เรียนต่อลอนดอน Archive

Blog Home Feature

สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ January 2018 Intake at University of Greenwich

เรียนต่อลอนดอนที่ University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง และในปีนี้รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอนเดือนมกราคม ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช ทั้งระดับ Foundation ปริญญาตรี ปริญญาโท หลากหลายค่ะ
istudyuk

Kingston University – Postgraduate Scholarships

ทุนเรียนต่อโทอังกฤษ Kingston University London – เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อป.ตรี ป.โท อังกฤษ รอบกันยายน 2560 และรอบมกราคม 2561  Kingston University – Postgraduate Scholarships ทุกปี Kingston University มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่า £200,000 หรือกว่า สิบล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติรวมถึงนักเรียนไทยที่มาศึกษาปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ณ Kingston University หลักสูตร 1 ปี ทุนเรียนต่ออังกฤษมูลค่าทุนละ £4,000 ต่อทุน(สำหรับเรียนปริญญาโท) …
error: Content is protected !!