ประกันการเดินทางนั้นสำคัญไหมสำหรับเรียนต่อในประเทศอังกฤษ
Student Insurance และข้อมูลประกันการเดินทางต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวรวมถึงเพื่อขอวีซ่าเช้งเก้น
ประกันนักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ และประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อขอวีซ่าเช่งเก้น Schengen visa

ประกันภัยการเดินทาง เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับนักเดินทางทุกคน
เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในชีวิต และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางทั้งท่องเที่ยวและศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกันภัยการเดินทางและประกันภัยสำหรับนักเรียนจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ โดยขอแนะนำให้น้อง ๆ ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะ

IHS คืออะไร เป็นประกันของอังกฤษหรือไม่
ปัจจุบันกฎการขอวีซ่านักเรียนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่ไปเรียนมากกว่า 6 เดือน ทางสถานฑูตอังกฤษ บังคับให้คนที่ขอวีซ่าทุกคนจ่ายค่า IHS ซึ่ง ย่อมาจาก Immigration Health Surcharge โดยทางระบบจะคำนวนค่าใช้จ่ายมาให้ก่อนที่เราจะสามารถยืนยันการนัดหมายยื่นวีซ่าที่ทางศูนย์ VFS ได้

Immigration Health Surcharge หรือ IHS  นี้ เป็นค่าบริการที่เค้าเรียกเก็บคล้ายบริการประกันสังคมที่ประเทศไทย ที่เราสามารถไปหาหมอที่ท้องถิ่นที่เราพำนัก หรือไปหาหมอได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่ายา ซึ่งจะถือว่าเป็นสิทธิ์พื้นฐานของคนอังกฤษที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศอังกฤษได้ น้อง ๆ ที่ได้วีซ่าระยะยาว สามารถลงทะเบียนและไปหาหมอในกรณีฉุกเฉินได้ค่ะ

สำหรับคนที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นไปที่ประเทศอังกฤษ เวลามีเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเช่นกัน แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวไทยบางคน เคยถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังในส่วนนี้ เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ฟรี

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ ต่างจาก IHS ในประเทศอังกฤษ อย่างไร
รายละเอียดประกันของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกัน พี่ ๆ ขอพูดในขอบเขตของ Overseas Student Case ของ Global Assistance Allianz ดังนี้นะคะ
1. เป็นประกันที่เหมาะสำหรับนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่เราอาจไม่คาดคิด
2. รับนักเรียนอายุเมื่อเดินทางตั้งแต่ 14 – 49 ปี โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อน
3. คุ้งครองทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพเข้าได้ทุกโรงพยาบาล
4. กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน ทางประกันก็ยังคุ้มครอง และเดินทางไปเที่ยวได้ทั่วโลก
5. เจ็บป่วยกระทันหัน คลอบคลุมญาติสนิทไปเยี่ยมเมื่อป่วยอยู่ต่างประเทศ
6. ครอบคลุมด้านความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
7. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
8. การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
ฯลฯ

ประกันภัยนักท่องเที่ยวกับประกันภัยนักเรียนแตกต่างกันอย่างไร
การคุ้มครองและค่าประกันภัยของประกันภัยนักท่องเที่ยวและประกันภัยนักเรียนของ Allianz จะแตกต่างกัน โดยระยะเวลาของประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะไม่เกิน 180 วันต่อครั้ง ในขณะที่ประกันภัยนักเรียนจะครอบคลุมระยะเวลาสูงสุดถึง 2 ปี โดยเฉลี่ยค่าประกันของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อจะแพงกว่าแบบท่องเที่ยวแต่จะคุ้มครองในเชิงลึกมากกว่า

อายุของประกันภัยนักท่องเที่ยวจะสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 80 ปี ในขณะที่ประกันนักเรียนจะจำกัดผู้ซื้อประกันที่ 14-49 ปี

เมื่อก่อนพี่ให้น้อง ๆ ซื้อประกันการเดินทางกับบริษัทประกันโดยตรง แต่เนื่องด้วยมีน้อง ๆ บางคนขอให้ทางพี่ช่วยประสานงานให้ในขณะที่น้อง ๆ อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และทางพี่ไม่สามารถทำให้ได้เนื่องด้วยน้อง ๆ ซื้อประกันโดยตรงกับทางบริษัท

ปัจจุบันนี้ พี่ ๆ I Study UK จึงได้ตัดสินใจเป็นตัวแทนของประกัน Global Assistance Allianz ทั้งประกันประเภทประกันนักเรียน และประกันท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถช่วยประสานงานในกรณีฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ขอให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และนักท่องเที่ยวทั้งหมดสมัครจากลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ มิเช่นนั้น ทางเราไม่สามารถช่วยประสานงานใด ๆ ให้ได้จริง ๆ ค่ะ

สิ่งที่จะแนะนำสำหรับคนทำประกันการท่องเที่ยวและประกันนักเรียนทุกคน ขอให้เก็บ e-ticket ไว้ด้วยนะคะ จนกว่าระยะประกันจะหมด เพราะเนื่องด้วยเวลาเคลมประกัน สิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้อีกอย่างที่สำคัญคือ e-ticket ค่ะ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าเราเดินทางต้นทางจากประเทศไทยตามข้อกำหนดของประกันค่ะ
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หากมีประกันอยู่ที่ไทยแล้วใช้ได้ไหม
กรณีนี้ขอให้ติดต่อตัวแทนประกันว่าประกันภัยเดิมที่เคยซื้อไว้นั้นครอบคลุมการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่และระยะเวลาการคุ้มครองนานเท่าไหร่ หากประกันคลุมถึง พี่ ๆ ขอแนะนำให้ขอฟอร์มที่จะต้องใช้เพื่อเครม หรือเบอร์ติดต่อของ call center ก่อนเดินทางทุกครั้ง

ประกันท่องเที่ยวทั่วไปกับประกันท่องเที่ยวเพื่อใช้ขอวีซ่าเช้งเก่น (Schengen visa) ต่างกันอย่างไร
กลุ่มประเทศ Schengen มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละปี และค่อนข้างให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลของบุคคลรวมทั้งความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นสิ่งฉุกเฉินที่ต้องกระทำ ดังนั้น กลุ่มประเทศเช้งเก้นจึงกำหนดให้นักท่องที่ยวที่เข้าไปเที่ยวต้องมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลไว้อย่างต่ำ 30,000 ยูโร  คลุมทุกประเทศในกลุ่มเช้งเก่นตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวและพำนักในประเทศของเค้า ซึ่งต้องครอบคลุมถึงการนำตัวกลับมารักษาพยาบาลต่อที่ไทยหรือกรณีส่งตัวกลับประเทศ (ประกันของ Allianz สามารถนำไปขอวีซ่าเช้งเก้นได้ทุกแผน)

ลิงค์ซื้อประกันต่าง ๆ ของ Allianz ที่ทาง iStudyUK สามารถดูแลได้
ประกันภัยทั้งแบบนักเรียนและแบบท่องเที่ยว – ภาษาไทย
Thai version:
รายละเอียดค่าเบี้ยประกัน และผลประโยชน์และวงเงินการเอกประการและเงินชดเชย

ประกันทั้งแบบนักเรียนและแบบท่องเที่ยว – ภาษาอังกฤษ
English version:
รายละเอียดค่าเบี้ยประกัน และผลประโยชน์และวงเงินการเอกประการและเงินชดเชย

ตารางรายละเอียดประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
รายละเอียดค่าเบี้ยประกัน และผลประโยชน์และวงเงินการเอกประการและเงินชดเชย

ตารางรายละเอียดประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถยื่นขอวีซ่าเช้งเก่น Schengen ได้ทุกแผน
ตารางรายละเอียดภาษาไทย
รายละเอียดค่าเบี้ยประกัน และผลประโยชน์และวงเงินการเอกประการและเงินชดเชย

English Version
รายละเอียดค่าเบี้ยประกัน และผลประโยชน์และวงเงินการเอกประการและเงินชดเชย

หลังจากซื้อประกันแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลในเผื่อกรณีฉุกเฉิน ดังนี้นะคะ
1.หน้าพาสปอร์ต
2.หน้าวีซ่า
3.ตั๋วเครื่องบิน
4.เบอร์ติดต่อฉุกเฉินของญาติในไทย
5.เบอร์ติดต่อของสถานฑูตไทยประจำประเทศที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะ
บางคนจะสำเนาเอกสารสำคัญเหล่านี้ให้เพื่อนร่วมทางเก็บอีกชุดด้วยนะคะ

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

updated on 1st May 2019

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์      เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”