เรียนทำอาหารแบบมืออาชีพ Le Cordon Bleu London study in london uk Archive

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu London

เรียนทำอาหารแบบมืออาชีพ Le Cordon Bleu London หลักสูตรมืออาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพ ต้องที่ Le Cordon Bleu London Le Cordon Bleu มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรการสอบทำอาหารให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพมากมาย ก่อตั้งมากว่า 120 ปี ปัจจุบันมีมากกว่า 35 โรงเรียนใน 20 ประเทศ โดยมีนักเรียนมากถึง กว่า 20,000 คนที่จบการศึกษาในแต่ละปี โดยมีหลักสูตร Diploma, Bachelor and Masters programmes, …
error: Content is protected !!