เลือกเรียนต่ออังกฤษอย่างไรหลังจบ High school เมื่อต้องการเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ?

เลือกเรียนต่ออังกฤษอย่างไร โปรแกรมอะไรดี

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะในระดับ High school และหลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอังกฤษที่มีให้เลือกทั้งหลักสูตร Pre-GCSE, GCSE, iGCSE, Pre-A-Level, A- Level, International Baccalaureate (IB), ฺBTEC, Foundation หรือ International Foundation Programme น้อง ๆ หลาย ๆ คนสับสนไม่แน่ใจว่าควรเลือกหลักสูตรใดที่เหมาะสมกับตนเอง การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้

1. อายุของนักเรียน

หลาย ๆ หลักสูตรของอังกฤษ กำหนดอายุขึ้นต่ำที่สามารถเข้าศึกษาได้ 

2. หลักสูตรที่กำลังศึกษาในประเทศไทย หรือ หลักสูตรปัจจุบันในอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการย้ายสถานศึกษา

หากน้อง ๆ กำลังเรียนหลักสูตรนานาชาติจะเป็นการง่ายต่อการเปรียบเทียบระดับการศึกษา ปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนในอังกฤษสามารถเปรียบเทียบระดับการศึกษาของไทยกับระบบการศึกษาของอังกฤษ เพื่อเทียบเคียงหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ได้ โดยน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนได้แม้ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6

3. ผลการเรียนในปัจจุบัน

เกรดรายวิชาเป็นการประเมินสาขาที่น้อง ๆ สนใจหรือถนัดในเบื้องต้นได้ และเกรดเฉลี่ยรวมเป็นการประเมินเบื่องต้นถึงความพร้อมในการเริ่มเรียนหลักสูตรใหม่ในต่างแดน

4. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน IELTS เป็นมาตรฐานหลักในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากน้อง ๆ อายุต่ำกว่า 18 สามารถสอบวัดคะแนนภาษาโดยใช้ข้อสอบภายในของแต่ละโรงเรียนได้

5. หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

น้อง ๆ หลายคนรู้คณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนในอังกฤษแล้ว ในขณะที่น้อง ๆ อีกหลายคนยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนคณะใดในมหาวิทยาลัยอังกฤษแห่งใด

6. งบประมาณที่ใช้ในการเรียนต่ออังกฤษ

ในการตั้งงบประมาณนั้น ควรตั้งงบประมาณทั้งรายปีและงบประมาณโดยรวมซึ่งหมายถึงตั้งแต่เรียนระดับ High School จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยปกติในระบบการศึกษาของอังกฤษ นักเรียนเรียนระยะเวลา 3 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีโดยทั่วไป ทั้งนี้หากน้อง ๆ เรียนเฉพาะบางสาขาอาจจะใช้เวลานานกว่า 3 ปี

ในโอกาสนี้ทาง I Study UK ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับ High School และ Higher Education ของอังกฤษ มาให้คำปรึกษากับน้อง ๆ โดยเฉพาะ โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อเลือกเข้าเรียนในโปรแกรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง iGCSE, A-Level, BTEC และ Foundation ณ สถาบัน D’overbroecks College, Oxford Tutorial College, De Montfort University, Canterbury Christ Church University โดยการแนะแนวนี้จะเป็นส่วนตัวเฉพาะนักเรียนแต่ละคน หากน้อง ๆ หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากอังกฤษ ขอให้โทรเข้ามาจองเวลา ได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ I Study UK ซึ่งครั้งต่อไปจัดวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 3:15 pm ณ Zen World Building ชั้น 12 สอบถามรายละเอียดโทร 083-911-5456

เลือกเรียนต่ออังกฤษอย่างไร โปรแกรมอะไรดี ปรึกษา I Study UK

สำหรับขั้นตอนการสมัครเรียนนั้น น้อง ๆ สามารถให้พี่ ๆ I STUDY UK ดำเนินการสมัครให้ ซึ่งทางพี่ ๆ จะเป็นที่ปรึกษาจนกระทั่งน้อง ๆ สำเร็จการศึกษาโดยไม่ได้คิดค่าดำเนินการแต่อย่างไร ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาในเรื่องวีซ่านักเรียนด้วยค่ะ โดยพี่ ๆ มีประสบการณ์ในการเรียนในอังกฤษมาก่อน

I Study UK : We focus only UK

E-mail : info@iStudyUK.co.th Line: iStudyUK

 เรียนต่ออังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ IELTS for UKVI

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศอังกฤษ

ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น12 อาคาร Zen Word (Central world, BTS Chid Lom/Siam) โทร 02-697-9064, 083-911-5456 หรือ info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”