ทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจสาขา MATHEMATICAL ทุนละ 1,000-5,000 ปอนด์ มีจำนวน 2 ทุน 

ทุนนี้ชื่อว่า Dowden Scholarship โดยตั้งชื่อตาม Prof.John Dowden ผู้ซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของมหาวิทยาลัยในปี 1964 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง the Emeritus Professor of Applied Mathematics และต้องการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย

 

โดยทุนนี้อาจจะให้คน ๆ เดียวมูลค่า 5,000 หรือแบ่งให้กับนักเรียนสี่คน สำหรับปีการศึกษา 2013/2014 โดยขอให้เขียน Personal statement 500 คำ เกี่ยวกับประวัติการเรียนปริญญาตรี เกรด และรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยที่จะทำ, รายละเอียดว่าทำไมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเขียนเพิ่มเติมด้วยว่าทุนที่ได้รับนี้จะช่วยสนับสนุนอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านการศึกษาและอาชีพการงานในอนาคต มีทั้งหมด 1-4 ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติ

 

หมดเขต 5 กรกฎาคม 2556

หากสนใจรายละเอียดของ MSc. Mathematical and Finance อ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้นะคะ

 

 

n      Dowden Scholarship (1,000 - 5,000)

n      MSc in Mathematical and Finance, University of Essex 2013/2014