University of Huddersfield เรียนต่อปริญญาตรี โท มหาวิทยาลัยฮัดเดอร์สฟิลด์ อังกฤษ

เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทประเทศอังกฤษ ณ University of Huddersfield

สมัครเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

University of Huddersfield เป็นมหาวิทยาลัยหลักในเมือง Huddersfield ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1825 เดิมเป็น Huddersfield Scientific และ Mechanic Institute ต่อมาได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปี 1992 ซึ่งอยู่ใจกลางของ West Yorkshire เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ผู้คนเป็นมิตร และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง อยู่ห่างจาก Manchester ประมาณ 40 นาทีและห่างจาก Leeds เพียง 30 นาที และหากต้องการไปลอนดอนก็ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง โดยรถไฟ

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ปัจจุบัน University of Huddersfield มีจำนวนนักเรียนถึง 24,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลก มีการลงทุนในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียนและวิทยาเขตให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทางมหาวิทยาลัยมีสาขาที่เปิดสอนเด่นๆ อยู่มากมาย ทั้งสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วิศวกรรมศาสตร์

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ทางUniversity of Huddersfieldมุ่งเน้นถึงคุณภาพการเรียนการสอน สื่อการสอน การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ด้วยทีมการวิจัยที่เป็นเลิศในด้าน History, Music, Social Work, Engineering และ Chemistry ทำให้มหาวิทยาลัยได้ผลประเมิน Excellent จาก Research Assessment Exercise (RAE) และ 86% ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากล่าวว่า การที่ได้เรียนที่ University of Huddersfield ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร้านอาหารที่หลากหลาย ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย และทิวทัศน์ที่สวยงาม

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

University of Huddersfield Campus

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

Campuses : มหาวิทยาลัย Huddersfield มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ
• Queensgate เป็นแคมปัสหลักซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง Huddersfield
• Barnsley
• Oldham

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Huddersfield Campus และ Huddersfield Campus

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

-มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 130 ประเทศทั่วโลก

-มหาวิทยาลัยที่เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาที่ไปฝึกงานและได้รับค่าตอบแทน

-ติด 1 ใน 10 ของการสอนที่ยอดเยี่ยมในประเทศอังกฤษ (2011 Sunday Times University Guide)

-ติด1 ใน 10 ของนักเรียนที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในด้านอุตสาหกรรม

-100 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพระหว่างการเรียน

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ประสบการณ์อันยอดเยี่ยม

-คว้าอันดับหนึ่งของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอังกฤษ และอันดันสองของความพึงพอใจจากนักเรียนทั่วโลก

-อันดับสองของเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในอังกษ (International Student Barometer 2014)

-มหาวิทยาลัยที่เป็นที่สนใจในเรื่องการประเมินและผลตอบรับในสหราชอาณาจักรเป็นปีที่2(2012 National Student Survey)

-1 ใน 10 ของมาหวิทยาลัยในสหราอชาณาจักรในเรื่องคุณภาพทางด้านทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวก

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

อนาคตที่ยอดเยี่ยม

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

-ติด1 ใน 6 เรื่องการอัตราจ้างงานของประเทศอังกฤษและYorkshire (Higher Education Statistics Agency 2012;Stats Relate to Undergraduate Full-Time)

– 94 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนปริญญาตรีทำงานหรือได้เรียนต่อภายใน 6 เดือน (Destinations of Leavers Survey 2010/11)

– 97 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนปริญญาโททำงานหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนDestinations of Leavers Survey 2010/11)

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ด้านการวิจัยและพัฒนา

-เป็นผู้นำในด้านการวิจัยประยุกต์ในหัวข้อ Accelerator Physics, Nano Surface Measurement, Contemporary Music และ Social Care

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

รางวัลอันภาคภูมิใจ

-Times Higher Education Entrepreneurial University of the Year 2012

-Queen’s Award for Enterprise – Promotion 2013

-Queen’s Award for Enterprise – International Trade 2013

-Guardian Education Awards – Inspiring Leader 2013

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

จุดเด่นของ University of Huddersfield

หลักสูตรของUniversity of Huddersfield นั้นมีมากมายและครอบคลุมทุกสาขา โดยแบ่งเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Course)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (Postgraduate Course)

รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2017-18

หลักสูตรต่างๆของ University of Huddersfield
Undergraduate Postgraduate

Accountancy and Finance

Architecture

Art and Design

Business

Combined Honours

Computing

Drama

Economics

Education, Teaching and Early Years

Engineering

English

Health

History

International Degree Preparation

Journalism and Media

Law

Multimedia

Music and Music Technology

Science

Social Sciences

Youth and Community

Accountancy and Finance

Architecture

Art and Design

Business

Computing

Education, Teaching and Early Years

Engineering

English

Health

History

Law

Music and Music Technology

Science

Social Sciences

Youth and Community

Full-time course

Linguistics and Modern Languages

International Degree Preparation

International students

Pre-Sessional English Programme

International Foundation Year

International Year One

Pre-Master’s

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษา
Pre-sessional Courses 2017

For degree courses starting September 2017

มหาวิทยาลัย Huddersfield มีหลักสูตรเตรียมภาษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า Pre-sessional English course โดยทางมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรนี้ในหลายระดับ ซึ่งเปิดสอนทั้งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาในเดือนกันยายน และมกราคมของทุกปี
ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับ offer หรือใบตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อนสมัครเรียน pre-sessional English course ได้

Pre-sessional English Course Start dates for 2017/2018 intake

สำหรับนักเรียนที่เรียนปริญญา September 2017 สามารถลงทะเบียนเรียนดังนี้ :
• Two terms – 20 February 2017
• One term – 5 June 2017
• Eight weeks – 3 July 2017
• Six weeks – 17 July 2017
• Four weeks – 31 July 2017
สำหรับนักเรียนที่เรียนปริญญา January 2018 สามารถลงทะเบียนเรียนดังนี้ :
• One term – 18 September 2017
• Eight weeks – 16 October 2017
• Six weeks – 30 October 2017
• Four weeks – 13 November 2017
สำหรับนักเรียนที่เรียนปริญญา September 2018 สามารถลงทะเบียนเรียนดังนี้ :
• Two terms – 19 February 2018
• One term – 4 June 2018
• Eight weeks – 2 July 2018
• Six weeks – 16 July 2018
• Four weeks – 30 July 2018
ค่าเรียน pre-sessional english course ในปีการศึกษา 2016-17: £6,000 (2 terms) £3,000 (1 term) £2,000 (8 weeks) £1,500 (6 weeks) £1,000 (4 weeks)

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

ค่าใช้จ่ายในการเรียนของ University of Huddersfield

ค่าเรียนต่อปี Tuition Fees 2017/18

English and preparation courses Tuition fee
Pre-Sessional English Programmes £1000 – £6,000
International Foundation Year £10,560-£11,070
International Year One £10,820-£11,330
Pre-Master’s Programme £7,410-£8,040
Undergraduate (Bachelors) courses – 2017/18 Fee/year
Computing, Engineering and Science £14,000
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Combined Honours, Drama, Education, English, Health, History, Journalism and Media, Law, Music and Music Technology, Social Sciences, Youth and Community (including the addition of a modern language) £13,000
Work Placement Year £1,500
Postgraduate (Masters) taught courses – 2017/18 Fee/year
Computing, Engineering and Science £14,000
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Combined Honours, Drama, Education, English, Health, History, Journalism and Media, Law, Music and Music Technology, Social Sciences, Youth and Community £13,000
MBA £13,900

ส่วนลดหากจ่ายค่าเทอมภายในกำหนด Early payment discount

ส่วนลดหากนักเรียนจ่ายค่าเทอมภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนปริญญาตรี และปริญญาโทเท่านั้น ไม่รวมถึง Pre-sessional English, Foundation, pre-Masters.
Early Payment Deadline Dates:
• September Intake: 31st July
• January Intake: 30th November

Fee ทุน Discount Net Fee
£12,000 £2,000 £500 £9,500
£12,500 £2,000 £500 £10,000
£13,000 £2,000 £500 £10,500
£13,500 £2,000 £500 £11,000
£15,500 £2,000 £500 £13,000

ตารางนี้เป็นตัวอย่างการคำนวนทุน และส่วนลดการจ่ายค่าเทอมภายในวันที่กำหนดเท่านั้นMore details

ที่พักของมหาวิทยาลัย Huddersfield (Accommodation)
ที่พักของมหาวิทยาลัย (Accommodation)

• Storthes Hall Park Student Village More details

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

• Ashenhurst Student Houses More details

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

เรียนต่ออังกฤษ ณ University of Huddersfield ติดต่อ เอเจนซี่ I Study UK

updated on 12 November 2016

January Intake at University of Huddersfield

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456

Line: iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!