เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษไม่สอบIELTS Archive

เรียนต่อโทประเทศอังกฤษ 5 หลักสูตร Data Science ที่น่าสนใจ

5 หลักสูตร ปริญญาโท ด้าน Data Science ที่น่าสนใจสำหรับเรียนต่อในประเทศอังกฤษ Five interesting Masters programmes in Data Science in the UK Data Science หลักสูตรปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ พี่ ๆ ไอสตั๊ดดี้ยูเค เลือก 5 หลักสูตรที่น่าสนใจ จาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ …
Blog Home Feature

สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ January 2019 Intake at University of Greenwich

เรียนต่อลอนดอนที่ University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง และในปีนี้รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอนเดือนมกราคม ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช ทั้งระดับ Foundation ปริญญาตรี ปริญญาโท หลากหลายค่ะ
error: Content is protected !!