ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

istudyuk

Why UK?

    Why study in the UK? มีหลากหลายเหตุผลสนับสนุนให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า “ ประเทศอังกฤษ ” ซึ่งเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม ภาษา การศึกษา และการกีฬา อีกทั้งยังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มารยาทที่ดีงาม การตรงต่อเวลา และการเป็นผู้นำ นอกจากนี้ระบบการศึกษายังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ในหัวข้อที่เรียน และเปิดทัศนคติมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้นจากเพื่อนๆนานาประเทศ ซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มาตรฐานการศึกษาของอังกฤษนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นของรัฐบาลทำให้มีระบบการจัดการ และการควบคุมดูแลที่ได้มาตรฐานสูง …
error: Content is protected !!