เรียนต่ออังกฤษ Foundation Pre-Masters Durham University UK อังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ Durham University Foundation and Pre-Masters ประเทศอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ Foundation and Pre-Masters Durham University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน
เรียนต่ออังกฤษ Foundation and Pre-Masters Durham University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน

Durham University International Study Centre

มหาวิทยาลัย Durham ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยอังกฤษที่มีชื่อเสียงมาก ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย Top 4th in the UK
ปีนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับ Study Group เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับเรียน Foundation และ Pre-Masters ในเดือน กันยายน 2560 โดยน้อง ๆ นักเรียนมีโอกาสเรียนเตรียมเข้าปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรเปิดสอนที่ Durham University แคมปัส Queen’s Campus ที่ Stockton-on-Tees เป็นแคมปัสที่ทันสมัย และน่าเรียนมาก นักเรียนสามารถพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก และครบครัน Durham University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับสามในประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงมากในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักร
เรียนต่ออังกฤษ Foundation and Pre-Masters Durham University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน
นักเรียนนานาชาติหลาย ๆ คนจะต้องใช้เวลาปรับตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษที่เรียนจริงจังและต้องใช้พื้นฐานความรู้ทั้งวิชาการและภาษาอังกฤษสูง ดังนั้นหลักสูตร International Foundation และ Pre-Masters เป็นหลักสูตรที่ดีเหมาะกับนักเรียนไทยที่ต้องการปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนยูท็อป หรือมหาวิทยาลัยอังกฤษชื่อดังค่ะ
เหตุผลที่นักเรียนเรียนต่ออังกฤษ Foundation and Pre-Masters Durham University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนที่ Durham University UK

 • มหาวิทยาลัย Durham Rank เป็นลำดับ 4 ในสหราชอาณาจักร (Ranked 4th in the UK)
 • มหาวิทยาลัย Durham เป็นมหาวิทยาลัย World Top 100  University ของโลก
 • มากกว่า 90% ของสาขาวิชาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย Durham อยู่อันดับ Ranked UK Top 10 University
 • A world-class learning and student experience ระดับการเรียนระดับโลก
 • มหาวิทยาลัย Durham เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group (มหาวิทยาลัยชื่อดัง 24 แห่งในสหราชอาณาจักรที่เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพ)
 • 83% ของการวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Durham ได้ชื่อว่าเป็นการวิจัยคุณภาพสากล และเป็นผู้นำของโลก
 • มหาวิทยาลัย Durham ได้ชื่อว่าเป็นสถาบัน Top 39 ระดับโลก ด้านชื่อเสียงสำหรับผู้จ้างงาน

เหตุผลที่นักเรียนเรียนต่ออังกฤษ Foundation and Pre-Masters Durham University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน
สาขาที่เปิดสอนใน Foundation และ Pre-Masters ครอบลุมด้านการบัญชี, มนุษยศาสตร์, ธุรกิจ, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักเรียนไทยจบม.5 ม.6 สมัครเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ Durham University Top UK university Rank กับ เอเยนซี่ I Study UK

The International Foundation Year at Durham University ISC

เรียน 3 เทอม มี 2 Intakes: September 2017 (September – June) or January 2018 (January – August)

Term Dates for Internation Foundation
September 2017 start

 • Term 1: 11/09/17 to 08/12/17, Term 2: 08/01/18 to 23/03/18, Term 3: 03/04/18 to 29/06/18

January 2018 start

 • Term 1: 04/01/18 to 23/03/18, Term 2: 03/04/18 to 08/06/18, Term 3: 11/06/18 to 31/08/18

สมัครเรียนต่อ Foundation / Pre-masters เตรียมเรียนต่อป.ตรี ป.โทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - เรียนต่อ Foundation / Pre-masters กับ เอเยนซี่ I Study UK
คุณสมบัติสำหรับนักเรียนสมัครเรียน Durham Foundation

 • จบ ม.5 / จบ ม.6 จากประเทศไทย
 • หรือ GCSE/IGCSE 5 passes, grades A-C inc. relevant subjects
 • Academic IELTS for UKVI 5.0 (5.0 in writing, minimum of 4.0 in all other skills)
 • อายุ 17ปี ขึ้นไป

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
ค่าเรียน International Foundation / TUITION FEES

 • Business, Economics, Accounting and Finance: £17,300
 • Humanities, Law and Social Science: £16,900
 • Science and Engineering: £17,900

ขั้นตอนการเรียนต่อ Foundation / Pre-masters เตรียมเรียนต่อป.ตรี ป.โทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - ขั้นตอนการเรียนต่อ Foundation / Pre-masters
หลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้หลังจากจบ Foundation Durham

Business, Economics, Accounting and Finance

 • Accounting and Finance BA (Hons)
 • Accounting and Management BA (Hons)
 • Business and Management BA (Hons)
 • Economics BA (Hons)*
 • Finance BSc (Hons)
 • Marketing and Management BA (Hons)

เรียนต่อประเทศอังกฤษระดับ Foundation / Pre-masters เตรียมเรียนต่อป.ตรี ป.โทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - ห้อง lecture เรียนต่อ Foundation / Pre-masters กับ เอเยนซี่ I Study UK
หลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้หลังจากจบ Foundation Durham
Humanities, Law and Social Science

 • Archaeology BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Anthropology BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Chinese Studies BA (Hons), Classics BA (Hons), Japanese Studies BA (Hons), Liberal Arts BA (Hons) or Philosophy BA (Hons)
 • Combined Honours in Social Sciences BA (Hons)
 • Criminology BA (Hons), Law LLB (Hons) or Politics BA (Hons)
 • Education Studies BA (Hons)
 • English Literature BA (Hons) or Theology and Religion BA (Hons)
 • Geography BA (Hons) or BSc (Hons)
 • Health and Human Sciences BSc (Hons)
 • History BA (Hons)
 • International Relations BA (Hons)
 • Music BA (Hons)
 • Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)
 • Sport, Exercise and Physical Education BA (Hons)

Science and Engineering

 • Biological Sciences BSc (Hons) or Biomedical Sciences BSc (Hons)
 • Chemistry BSc (Hons)
 • Computer Science BSc (Hons)
 • General Engineering BEng (Hons)
 • Geology BSc (Hons)
 • Mathematics BSc (Hons)
 • Physics BSc (Hons)
 • Psychology BSc (Hons)

นักเรียนไทยจบปริญญาตรี สมัครเรียนต่อปริญญาโทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - Pre-masters กับ เอเยนซี่ I Study UK
ค่าเทอมตอนเรียนปริญญาตรีที่ Durham University  นั้น ในปี 2018/2019 ประมาณ £18,300 ต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะที่ต้องการเรียนค่ะ

PS: Accounting and Finance BA ค่าเรียนปีละ £18,300

สำหรับการคำนวนวว่าเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ต้องใช้เงินเท่าไหร่นั้น สามารถคำนวนจากค่าเรียน Foundation 1 ปี และปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ 3 ปี ส่วนค่าครองชีพในเมือง Durham จะไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับลอนดอน

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
Pre-Masters at Durham University ISC

เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Durham เรียน 2 – 3 เทอมขึ้นอยู่กับคะแนนภาษาอังกฤษ (Academic IELTS for UKVI)

เรียน 2-3 เทอม

 • 3 เทอม มีเรียน 2 Intakes: September 2017 (September – June) or January 2018 (January – August)
 • 2 เทอม เรียน มี 2 Intakes: January 2018 (Jan – June) or April 2018 (April – August)

Term Dates for 3 terms:
September 2017 start

  • Term 1: 11/09/17 to 08/12/17, Term 2: 08/01/18 to 23/03/18, Term 3: 03/04/18 to 29/06/18

***(September intake is full now)

January 2018 start

  • Term 1: 04/01/18 to 23/03/18, Term 2: 03/04/18 to 08/06/18, Term 3: 11/06/18 to 31/08/18

***(excludes students who would like to progress to Management or Finance related degrees from the Pre-Masters in Business, Economics, Accounting and Finance as there is no intake in January)

Term Dates for 2 terms:
January 2018 start

  • Term 1: 04/01/18 to 23/03/18, Term 2: 03/04/18 to 08/06/18, Term 3: 11/06/18 to 31/08/18

***(excludes students who would like to progress to Management or Finance related degrees from the Pre-Masters in Business, Economics, Accounting and Finance as there is no intake in January)

April 2018 start

  • Term 1: 28/03/18 to 08/06/18, Term 2: 11/06/18 to 31/08/18

*** (excludes students who would like to progress to Management or Finance related degrees from the Pre-Masters in Business, Economics, Accounting and Finance as there is no intake in January)

คุณสมบัติสำหรับนักเรียนสมัครเรียน Durham Pre-Masters

 • จบปริญญาตรี
 • Academic IELTS for UKVI 5.5 (5.5) สำหรับเรียน 3 เทอม และ Academic IELTS for UKVI 6.0 (5.5) สำหรับเรียน 2 เทอม
 • อายุ 20ปี ขึ้นไป

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
ค่าเรียน Durham Pre-Masters / TUITION FEES

2 Terms Fee

 • Business, Economics, Accounting and Finance: £15,900
 • Science and Engineering: £16,100

3 Terms Fee

 • Business, Economics, Accounting and Finance: £17,500
 • Science and Engineering: £18,100

หลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้หลังจากจบ Pre-Masters Durham
Business, Economics, Accounting and Finance

  • Accounting MSc
  • Finance MSc
  • Economics MSc
  • Management MSc
  • Marketing MSc

*** (Excludes students who would like to progress to Management or Finance related degrees from the Pre-Masters in Business, Economics, Accounting and Finance as there is no intake in January)

นักเรียนไทยจบปริญญาตรี สมัครเรียนต่อ Pre-masters เตรียมเรียนต่อปริญญาโทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - Pre-masters กับ เอเยนซี่ I Study UK
Science and Engineering

 • Internet Systems and eBusiness MSc
 • Communications Engineering MSc
 • Mathematical Sciences MSc
 • New and Renewable Energy MSc
 • Developmental Psychopathology MSc

รับปริญญาประเทศอังกฤษ เรียนต่อป.ตรี ป.โทท็อปยูประเทศอังกฤษ Durham University Top UK university Rank - กับ เอเยนซี่ I Study UK
เอกสารสมัครเรียนต่อ Foundation /Pre-Masters Durham University ISC มีดังนี้

1. Passport

2. Transcript or School Report / Certificate

3. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

4. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

updated on 26th August 2017

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์      เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!