เรียน Pre-sessional English Course Middlesex University Archive

Blog Home Feature

January 2018 Intake at Middlesex University London

สมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ลอนดอน Middlesex University London – January 2018 intake รายชื่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในเดือนมกราคม 2561 หรือ January 2018 ณ Middlesex University London ทั้งเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (เรียนต่ออังกฤษเดือนมกราคม 2018) มีดังนี้คะ Undergraduate Courses with January 2018 …
Blog Home Feature

Middlesex University London

สมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ลอนดอน Middlesex University London Middlesex University London Middlesex University London เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน อังกฤษ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 40,000 คน จากหลายวิทยาเขตและจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีสาขาวิชาที่หลากหลายและการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการวิจัยที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2008 The Research Assessment Exercise ของประเทศอังกฤษ …
error: Content is protected !!