fbpx

Category: ทุนเรียนต่ออังกฤษ

istudyuk

Kingston University – Postgraduate Scholarships

ทุนเรียนต่อโทอังกฤษ Kingston University London – เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อป.ตรี ป.โท อังกฤษ รอบกันยายน 2560 และรอบมกราคม 2561  Kingston University – Postgraduate Scholarships ทุกปี Kingston University มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่า £200,000 หรือกว่า สิบล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติรวมถึงนักเรียนไทยที่มาศึกษาปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ณ Kingston University หลักสูตร 1 ปี ทุนเรียนต่ออังกฤษมูลค่าทุนละ £4,000 ต่อทุน(สำหรับเรียนปริญญาโท) …
error: Content is protected !!