การปรับเวลาให้เร็วขึ้นประเทศอังกฤษ Archive

Daylight Saving Time in UK

การเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “Daylight Saving Time” ปี 2561 หรือ 2018 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2561 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 25 เดือนมีนาคม เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 27 …
error: Content is protected !!