การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ Archive

Daylight Saving Time in UK

การเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “Daylight Saving Time” ปี 2559 หรือ 2016 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 27 เดือนมีนาคม เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 30 …
error: Content is protected !!