” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 163 ปี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก Bath Spa University มีความโดดเด่นทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ศิลปกรรม และการศึกษาแขนงต่างๆซึ่งได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมา ต่อมาได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเป็น Bath Spa University ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา
เรียนต่ออังกฤษที่ Bath Spa Universityนั้น‏ มีนักเรียนหลากหลายประเทศเลือกมาเรียนต่ออังกฤษ ที่มหาวิทยาลัย Bath Spa นี้จำนวนทั้งสิ้น 7,533 คน และจากรายงาน NSS 2014 มีรายงาน Student Satisfaction ซึ่งนักเรียนให้ความพึงพอใจสูงถึง 89% เป็นการยืนยันการดูแลนักเรียนที่มาเรียนต่ออังกฤษณมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ เมือง Bath

นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Bath Spa นั้นจะไปเรียนที่เมือง Bath ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตกใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟเพียง 2 ชั่วโมง หรือหากเดินทางจากเมือง Bristol ก็ถือว่าใกล้มากเพียงแค่ไม่ถึง 20 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้เมือง Bath ติดอันดับ Top ‘safe student city’ (Complete University Guide) อีกด้วย หรือเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยเหมาะแก่นักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่ออังกฤษทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี
อีกทั้งเมือง Bath ได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ. 1987 เป็นเมืองมรดกโลกที่งดงาม มีโรงละคร มีพิพิธภัณฑ์ มีสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทำให้กลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 1-3 ล้านคนเข้ามาเยี่ยมชมเมืองนี้อย่างไม่ขาดสาย นักเรียนที่มาเรียนต่ออังกฤษที่นี่จะไม่เหงาเพราะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในอดีตเมือง Bath ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และปัจจุบันได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ Roman Bath มีสิ่งสวยงามและสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วโลกและ เรียนต่ออังกฤษณมหาวิทยาลัย Bath Spa มีวิทยาเขตที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม กว้างขวาง ร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาและเรียนต่ออังกฤษสำหรับนักเรียนไทยอย่างยิ่ง

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK เมืองปลอดภัยน่าเรียนมาก

Bath Spa University มีประวัติการเรียนการสอนอันยาวนานและโดดเด่น ทำให้มหาวิทยาลัย Bath Spa เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และก็มีความทันสมัยด้วยการผสมผสานทางโครงสร้างของหลักสูตรใหม่ๆและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา

เรียนต่ออังกฤษ ณ แคมปัสของ Bath Spa University

ปัจจุบัน เรียนต่อที่ Bath Spa University มีทั้งหมด 3 Campuses ได้แก่
• Newton Park Campus
• Sion Hill Campus
• Corsham Court Campus
Newton Park Campus

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK Newton Park Campus

เแคมปัส Newton Part ของ Bath Spa University เป็นแคมปัสใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนปริญญาตรี โดยอยู่ห่างเพียง 4 ไมล์จากใจกลางเมืองบาร์ธ นักเรียนไทยที่เรียนต่ออังกฤษปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Bath Spa จะสดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก
Sion Hill Campus

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK Sion Hill Campus

แคมปัส Sion Hill ของ Bath Spa University นี้ เป็นแคมปัสหลักของการเรีนการสอนด้าน Art and Design ตั้งอยู่ด้าน residential Lansdown district ของเมืองบาร์ธ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้าน architecture โดยอยู่ไม่ไกลจากร้านค้าในเมือง
Corsham Court

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK Corsham Court Campus

แคมปัส Corsham Court ของ Bath Spa University เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนเรียนต่ออังกฤษของนักเรียนปริญญาโท ซึ่งรวมทั้งนักเรียนปริญญาโทด้านการทำวิจัยอีกด้วย

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

IELTS Requirement for Bath Spa University UK

เรียนต่อประเทศอังกฤษ ณ Bath Spa University‏ กำหนดระดับคะแนนภาษาอังกฤษแต่งต่างกันไปตามระดับการศึกษา และคณะที่เรียน ที่ ๆ แนะนำให้น้อง ๆ สอบ Academic IELTS for UKVI นะคะ เพราะหากคะแนนไม่ถงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาได้

เรียนต่อระดับปริญญาตรี
IELTS – 6.0 (5.5)
เรียนต่อระดับปริญญาโท (หลักสูตรทั่วไป)
IELTS – 6.5 (5.5)

ยกเว้น
เรียนต่อปริญญาโท สาขาดังต่อไปนี้ รับ IELTS 6.0(5.5)
MA Business and Management (includes all pathways)
MMus Composition
MMus Creative Sound & Media Technology
MMus Performance
MA Dance
MA Design (Ceramics)
MA Design (Fashion and Textiles)
MA Fine Art
MA Fashion Portfolio
MA Visual Communication

เรียนต่อปริญญาโท สาขาดังต่อไปนี้ รับ IELTS 6.5(6.0)
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เรียนต่อปริญญาโท สาขาดังต่อไปนี้ รับ IELTS 7.0(6.0)
MA Creative Writing
MA Script writing
MA Travel and Nature Writing
MA Literature, Landscape and Environment

หลักสูตรต่างๆของ Bath Spa University‏ สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ Bath Spa University‏ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่หลายหลาย ทั้งเรียนต่ออังกฤษในระดับ Foundation, เรียนต่ออังกฤษในระดับ ปริญญาตรี (Undergraduate Courses), เรียนต่ออังกฤษในระดับ ปริญญาโท (Postgraduate Courses) และ เรียนต่ออังกฤษในระดับ Pre-sessional Courses (หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย) ดังนี้

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK เรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ ระดับปริญญาโท ณ Bath Spa University

Advertising Practice
Arts Management
Business and Management
Business and Management (Accounting)
Business and Management (Enterprise) [Accredited by The Chartered Institute of Marketing]
Business and Management (International Business)
Business and Management (Marketing) [Accredited by The Chartered Institute of Marketing]
Composition
Counselling and Psychotherapy Practice
Creative Sound and Media Technology
Creative Technologies and Enterprise
Creative Writing
Curatorial Practice
Dance
Design
Design: Ceramics
Design: Fashion and Textiles
Education Studies
Education: Early Years
Education: International Education
Education: Leadership and Management
Environmental Management
Fashion Portfolio
Feature Filmmaking
Fine Art
Global Studies*
Heritage Management
Independent Filmmaking
Investigating Crafts
Jane Austen’s England [c.1775 – 1817]
Literature, Landscape and Environment
National Award for Special Educational Needs Coordination (SENCO)
Performance
Performing Shakespeare
Principles of Applied Neuropsychology
Professional Practice in Higher Education
Scriptwriting
Songwriting
Songwriting (Distance Learning)
Specific Learning Difficulties / Dyslexia
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Theatre for Young Audiences
Travel and Nature Writing
Visual Communication
Writing for Young People

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา ณ Bath Spa University

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา ณ Bath Spa University เรียกว่า Pre-sessional English Course โดยการกำหนดระยะเวลาการเรียน Pre-sesstional English Courses นั้นขึ้นกับหลักสูตรว่านักเรียนต้องได้คะแนน IELTS เท่าใด

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโทที่ต้องการ IELTS 6.0
Pre-sesstional English Courses 5/6 week programme
:- IELTS 5.5 (5.0)
Pre-sesstional English Courses 11/12 week programme
:- IELTS 5.0 (4.5)

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโทที่ต้องการ IELTS 6.5
Pre-sesstional English Courses 5 week programme
:- IELTS 6.0 (5.0)
Pre-sesstional English Courses 11 week programme
:- IELTS 5.5 (4.5)

Tuition fee: – Pre-sesstional English Courses
5/6 week programme: For 2016/17: £1,400
For September/October 2016 intake: 8 August-16 September 2016 (5 weeks)
For February 2017 intake: 4 January-3 February 2017 (Arrival day is Tuesday 3 January)

11/12 week programme: For 2016/17: £2,800
For September/October 2016 intake: 27 June-16 September 2016
For February 2017 intake: 7 November 2016-3 February 2017

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ ระดับปริญญาตรี ณ Bath Spa University

Acting
Art
Biology
Biology (Conservation Biology)
Biology (Human Biology)
Business and Entrepreneurship
Business and Management
Business and Management (Accounting)
Business and Management (Human Resource Management)
Business and Management (International Business)
Business and Management (Marketing)
Business and Management (Tourism Management)
Ceramics
Commercial Music
Commercial Music – Integrated MA
Contemporary Art and Professional Studies (Top-Up: Work-Based)
Contemporary Arts Practice
Contemporary Circus with Physical Performance (Top-Up)
Creative Arts
Creative Computing
Creative Computing (Animation)
Creative Computing (Gaming)
Creative Computing (Software Development)
Creative Media Practice
Creative Music Technology
Creative Writing
Criminology
Dance
Drama
Early Years Education (Work-Based)
Education (Primary Teaching Pathway)
Education Studies
Education Studies – Integrated MA
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film and Screen Studies
Film, Television and Digital Production
Fine Art
Food with Nutrition
Geography
Geography (Human)
Geography (Physical)
Global Development & Sustainability
Graphic Communication
Graphic Design (Top-Up: Work-Based)
Heritage
History
History of Art and Design
Human Nutrition
International Year 1
Media Communications
Mixed Media Textiles
Music
Musical Theatre (Top-Up)
Performing Arts (Top-Up)
Philosophy and Ethics
Photography
Psychology
Publishing
Religions, Philosophies and Ethics
Sociology
Study of Religions
Textile Design for Fashion and Interiors
Textile Design for Fashion and Interiors – Integrated MA
Theatre Production
Three Dimensional (3D) Design: Idea Material Object
Visual Design

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษ ที่ Bath Spa University‏ UK

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษเตรียมตัวเรียนปริญญาตรี ณ Bath Spa University

หลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ ระดับ Foundation เตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรี ณ Bath Spa University Foundation
Contemporary Art and Professional Studies (Foundation Degree)
Contemporary Circus with Physical Performance (Foundation Degree)
Early Childhood Studies (Foundation Degree)
Early Years (Foundation Degree)
Education Studies for Teaching Assistants (Foundation Degree)
Fashion and Textile Design Skills (Foundation Degree)
Graphic Design (Foundation Degree)
Music Production (Foundation Degree)
Music Production and Artist Development (Foundation Degree)
Musical Theatre (Foundation Degree)
Performing Arts (Foundation Degree)
Popular Music (Foundation Degree)

Overseas Tutions Fees 2016/2017 at Bath Spa University
Programme of study International Fee
2016/17
Undergraduate £11,600 per year **
Postgraduate Taught Masters £11,600 – £13,860
PGCE £11,600
Postgraduate Research
(MPhil, PhD)
£11,600 – £14,415
Placement Fee £1,740
Pre-sessional English Language – 6 weeks £1,400
Pre-sessional English Language – 12 weeks £2,800

January Intake ณ Bath Spa University

สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครเรียนต่ออังกฤษผ่านศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ I Study UK น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะ ทางพี่ ๆ ให้คำแนะนำทุกเรื่องตั้งแต่การรับสมัคร การสมัครที่พัก เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนในไทย และยังให้คำแนะนำและดูแลน้อง ๆ ในขณะที่อยู่อังกฤษด้วยเช่นกันค่ะ เพราะพวกพี่เคยเรียนและทำงานที่อังกฤษมาก่อนและมุ่งเน้นแนะนำน้อง ๆ ให้เรียนต่ออังกฤษเท่านั้น จึงมีความเชี่ยวชาญและอัพเดทข้อมูลอย่างเป็นประจำค่ะ

updated 6 January 2017

เรียนต่ออังกฤษ I Study UK..We focus only UK

เอกสารสมัครเรียนต่ออังกฤษปริญญาโท Bath Spa University UK รอบมกราคม/กุมภาพันธ์ 2017มีดังนี้
1. Passport
2. Personal Statement
3. Transcript and Degree Certificate
4. Reference 2 copies
5. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้
6. CV (ถ้ามี)
7. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate
โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

British Council – Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456

Line: iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”


One Response

error: Content is protected !!