เรียนต่ออังกฤษในลอนดอน Archive

istudyuk

Kingston University – Postgraduate Scholarships

ทุนเรียนต่อโทอังกฤษ Kingston University London – เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อป.ตรี ป.โท อังกฤษ รอบกันยายน 2560 และรอบมกราคม 2561  Kingston University – Postgraduate Scholarships ทุกปี Kingston University มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่า £200,000 หรือกว่า สิบล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติรวมถึงนักเรียนไทยที่มาศึกษาปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ณ Kingston University หลักสูตร 1 ปี ทุนเรียนต่ออังกฤษมูลค่าทุนละ £4,000 ต่อทุน(สำหรับเรียนปริญญาโท) …
Blog Home Feature

Middlesex University London

สมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ลอนดอน Middlesex University London Middlesex University London Middlesex University London เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน อังกฤษ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 40,000 คน จากหลายวิทยาเขตและจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีสาขาวิชาที่หลากหลายและการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการวิจัยที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2008 The Research Assessment Exercise ของประเทศอังกฤษ …
error: Content is protected !!