ค่าวีซ่านักเรียนอังกฤษ Archive

อัพเดทค่าบริการยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษจากvfsประเทศไทย 2019

อัพเดทค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษจาก VFS Global ประเทศไทย สำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังจะขอวีซ่าอังกฤษ ปี2019 นี้ หน้านี้พี่จะอัพเดทเกี่ยวกับศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษในประเทศไทย ดูแลและประสานงานโดย VFS Global ปัจจุบันมีศูนย์ยื่นดังนี้ (อัพเดท ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562) – Bangkok Sukhumvit :- Monday to Friday, 08:30 – 16:30 – …
error: Content is protected !!