fbpx

Tag: ทุนเรียนต่ออังกฤษ

istudyuk

Study UK INTO Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของScothland สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมืองGlasgow ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เนื่องจากกำเนิดขึ้นจากวิทยาลัยช่าง มหาวิทยาลัยนี้จึงเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก เน้นการเรียนวิชาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตการทำงานที่แท้จริง ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ล้วนแต่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากบรรดานายจ้าง มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ คาเลโดเนียน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก
error: Content is protected !!