University of Huddersfield เรียนต่อปริญญาตรี โท มหาวิทยาลัยฮัดเดอร์สฟิลด์ อังกฤษ

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทประเทศอังกฤษ ณ University of Huddersfield

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทประเทศอังกฤษ ณ University of Huddersfield

สมัครเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

University of Huddersfield เป็นมหาวิทยาลัยหลักในเมือง Huddersfield ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1825 เดิมเป็น Huddersfield Scientific และ Mechanic Institute ต่อมาได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปี 1992 ซึ่งอยู่ใจกลางของ West Yorkshire เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ผู้คนเป็นมิตร และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง อยู่ห่างจาก Manchester ประมาณ 40 นาทีและห่างจาก Leeds เพียง 30 นาที และหากต้องการไปลอนดอนก็ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง โดยรถไฟ

สมัครเรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UKเรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ปัจจุบัน University of Huddersfield มีจำนวนนักเรียนถึง 24,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลก มีการลงทุนในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียนและวิทยาเขตให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทางมหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนเด่นๆ อยู่มากมาย ทั้งสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วิศวกรรมศาสตร์

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ทาง University of Huddersfield ประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นถึงคุณภาพการเรียนการสอน สื่อการสอน การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ด้วยทีมการวิจัยที่เป็นเลิศในด้าน History, Music, Social Work, Engineering และ Chemistry ทำให้มหาวิทยาลัยได้ผลประเมิน Excellent จาก Research Assessment Exercise (RAE) และ 86% ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากล่าวว่า การที่ได้เรียนที่ University of Huddersfield ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร้านอาหารที่หลากหลาย ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย และทิวทัศน์ที่สวยงาม
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Exeter College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

University of Huddersfield Campus

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

Campuses : มหาวิทยาลัย Huddersfield มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ
• Queensgate เป็นแคมปัสหลักซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง Huddersfield
• Barnsley
• Oldham

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

มหาวิทยาลัยได้ขึ้นชื่อว่าได้ให้การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม และมีจุดเด่นมากมาย
– มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 130 ประเทศทั่วโลก
– มหาวิทยาลัยที่เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาที่ไปฝึกงานและได้รับค่าตอบแทน
– ติด 1 ใน 10 ของการสอนที่ยอดเยี่ยมในประเทศอังกฤษ (2011 Sunday Times University Guide)
– ติด1 ใน 10 ของนักเรียนที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในด้านอุตสาหกรรม
– 100 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพระหว่างการเรียน

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK


– คว้าอันดับหนึ่งของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอังกฤษ และอันดันสองของความพึงพอใจจากนักเรียนทั่วโลก
– อันดับสองของเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในอังกษ (International Student Barometer 2014)
– มหาวิทยาลัยที่เป็นที่สนใจในเรื่องการประเมินและผลตอบรับในสหราชอาณาจักรเป็นปีที่2(2012 National Student Survey)
– 1 ใน 10 ของมาหวิทยาลัยในสหราอชาณาจักรในเรื่องคุณภาพทางด้านทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวก อนาคตที่ยอดเยี่ยม

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK


– ติด 1 ใน 6 เรื่องการอัตราจ้างงานของประเทศอังกฤษและYorkshire (Higher Education Statistics Agency 2012;Stats Relate to Undergraduate Full-Time)
– 94 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนปริญญาตรีทำงานหรือได้เรียนต่อภายใน 6 เดือน (Destinations of Leavers Survey 2010/11)
– 97 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนปริญญาโททำงานหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนDestinations of Leavers Survey 2010/11)
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Exeter College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ด้านการวิจัยและพัฒนา
– เป็นผู้นำในด้านการวิจัยประยุกต์ในหัวข้อ Accelerator Physics, Nano Surface Measurement, Contemporary Music และ Social Care

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ประเทศอังกฤษ ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

รางวัลอันภาคภูมิใจ ของ University of Huddersfield UK


– Times Higher Education Entrepreneurial University of the Year 2012
– Queen’s Award for Enterprise – Promotion 2013
– Queen’s Award for Enterprise – International Trade 2013
– Guardian Education Awards – Inspiring Leader 2013

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

หลักสูตรสำหรับเรียนต่ออังกฤษของ University of Huddersfield นั้นมีมากมายและครอบคลุมทุกสาขา และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอังกฤษที่ดี ค่าเรียนไม่แพงโดยแบ่งเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Course)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (Postgraduate Course)

รายละเอียดหลักสูตรเรียนต่ออังกฤษ ปีการศึกษา 2018-19

Full-time course

Linguistics and Modern Languages

International Degree Preparation

International students

Pre-Sessional English Programme

International Foundation Year

International Year One

Pre-Master’s

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Exeter College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

For degree courses starting September 2018

หลักสูตรต่างๆของ University of Huddersfield
Undergraduate Postgraduate

Accountancy and Finance

Architecture

Art and Design

Business

Combined Honours

Computing

Drama

Economics

Education, Teaching and Early Years

Engineering

English

Health

History

International Degree Preparation

Journalism and Media

Law

Multimedia

Music and Music Technology

Science

Social Sciences

Youth and Community

Accountancy and Finance

Architecture

Art and Design

Business

Computing

Education, Teaching and Early Years

Engineering

English

Health

History

Law

Music and Music Technology

Science

Social Sciences

Youth and Community

ค่าเรียน Tuition Fee University of Huddersfield 2018/2019
Courses Tuition fee
Pre-Sessional English Programmes £1,200 – £7,200
International Foundation Year £10,560-£11,070
International Year One £10,820-£11,330
Pre-Master’s Programme £7,410-£8,040
Undergraduate (Bachelors) courses – 2018/19 Fee/year
Computing, Engineering and Science £15,000
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Combined Honours, Drama, Education, English, Health, History, Journalism and Media, Law, Music and Music Technology, Social Sciences, Youth and Community (including the addition of a modern language) £14,000
Work Placement Year £1,500
Postgraduate (Masters) taught courses – 2018/19 Fee/year
Computing, Engineering and Science £15,000
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Combined Honours, Drama, Education, English, Health, History, Journalism and Media, Law, Music and Music Technology, Social Sciences, Youth and Community £14,000
MBA £14,900

การจ่ายค่าเรียนต่อปริญญาที่ มหาวิทยาลัย Huddersfield ประเทศอังกฤษ ปี Tuition Fees 2018/19

Early Payment Discount – ส่วนลด
ส่วนลดหากจ่ายค่าเทอมภายในกำหนด Early payment discount คือส่วนลดหากนักเรียนจ่ายค่าเทอมภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนปริญญาตรี และปริญญาโทเท่านั้น และไม่รวมถึง Pre-sessional English, Foundation, pre-Masters.

Early Payment Deadline Dates:
• September Intake: 31st July
• January Intake: 30th November

Fee Payment – การจ่ายค่าเรียนของมหาวิทยาลัย Huddersfield UK
– นักเรียนจ่ายค่ามัดจำ (Deposit) 50% ก่อนยื่นวีซ่า
– 50% ของที่เหลือก่อนลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน / มกราคม (Sep / Jan intake ตามลำดับ)
– Balance ทั้งหมด มกราคม / มีนาคม (Sep / Jan intake ตามลำดับ)

More details

Fee ทุน Discount Net Fee
£12,000 £2,000 £500 £9,500
£12,500 £2,000 £500 £10,000
£13,000 £2,000 £500 £10,500
£13,500 £2,000 £500 £11,000
£15,500 £2,000 £500 £13,000

Pre-sessional English Course
มหาวิทยาลัย Huddersfield มีหลักสูตรเตรียมภาษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า Pre-sessional English course โดยทางมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรนี้ในหลายระดับ ซึ่งเปิดสอนทั้งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาในเดือนกันยายน และมกราคมของทุกปี

ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับ offer หรือใบตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อนสมัครเรียน pre-sessional English course ได้

Pre-sessional English Course Start dates for 2018/2019 intake

สำหรับนักเรียนที่เรียนปริญญา September 2019/2020 สามารถลงทะเบียนเรียนดังนี้ :
• 2 terms – 4 March 2019 – £7,200
• 1 term – 17 June 2019 – £3,600
• 8 weeks – 15 July 2019 – £2,400
• 6 weeks – 29 July 2019 – £1,800
• 4 weeks – 12 August 2019 – £1,200

สำหรับนักเรียนที่เรียนปริญญา January 2020 สามารถลงทะเบียนเรียนดังนี้ :
• 1 term – 16 September 2019 – £3,600
• 8 weeks – 14 October 2019 – £2,400
• 6 weeks – 28 October 2019 – £1,800
• 4 weeks – 11 November 2019 – £1,200

ค่าเรียน pre-sessional english course ในปีการศึกษา 2019/20:

£7,200 (2 terms), £3,600 (1 term), £2,400 (8 weeks), £1,800 (6 weeks) and £1,200 (4 weeks)
xxx

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

updated on 13th February 2019

January Intake at University of Huddersfield

British Council – Certificate for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award
เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 089-170-8699, 091-368-0409, 083-911-5456
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Exeter College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!