fbpx

Bishopstrow College โรงเรียนประจำที่อังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อมัธยม

โรงเรียนเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและวิชาการ

สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อมัธยมในอังกฤษ

 Bishopstrow College 

Warminster, UK

Bishopstrow College โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ติดต่อสมัครกับ iStudyUK  ตัวแทนการศึกษาใน UK โดยเฉพาะ

Bishopstrow College เป็นโรงเรียนประจำเอกชนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในอังกฤษ เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 7 – 17 ปี ที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Bishopstrow College ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง Warminster ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ใกล้กับเมือง Bath และ Salisbury โดยสามารถเดินทางด้วยรถยนต์จาก London ประมาณ 2 ชั่วโมง และสามารถเดินทางด้วยรถไฟตรงไปยัง London ที่สถานี Waterloo & Paddington

 

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

 

Bishopstrow College มีความน่าสนใจดังนี้
– โรงเรียนดำเนินการในรูปแบบ Traditional British boarding school เปิดเรียน 4 รอบต่อปี ในเดือน ก.ย., ม.ค., มี.ค. และ มิ.ย. และมีโปรแกรมซัมเมอร์ 5 สัปดาห์ ในเดือน ก.ค.
– หลักสูตรจะเน้นที่ Intensive English language ร่วมกับวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์
– Small class sizes : Max 8 (English), 12 (Academic)
– เป็น Independent international boarding school ที่มี uniforms
– ระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น เริ่มตั้งแต่ 5 สัปดาห์
– มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 20 ชาติ
– มี 8 ห้องเรียน, ห้องสมุด, ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ และสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูง ในทุกห้องเรียน
– PE เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในหลักสูตรการเรียน นักเรียนจะได้ร่วมเล่นกีฬาที่หลากหลาย เช่น hockey, football, basketball, rugby, netball, handball, lacrosse, cricket, rounders, athletics, tennis and badminton
– มีเสริมกิจกรรมและกีฬา นอกเวลาเรียน เช่น ขี่ม้า, กอล์ฟ และดนตรี
– นักเรียนจะได้ร่วมแสดงละคร ซึ่งจะช่วยพัฒนาการพูด และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
– มีทริปวันหยุดสุดสัปดาห์ให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ได้ฝึกการพูดและการฟัง สถานที่ที่ไปประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในลอนดอน ชายหาด Stonehenge และเมืองต่าง ๆ เช่น Bath, Bristol, Salisbury และ Oxford

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หลักสูตรที่ Bishopstrow College เปิดสอน

🌐 Junior College Programme
– เป็นโปรแกรมสำหรับเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับ Prep School or Senior School (11+ entry)
– รับนักเรียนอายุ 7-11 ปี
– สามารถเรียนตั้งแต่ 1-4 เทอม
– วิชาที่เรียน ประกอบด้วย English, Creative Arts, Geography, History, Mathematics, PSHE and Science
– ในแต่ละสัปดาห์ จะเรียนวิชาการ 25 ชั่วโมง (วันละ 5 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 5 ชั่วโมง

Bishopstrow College โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ติดต่อสมัครกับ iStudyUK  ตัวแทนการศึกษาใน UK โดยเฉพาะ

🌐 Middle College Programme
– เป็นโปรแกรมสำหรับเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับ Senior School
– รับนักเรียนอายุ 11-14 ปี ที่มีระดับภาษาอังกฤษ CEFR Level A2
– สามารถเรียนตั้งแต่ 1-4 เทอม
– วิชาที่เรียน ประกอบด้วย English, Creative Arts, Geography, History, Mathematics, PSHE and Science
– ในแต่ละสัปดาห์ จะเรียนวิชาการ 25 ชั่วโมง (วันละ 5 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 5 ชั่วโมง

Bishopstrow College โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ติดต่อสมัครกับ iStudyUK  ตัวแทนการศึกษาใน UK โดยเฉพาะ

🌐 Senior College Programme
– เป็นโปรแกรมสำหรับเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับ Senior School รวมทั้งระดับ GCSEs, A Levels และ the International Baccalaureate
– รับนักเรียนอายุ 14-17 ปี ที่มีระดับภาษาอังกฤษ CEFR Level A2
– สามารถเรียนตั้งแต่ 1-4 เทอม
– วิชาที่เรียน ประกอบด้วย English, Business Studies, Global Perspectives, History, Mathematics, PSHE and Science
– ในแต่ละสัปดาห์ จะเรียนวิชาการ 30 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 7.5 ชั่วโมง

Bishopstrow College โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ติดต่อสมัครกับ iStudyUK  ตัวแทนการศึกษาใน UK โดยเฉพาะ

🌐 1 Year IGCSE Programmes
– เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเร็จการสอบ IGCSE ภายใน 1 ปี โดยเรียนวิชาที่จะใช้สอบ 6-8 วิชา และช่วยเตรียมตัวในการเข้าเรียนระดับ A Level (Sixth Form) หรือ IB Diploma
– รับนักเรียนอายุ 15-16 ปี ที่มีระดับภาษาอังกฤษ CEFR Level B2
– ต้องสมัครเรียนในเดือนมิถุนายน และเรียน 4 เทอม
– วิชาที่เรียน ประกอบด้วย 6 วิชาที่ใช้สอบระดับ GCSE คือ English as a First/Second Language, Mathematics, Additional Mathematics (for more able mathematicians), Science – Double Award, Business Studies and History และวิชา Global Perspectives and PSHE
– ในแต่ละสัปดาห์ จะเรียนวิชาการ 30 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 7.5 ชั่วโมง

Bishopstrow College โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ติดต่อสมัครกับ iStudyUK  ตัวแทนการศึกษาใน UK โดยเฉพาะ

🌐 Academic Summer Programmes
– เป็นหลักสูตร 5 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน UK boarding schools ในฤดูใบไม้ผลิ และนักเรียนที่อยากทดลองเรียนในระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ในฤดูร้อน
– สามารถเข้าเรียนต้นเทอม 4 หรือ กลางเทอม 4
– รับนักเรียนอายุ 7-11 ปี (Juniors)
– รับนักเรียนอายุ 11-14 ปี (Middles) หรือ 14-17 ปี (Seniors) ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ CEFR Level A2 ขึ้นไป
– นักเรียนระดับ Juniors and Middles เรียน English, Creative Arts, Geography, History, Mathematics, PSHE and Science
– นักเรียนระดับ Senior College เรียน English, Business Studies, Global Perspectives, History, Mathematics, PSHE and Science
– ในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนระดับ Juniors and Middle จะเรียนวิชาการ 25 ชั่วโมง (วันละ 5 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 5 ชั่วโมง ส่วนนักเรียนระดับ Senior College จะเรียนวิชาการ 30 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมงในห้องเรียน) และสอนการบ้านอีก 7.5 ชั่วโมง

🌐 Individual Programmes
– เป็นวิชาเลือกที่จะช่วยเติมเต็มหลักสูตรหลัก เช่น ภาษาอื่น หรือ การเรียนเพิ่มเติมที่จะช่วยสนับสนุนวิชาหลัก เช่น English, Mathematics เป็นต้น

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ตัวอย่างตารางเวลาเรียนและกิจกรรมประจำวันของนักเรียน
WEEKDAYS JUNIOR COLLEGE MIDDLE COLLEGE SENIOR COLLEGE
7.15 Wake-up Wake-up Wake-up
7.30 Breakfast Breakfast Breakfast
8.30 Assembly Assembly Assembly
8.45 Mathematics Science English
9.45 Science Mathematics English
10.45 Morning Break Morning Break Morning Break
11.15 Geography Geography History
12.15 Lunch Lunch English
13.00 English English Lunch
14.00 English English Science
15.00 Sport Sport Science
16.00 Afternoon Break Afternoon Break Afternoon Break
16.30 Prep Prep Sport
17.30 Activities Activities Prep 1
18.00 Dinner Dinner Dinner
18.45 Activities Activities Prep 2
19.30 Free Time Free Time Activities
20.00 Bedtime   Free Time
20.30   Bedtime Free Time
21.30     Bedtime

TERM DATES 2023/24
TERM 1 – 2023
     Monday 18 September – Arrivals Day
     Friday 8 December – Departures Day
TERM 2 – 2024
     Tuesday 2 January – Arrivals Day
     Friday 15 March – Departures Day
TERM 3 – 2024
     Monday 25 March – Arrivals Day
     Friday 7 June – Departures Day
TERM 4 – 2024
     Monday 17 June – Arrivals Day
     Friday 23 August – Departures Day

ACADEMIC SUMMER PROGRAMME – 2024
     Monday 17 June – Arrivals Day
     Saturday 20 July – Departures Day
     Sunday 21 July – Arrivals Day
     Friday 23 August – Departures Day

Most students start their full-time course in September or January. We also accept entries in March (for Term 3) or June (for Term 4). The College is open on public holidays during term time, but closed outside term time.

 

ทีมงาน iStudyUK ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของน้อง Mac ที่ให้ความไว้วางใจให้ iStudyUK ได้ดูแลการเข้าเรียนต่อที่ Bishopstrow College นะคะ

สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ

ปรึกษาฟรีค่ะ


สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 16th September 2023

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!