ทุนเรียนต่ออังกฤษ Archive

Universities

University of Essex

University of Essex   University of Essex เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านตะวันออกของประเทศอังกฤษ  ที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ  โดยได้ผลิตนักเรียนคุณภาพแต่ละปีกว่า 12,000 คนจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีจุดเด่นด้านการสนับสนุนการทำวิจัย และได้ถูกจัดอันดับโดย RAE (Research Assessment Exercise, December 2008) อยู่ในลำดับที่ 9 จาก 159 สถาบัน มีสาขาวิชาที่เปิดสอนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร โดยสาขาวิชา Social Science ของมหาวิทยาลัย Essex เป็นสาขาชั้นนำของประเทศจากการวัดด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ศึกษา ณ  University of Essex  พบว่า นักเรียนกว่า 88% พอใจกับหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย และ 89% กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากกว่าที่พวกเค้าคาดหวังไว้การสำรวจนี้จัดทำโดย National Student Survey 2011 ทั้งนี้ มีการสำรวจเฉพาะนักเรียนปริญญาโทและเอก โดย Postgraduate Research Experience …
error: Content is protected !!