Monthly Archive: August 2013

istudyuk

Thailand Brand Ambassador, York St John University

Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 บทสัมภาษณ์ น้องเพ้นท์ ฐิติพร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับทุนเรียนปริญญาโท 1 ปีเต็ม “ Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 ” น้องเพ้นท์เป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการสมัครชิงทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจาก …
istudyuk

Thailand Brand Ambassador, York St John University

Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 บทสัมภาษณ์ น้องเพ้นท์ ฐิติพร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับทุนเรียนปริญญาโท 1 ปีเต็ม “ Thailand Student Ambassador , York St John University 2013 ” น้องเพ้นท์เป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการสมัครชิงทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจาก …
istudyuk

Universities

 Universities Birmingham City University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดดเด่นในหลายสาขาวิชา ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1843 มีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกให้ความสนใจมาศึกษา… University of Essex เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านตะวันออกของประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ โดยได้ผลิตนักเรียนคุณภาพแต่ละปีกว่า 12,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก… University of Greenwich มหาวิทยาลัยกรีนิช ก่อตั้งปี1890 มหาวิทยาลัยหลักอยู่เมืองลอนดอน มีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย มีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงาน ผลการวิจัย และข้อมูลความรู้มากมาย… …
error: Content is protected !!