การเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “Daylight Saving Time”

การปรับเวลาในประเทศอังกฤษ เดือนมีนาคม 2566 Daylight Saving time in UK

ปี 2566 หรือ 2023 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 26 เดือนมีนาคม เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 29 เดือนตุลาคมจะช้าลง 1 ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

เวลาตีหนึ่ง ณ ประเทศอังกฤษ เวลาจะเดินหน้าไปอีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีสอง และทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงจ้า

เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2023

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

เวลาตีสอง ณ ประเทศอังกฤษ เวลาจะเดินย้อนหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีหนึ่ง และทำให้เวลาของอังกฤษและประเทศไทยต่างกัน 7 ชั่วโมงจ้า

อะไรคือ Daylight Saving Time ???

เวลาประเทศไทยและประเทศอังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

26 มีนาคม 2566

ในสหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำหนดการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่า Daylight saving time โดยจะมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดการคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 มีผลให้เวลาตีหนึ่ง จะปรับเป็นเวลาตีสองโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Spring Forward และเป็นเวลาเริ่ม summer time อย่างแท้จริง

เวลาประเทศไทยและประเทศเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง

29 ตุลาคม 2566

การสิ้นสุดของ Daylight saving time จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 มีผลให้เวลาตีสองจะปรับเวลาถอยหลังเป็นเวลาตีหนึ่งโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Fall Back และเป็นเวลาเริ่ม winter time อย่างแท้จริง

สำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในอังกฤษแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเวลาของโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะ สมาร์ทโฟนของเราจะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเลยจ้า

เรียนต่ออังกฤษ ปรึกษา I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1
999/9 The Offices at Central World, Common Ground, Ground Floor
ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

BTS Siam / BTS Chidlom

โทร โทร 089-170-8699, 092-541-9291, 091-368-0409
Line: @iStudyUK หรือ info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”