การเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “Daylight Saving Time”

การปรับเวลาในอังกฤษ เดือนมีนาคม 2565

ปี 2565 หรือ 2022 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 27 เดือนมีนาคม เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 30 เดือนตุลาคมจะช้าลง 1 ชั่วโมง

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

เวลาตีหนึ่ง ณ ประเทศอังกฤษ เวลาจะเดินหน้าไปอีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีสอง และทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงจ้า

เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2022

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

เวลาตีสอง ณ ประเทศอังกฤษ เวลาจะเดินย้อนหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีหนึ่ง และทำให้เวลาของอังกฤษและประเทศไทยต่างกัน 7 ชั่วโมงจ้า

อะไรคือ Daylight Saving Time ???

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

27 มีนาคม 2565

ในสหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำหนดการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่า Daylight saving time โดยจะมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดการคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 มีผลให้เวลาตีหนึ่ง จะปรับเป็นเวลาตีสองโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Spring Forward และเป็นเวลาเริ่ม summer time อย่างแท้จริง

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง

30 ตุลาคม 2565

การสิ้นสุดของ Daylight saving time จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 มีผลให้เวลาตีสองจะปรับเวลาถอยหลังเป็นเวลาตีหนึ่งโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Fall Back และเป็นเวลาเริ่ม winter time อย่างแท้จริง

สำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในอังกฤษแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเวลาของโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะ สมาร์ทโฟนของเราจะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเลยจ้า

เรียนต่ออังกฤษ ปรึกษา I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1
999/9 The Offices at Central World, Common Ground, Ground Floor
ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

BTS Siam / BTS Chidlom

โทร 089-170-8699, 091-368-0409
Line: @iStudyUK หรือ info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”