เรียนต่ออังกฤษ Sunderland London Archive

istudyuk

University of Sunderland – London Campus – by I Study UK Thailand

University of Sunderland – London Campus University of Sunderland ของประเทศอังกฤษนั้นปัจจุบันตั้งอยู่บนสองเมืองคือ เมือง Sunderland และLondon University of Sunderland ที่เมือง Sunderland นั้นถือเป็น แคมปัสหลักที่เปิดสอนทุกหลักสูตร สำหรับแคมปัสที่ลอนดอนนั้นส่วนใหญ่เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งรวมถึง MBA และ Hospitality   University of Sunderland นั้นเปิดสอนตั้งแต่ปี 1901 โดยเน้นเสนอการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อความเยี่ยมยอดโดยเน้นคุณภาพาการสอนที่ได้มาตรฐานสูง …
error: Content is protected !!