fbpx

Tag: ได้ไอเอิ้ล5.5เรียนโทอังกฤษ

Blog Home Feature

Dmu January 2021 DeMontfort University Leicester UK January Intake 2021

January 2021 เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ DeMontfort University DMU Leicester UK เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ DMU – DeMontfort University UK January 2021 ข่าวดี มหาวิทยาลัย DMU หรือ  DeMontfort University  ที่เมือง Leicester มีจัดสอบวัดระดับภาษาแทนการสอบ IELTS ตามคำเรียกร้อง ปีที่แล้วสอบตอนช่วงเดือนตุลาคม นะคะ สอบภาษาอังกฤษทักษะทั้ง …
error: Content is protected !!