fbpx

Summer Camp 2016 UK

summer camp in UK 2016

Summer Camp 2016 ซัมเมอร์เรียนภาษาที่อังกฤษ by Istudyuk LAL Language Centres

Summer Camp2015 ซัมเมอร์เรียนภาษาที่อังกฤษ by Istudyuk LAL Language Centres
Summer Camp2016 ซัมเมอร์เรียนภาษาที่อังกฤษ by Istudyuk LAL Summer Camp 2016 ซัมเมอร์เรียนภาษาที่อังกฤษ by Istudyuk LAL

ซัมเมอร์อังกฤษ summer in UK 2016

ซัมเมอร์อังกฤษ 2016/2559

โครงการซัมเมอร์เรียนภาษาและท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ ประจำปี 2016 สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่อายุ 10 –  17 ปี ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 22 เมษายน 2559 จัดขึ้น ณ โรงเรียนภาษา LAL Language Centres ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันภาษาที่มีประวัติมายาวนานกว่า 30 ปี

LAL Torbay เป็นโรงเรียนภาษาที่ได้การรับรองคุณจาก British Council และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ English UK นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก The Independent Schools Inspectorate (ISI) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนระดับ “Young Learners” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 10 – 17 ปี โรงเรียนภาษา LAL Torbay ยังได้มาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ดำเนินการสอนโดยคุณครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์  และยังมีหลักสูตร Delta Programme ซึ่งถือว่าเป็น ” The highest qualification for practising teachers of English as foreign language ” อีกด้วย

เมือง Torbay เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลดั้งเดิมทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ มีท่าเรือยอร์ชและบ้านที่มองเห็นวิวทะเลมากมาย บรรยากาศสงบ มีความปลอดภัย และมีชายหาดที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “The English Riviera” ซึ่งทำให้เมือง Torbay นี้เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งแวะมาเยี่ยมเยียนถึง 1.5 ล้านคนต่อปี

ซัมเมอร์อังกฤษ มีนาคม-เมษายน 2016

โครงการซัมเมอร์เรียนภาษา ( Summer camp) 

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษปี 2016

[slideshow gallery_id=”4″]

Timetable Excursions Activities

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK

 Sun 27 Mon 28 Tue 29 Wed 30 Thurs 31 Fri 01 Sat 02
Arrive London, 7.15 am.ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK

Orientation

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK

Lessons

Exeter

 Lessons

China Blue-

Ceramic

Studio

 Lessons

Dartmouth

 Lessons

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK

 Full Day Trip to

Bristol

 Sun 03  Mon 04  Tue 05  Wed 06  Thurs 07  Fri 08  Sat 09
Free Day withHost Family  Lessons

Pirate Golf 

Lessons

Totnes& BuckfastAbbey 

Lessonsซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK  Lessons

Woodlands

Theme Park 

Lessons

Living Coasts 

Full Day Trip to

Cardiff 

  Sun 10  Mon 11  Tue 12  Wed 13  Thurs 14  Fri 15  Sat 16

Free Day with

Host Family  

Lessons
ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK
Lessons

Battlefield Live

Lessons

National

Marine

Aquarium

 Lessons

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ต้อง I STUDY UK

 Lessons

Brixham by Boat

Full Day Trip to

Bath

Sun 17    Mon 18  Tue 19   Wed 20  Thurs 21  Fri 22  Sat 23
ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ โฮสแฟมมิลี่ดี  Lessons

Cinema

 Lessons

Plymouth

 Lessons,

Certificate

Presentation

Mackerel Fishing

1 Day 1 Night

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ทั้งเรียนและเที่ยว มีเที่ยวลอนดอนด้วยจ้า

Transfer to

Heathrow

Airport

Departure

at 12.30 pm.

Arrive

Bangkok 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ เรียนเต็มที่ และเล่นสนุกสนานซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ เรียนเต็มที่ และเล่นสนุกสนาน

รายละเอียด LAL Torbay – Summer Camp 2016
 • เรียนภาษา 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์) กับเพื่อนๆนานาชาติ 

 • เรียนภาษาแบบฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ พร้อมได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ
 • ทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์, ทัศนศึกษาครึ่งวันหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ทุกวัน

 • เที่ยวในลอนดอน 1 วันเต็ม พร้อมกับขึ้น London Eye

 • พักกับครอบครัวโฮสแฟมิลี่(Host Family) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวอังกฤษทุกวันอย่างเต็มที่ สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 10 -11 ปี โฮสจะรับ – ส่งระหว่างที่บ้านและโรงเรียนทุกวัน)
Cardiff

Cardiff

 Activities Highlights
 • เที่ยวเต็มวันกับอีก 1 คืนใน London → London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, Harrods

 • National Marine Aquarium พิพิธภัณฑ์การศึกษานิเวศวิทยาทางทะเลแห่งแรกของอังกฤษ

 • สวนสนุก Woodlands/ Ice Skating/ Kents Cavern/ Scavenger Hunt

 • เที่ยวเต็มวันที่เมือง Bristol, Cardiff, Bath

 • ล่องเรือ ชมหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ที่ Brixham

 • สนุกกับกิจกรรมต่อสู้ด้วยปืนเลเซอร์ที่ Battlefield Live

 • แวะชมสวนสัตว์ Paignton Zoo/ China Blue/ Pirate Golf

 • เที่ยวเมือง Exeter, Plymouth และกิจกรรม Mackerel Fishing

Brixham

Brixham

ค่าใช้จ่าย LAL Torbay – Summer Camp 2016 (4 weeks)  ราคา 179,900 บาท
 • กรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารสำหรับขอวีซ่า พร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท* ภายในวันที่ทำการจอง และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

 • นักเรียนอายุ 10 – 11 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 24,000 บาท (Host family รับ-ส่ง จากบ้านและโรงเรียนทุกวัน)

Newquay Beaches

Newquay Beaches

ราคานี้รวม
 • ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ การบินไทย(ชั้นประหยัด, น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/คน)

 • ค่าทีพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ห้องคู่ พร้อมอาหาร 3 มื้อต่อวัน

 • ค่าลงทะเบียน และค่าเรียนตลอดหลักสูตร

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าภาษีสนามบิน

 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน, ค่าเข้ากิจกรรมทัศนศึกษาต่างๆ

 • ครูพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

( นักเรียนขั้นต่ำ 10 คน**)

plymouth_aquarium

Plymouth Aquarium

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าโทรศัพท์, ค่าขนม, ค่ารถบัส

เหตุผลว่าำไมถึงเลือกซัมเมอร์อังกฤษ กับ I Study UK
@ LaL Torbay + one day trip at Bristol, Cardiff, Bath and London

The Best Summer Ever! (เราดูแลน้องๆใกล้ชิด ด้วยครูพี่เลี้ยงคุณภาพ)

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ ครูพี่เลี้ยงผ่านการอบรม ไปทุก ๆ ที่กับน้อง ๆ ซัมเมอร์อังกฤษ

โครงการ ‘UK Summer Camp March-April 2016’
สำหรับน้องๆ อายุ 10-17 ปี Summer 4 สัปดาห์ : 27 มีนาคม – 22 เมษายน 2559
เรียนภาษาที่ LAL Language Centres ประเทศอังกฤษ
พร้อมเที่ยว 3 เมือง Bristol, Cardiff, Bath ฺและเที่ยวเต็มวันใน London

ซัมเมอร์อังกฤษ summer camp in UK 2016 ซัมเมอร์อังกฤษคุณภาพ เรียนกับเพื่อน ๆ นานาชาติ ได้ประสบการณ์ใหม่เพียบ

1. โรงเรียน LAL เน้นคุณภาพและเปิดสอนสำหรับ Young Learners โดยเฉพาะ เราเลือกโรงเรียนและหลักสูตรคุณภาพให้น้อง ๆ ของเราค่ะ
2. เรียนภาษา 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กับเพื่อนๆนานาชาติ โดยเรากำหนดระยะเวลาเดินทางให้ตรงกับ Easter Holiday ของนักเรียนต่างชาติ ดังนั้น น้อง ๆ จะมีโอกาสได้เรียนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ในเวลาเดียวกับ
3. เรียนช่วงเช้า(จันทร์-ศุกร์) + ทำกิจกรรมช่วงบ่าย, ทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์ โดยมีครูพี่เลี้ยงคนไทยดูแลตลอดทริป และมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนเป็นคนนำทัวร์ น้อง ๆ ได้ฝึกภาษาเต็มที่
4. เที่ยวใน London 1 วันเต็ม พร้อมขึ้น London Eye น้องๆ จะได้เห็นวิวที่กว้างใหญ่ของลอนดอน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
5. พักกับครอบครัว Host Family สัมผัสชีวิตแบบชาวอังกฤษทุกวัน ด้วยเมืองที่เราเลือกเป็นเมืองนอกลอนดอน เราจึงมั่นใจว่าเมืองปลอดภัยและโฮสแฟมมิลี่ดี
6. สร้างแรงบันดาลใจ ให้น้องๆนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ที่กลับมา สนใจการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
7. ให้น้องๆเปิดโลกกว้างและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ทำหลาย ๆ กิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน
8. พี่เลี้ยงผ่านการอบรมเพื่อนำกลุ่ม Summer โดยเฉพาะ
9. โครงการจัดกับ Bristish Council ผ่านการรับรองและมี Meeting พบกับพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมทริปทั้งก่อนและหลังเดินทาง

หมายเหตุ

*ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ

**กรณีที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

ไปซัมเมอร์อังกฤษ2016 สนใจติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น12 อาคาร Zen Word (Central world, BTS Chid Lom/Siam) 

โทร 02-697-9064, 083-911-5456 หรือ info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!