January 2021 เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ DeMontfort University DMU Leicester UK Archive

Blog Home Feature

Dmu January 2021 DeMontfort University Leicester UK January Intake 2021

January 2021 เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ DeMontfort University DMU Leicester UK เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ DMU – DeMontfort University UK January 2021 ข่าวดี มหาวิทยาลัย DMU หรือ  DeMontfort University  ที่เมือง Leicester มีจัดสอบวัดระดับภาษาแทนการสอบ IELTS ตามคำเรียกร้อง ปีที่แล้วสอบตอนช่วงเดือนตุลาคม นะคะ สอบภาษาอังกฤษทักษะทั้ง …
error: Content is protected !!